NYHET28 mars 2024

Arvikas arbete för mer nöjda företag

Sedan några år tillbaka har det lokala företagsklimatet varit omdebatterat i Arvika kommun och företagens betyg har dalat i Svenskt Näringslivs undersökning. Företagens synpunkter gäller bl a dialogen med kommunen och myndighetsutövning med önskemål om bättre service. Frågan är vad som har hänt sedan senaste mätningen och hur kommunen har jobbat vidare med frågorna för att förbättra förutsättningarna för företagen i Arvika. Vi fick en pratstund med Jonas Andersson och Anders Anstrin, som båda är näringslivsutvecklare i Arvika kommun.

Jonas Andersson & Anders Anstrin. Foto: PETER MAGNUSSON/Canva & Arvika Kommun

Vad har hänt sedan senaste mätningen om lokalt företagsklimat?

För något år sedan startade kommunen lunchträffar som infaller den tredje torsdagen i månaden och därmed går under rubriken ”Tredje torsdagen”. Vid en enklare lunch kan företag och kommunala företrädare träffas och dryfta aktuella frågor. Mötena har blivit både välbesökta och uppskattade av företagen.

- Tredje torsdagen är ju en aktivitet som är tänkt att öka dialogen mellan kommunen och näringslivet, men även mellan företagen. Tema för vårens träffar är bl a kompetensförsörjning, finansiering, företagsstöd samt Ung Företagsamhet, berättar Jonas Andersson.

Det är många verksamheter inom kommunen som måste samverka i näringslivsutvecklingsarbetet och som ett led i det arbetet genomfördes en utbildningsdag i service och bemötande, där alla delar inom kommunen som har kontakter med näringslivet deltog.
Anders Anstrin

Ett annat sätt att öka dialogen mellan näringsliv och kommun är det Landsbygdsforum som skapats. Här träffas kommunens representanter och företagare/medborgare för Arvika kommuns fem serviceorter och möten anordnas två gånger varje halvår.

Referensgruppen för näringslivet är en grupp företagare som kontinuerligt möter kommunledningen för att lyfta olika frågor som spelar roll för företagen. Det kan vara att spela in åsikter om samhällsplanering, men också att få information om vad som är på gång t ex kommande detaljplaner. I referensgruppen återfinns flera välrenommerade Arvika-företagare.

Vad har kommunen gjort för att förbättra myndighetsutövning och bemötande?

Som ett led i att förbättra myndighetsutövningen i kommunen så kommer Arvika att för första gången delta i SKRs ”Insiktsmätning”. ”Insikt” som den ibland kallas är ett värdefullt verktyg som bedömer effektivitet och kvalitet i myndighetsutövning utifrån avslutade myndighetsärenden. Områden som ingår och som bedöms är bl a, bygglov, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

- Som det ser ut nu så ligger vi ganska väl till i ”Insikt”. Men det slutliga resultatet kommer först den 24 april, så vi får hålla oss till dess. Dessutom pågår det ett arbete i hela kommunen om att förbättra strukturen för myndighetsutövning. Ett projekt har initierats för att utveckla digitala tjänster och skapa enklare och snabbare ansöknings -och handläggningsprocess, säger Anders Anstrin.

Näringslivssupporten är ytterligare en funktion som tagit form på senare tid.

Vid dessa supportmöten får företagaren möjlighet att i ett tidigt skede träffa den samlade myndighetssidan av kommunen och får därigenom en tidig feedback gällande sina planer.

- Detta är en start på en process som vi hoppas mycket på. Företagare kan boka tid genom att kontakta mig eller Anders, så samordnar vi det. Tiden som avsätts är enbart till för företagen och fördelen med att samla alla berörda avdelningarna på kommunen är att tjänstepersonerna får samma info samtidigt. Först har man ett fysiskt möte där man pratar igenom ärendet från olika infallsvinklar och efter avslutat möte får företagaren en sorts checklista med de punkter som togs upp, konstaterar Jonas.

Vad händer om det blir så efterfrågat att det är svårt att boka tid?

- Om det blir skulle det bli anstormning någon dag så löser vi det. Det är ju bara positivt i så fall, inflikar en leende Jonas.

Hur jobbar ni i hela kommunen med service och bemötande?

- Det är många verksamheter inom kommunen som måste samverka i näringslivsutvecklingsarbetet och som ett led i det arbetet genomfördes en utbildningsdag i service och bemötande, där alla delar inom kommunen som har kontakter med näringslivet deltog. Det var en mycket inspirerande dag och vi kommer fortsätta jobba med vår servicenivå och vårt bemötande, svarar Anders.

Dessutom är ytterligare aktiviteter på gång. Något som kallas ALMI on demand och som Anders kan berätta mer om:

- Almi Värmland erbjuder sex högintressanta workshops för våra företagare, men vi kände att det vore mest rätt att företagen själva skulle få välja vilken de ville ha här i Arvika. Därför genomförde vi en omröstning och utifrån det fick vi fram en solklar vinnare...on demand, helt enkelt, avslutar Anders.

Arvika kommun har tagit intryck av företagens synpunkter och en hel del initiativ har inletts. Det finns ständigt åtgärder att jobba vidare med och i processen är en god dialog med företagen grundläggande. Dels för att fånga upp om det som genomförts stämmer med näringslivets behov eller önskemål, dels för att kommunicera kommande insatser. Att förbättra företagsklimatet är en lång resa och det finns troligen ingen kommun som någonsin blir ”färdig” med det arbetet.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist