LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 oktober 2020

Coronakrisen - tillbakablick, nuläge och framtid i Värmland

Coronakrisen har påverkat samhället sedan mars månad med kraftigt stigande arbetslöshet, ett stort antal permitteringar och stigande varsel som följd. Inför sommarmånaderna var oron bland företagen stor. Samtidigt har vi under denna tid sett många exempel på hur kommuner, företag och privatpersoner hjälpts åt för att både minska smittspridning och hålla jobb och företag igång.

Nu när hösten är här är osäkerheten fortsatt stor. Många företag och offentliga verksamheter har dock ett nytt ”normal-tillstånd” och tvingats anpassa sig till en ny vardag.

Vi har talat med Stina Sjölin, tf. regional utvecklingsdirektör i Region Värmland, Lars Sätterberg, utvecklingschef i Hagfors kommun och Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare i Hagfors kommun, för att få en inblick i hur de upplever tiden som varit, nuläget och hur vi på bästa sätt ska tackla framtiden.

Stina Sjölin, tf. regional utvecklingsdirektör i Region Värmland
Stina Sjölin, tf. regional utvecklingsdirektör i Region Värmland.

Hur har ert arbete utvecklats under coronakrisen? Vad är de främsta skillnaderna i hur ni arbetade i början och hur ni arbetar nu?

Stina Sjölin berättar att det främst handlat om att ställa om från ett mer långsiktigt arbete.

I grunden har regionen ett normalläge där vi arbetar långsiktigt. Utifrån detta fick vi ställa om till ett läge som var mer ”här och nu”. Tempot i utvecklingen i början av corona-pandemin var oerhört snabbt och det skedde så mycket på så kort tid. Krisen påverkade ju allt, en hälsokris men med påverkan på alla samhällets nivåer, inte minst näringslivet.

Nu är det ett nytt läge, även om det kommer nya dimensioner hela tiden. Det har lugnat sig, men det är fortfarande en stor osäkerhet, Berättar Stina Sjölin.

Lars Sätterberg,  utvecklingschef i Hagfors kommun

Lars Sätterberg och Fredrik Igelström ger en bild av ett betydligt lugnare läge idag, i jämförelse med några månader sedan.

Allmänt har det varit mindre fysiska träffar, men dialogen har ökat på andra sätt istället. Vi har fått mer specifika frågor än tidigare och vi har haft ett stort arbete i att lotsa företag för att de ska finna den information de behövt.

I början var det ett betydligt större ”kaos” i exempelvis omvärldsbevakningen och frågorna vi fick, men detta har lagt sig betydligt nu, beskriver Lars Sätterberg och Fredrik Igelström

Sommaren var ett stort orosmoln för näringslivet. Vad är nästa utmaning?

Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare i Hagfors kommun

Det finns flera utmaningar vi står inför, osäkerheten är i sig en utmaning. Vi har ett globalt näringsliv som påverkas av internationella beslut och händelseförlopp, inte bara av vad som sker i Sverige. Arbetslösheten har ökat och prognoserna pekar på ytterligare stigande arbetslöshet, konstaterar Stina Sjölin.

En enorm kreativitet har dock uppvisats hos våra företagare för att kunna ta sig igenom krisen, beskriver Sjölin vidare.

Konjunkturen är vår absolut största utmaning! Vi vet ännu inte vad de långsiktiga konsekvenserna av denna kris blir för industrin och exporten, vilket är extremt viktiga frågor för vår kommun. Vi påverkas mycket av yttre faktorer då vi har en stor exportnäring. Krisen är även tuff mot vår besöksnäring och det kommer förmodligen fortsätta att vara tufft för dem även under hösten, förklarar Lars Sätterberg och Fredrik Igelström.

Hur ska vi ta oss vidare efter pandemin?

Vi har sett en stor ökning i kreativa och proaktiva samarbeten under krisen. Vi har också fått nya kunskaper att bygga vidare på. Krisberedskapen stärks genom lärdomar från krisen och effekterna av pandemin har lett till omställning i en mycket snabb takt. I all den omställning som skett så blir det viktigt att följa och se vilka beteendeförändringar som blir långsiktiga, och hur det kan påverka utvecklingen framåt, säger Stina Sjölin.

Slutet av pandemin kan vara flera år bort och det är en stor oro för många hur länge vi ska leva med dessa restriktioner. De är en fara, då de utgör hinder för handel mellan länder”, menar Lars Sätterberg och Fredrik Igelström.

Dock finns det positiva aspekter som vi tar med oss av pandemin, i form av en ökad digitalisering, en intern mobilisering där vi blivit bättre på att hjälpas åt och att vi, såväl som många av våra företag, insett vikten av att ställa om, avslutar Sätteberg och Igelström.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

coronakrisen
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist