NYHET13 februari 2018

Entreprenörskap är framtiden på Lillerud

Det är en medveten satsning att entreprenörskap och företagande ska genomsyra utbildningen på Lilleruds Naturbruksgymnasium. Lärarna likväl som ledningen ser entreprenörskap som en av nycklarna till framtiden för deras elever.

Per Mogren och Markus Bäckström, lärare ibland annat entreprenörskap vid Lillerudsgymnasiet, konstaterar att många av eleverna kommer från hem där företagande är något naturligt. Flera lärare och annan personal har dessutom egna företag i någon form. Kanske är det därför som entreprenörskapstänkandet genomsyrar hela utbildningen?
– Vi är tre lärare som konkret arbetar med entreprenörskapsämnet. Men visst genomsyrar det hela utbildningen. Våra elever ska ha goda kunskaper om entreprenörskap och många av dem kommer någon gång bli aktiva företagare, förklarar Per.

En central del av arbetet med entreprenörskap vid skolan är samarbetet med Ung Företagsamhet (UF). Genom UF får eleverna möjligheten att arbeta utefter ett beprövat koncept, goda råd och utvecklingsmöjligheter, chansen att möta andra verksamma UF-elever och skolans lärare kan även få ett bollplank att arbeta mot.

– Det är sjätte året vi arbetar med UF och vi har från skolans sida hela tiden varit riktigt nöjda med samarbetet mellan skolan och UF Värmland. För oss är det en naturlig koppling att arbeta med UF, menar Markus.

Men det är inte bara företagsuppbyggnaden som Per och Markus tycker sig se hos elever som arbetar med UF. Under resans gång får eleverna chansen att växa som personer och de lär sig att ta eget ansvar och samarbeta med andra för att utveckla sina affärsidéer.

– UF är ett spännande och utvecklande sätt att ta till sig och lära sig vad entreprenörskap betyder och innebär, menar Per.

Lillerudsgymnasiet är det Naturbruksgymnasium vilket ställer upp med flest UF-elever i Sverige. Det hela är möjligt tack vare den samstämmighet som finns på skolan från lärarkåren upp i ledningen. Detta då arbetssättet är något som inte bara utvecklar eleverna. Utan som även kan vara givande för deras framtida arbetsgivare.

– Alla blir inte företagare men alla företag tjänar på att deras personal har en grundläggande kunskap om vad det innebär att driva företag. Därför är det en självklarthet hos oss, avslutar Markus.

Text: Simon Sjögren

Utbildning
Skriven avUrban Svanberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist