Swenströmskas (1).jpg

Familjärt bageri med kundrelationen i fokus

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Sedan snart ett år tillbaka är Ronnie och Lotta Dyhr-Nielsen ägare av Swenströmskas Stenugnsbageri, ett lokalt bageri beläget i centrala Karlstad där bakverk tillagas från grunden med råvaror framtagna med noggrann omsorg. Ett år som företagare har gått fort med saker som både överraskat och oroat.

En normal arbetsdag på ett bageri kan variera kraftigt inte bara beroende på vilken roll man har utan även vilken tid på året det är. Vissa högtidsdagar arbetar arbetsstyrkan under något som kan beskrivas som ordnat kaos och man måste enligt Ronnie, som själv har lång erfarenhet i branschen, vara något av en nörd. Han menar att bagaryrket är något att vara vara stolt över och därför finns det även ett rikt engagemang i det som Swenströmskas serverar sina gäster. Lotta tillägger att detta gäller för all personal.

- Såklart måste det finns ett engagemang och driv i våra bagare för det de gör är verkligen ett hantverk. Samtidigt måste samma engagemang och driv finnas hos de som står i kassan och möter kunderna, förklarar Lotta när hon beskriver deras medarbetare på företagets bageri och café beläget på Östra Torggatan och dess filial i Galleria Duvan.

Att beskriva en typisk kund för bageriet görs inte utan vidare. På filialen stannar många förbi för att köpa sig en macka eller ett bakverk under en stressig promenad hem efter jobbet. Men lika ofta kommer tyska, amerikanska och danska turister förbi bageriet för att insupa den hemmavänliga atmosfären samtidigt som de upplever svensk fika.

- Eftersom vi gör allting ifrån grunden har vi inget lager av bullar eller frallor i frysen som vi kan tina ifall något tar slut. Har det tagit slut så är det så. Och med de kunderna som återkommande kommer hit för att fika eller köpa nybakat bröd till lördagsfrukosten etableras en särskild relation där de fäster värde vid vårt sätt att baka, säger Ronnie som slår sig ner bredvid Lotta och tar en paus från bakningen.

Lotta menar att det oftast finns en anledning till att fika. Vill människor fira något fikar man likväl som om när man sörjer så är fika ett vanligt inslag. Har människor extra pengar över unnar man sig en bakelse medan en bakelse kanske är det enda lilla extra man köper om det är en snålare månad. Ronnie instämmer i Lottas beskrivning.

- Det finns alltid en anledning att fika och folk ser ett mervärde i att handla sina bakverk och sitt bröd från ett ställe som oss. Typkunden idag fäster allt större vikt vid en ansvarsfull produktion, bra arbetsmiljö och att det finns ett mervärde i det vi konsumerar. Om det gäller de kläder vi köper gäller det i minst lika hög grad de bullar och matbröd vi äter, poängterar Ronnie och lyfter att man försöker bruka ekologiska råvaror och i den mån det går köper in från lokala producenter så som Björkaholm Qvarn i Lysvik.

Men året som företagare har inte bara varit en dans på rosor. Relationen med Karlstad kommun har varit långt ifrån den bästa och Ronnie säger samma sak nu som han sa då de hade besök från ledande politiker.

- Jag var ärlig då och är ärlig nu, det känns som vi ibland blir motarbetade och servicetänket lyser från tid till en annan med sin frånvaro. Exempelvis fick vi efter en inspektion en faktura som bestod av ett vitt papper och en summa vi skulle betala, helt utan specifikation vad som ingick. Ytterst få företag skulle acceptera en sådan innehållslös faktura för hur ska vi veta vad vi faktiskt betalar för? Fler företagare skulle behöva ifrågasätta och våga vara kritiska, och känna en uppbackning från näringslivet, säger Ronnie.

Trots denna kritik är både Lotta och Ronnie noga med att poängtera att det finns saker som kommunen sköter bra. Båda drar sig till minne ett tillstånd de sökte med förväntan om beslut långt fram i tiden när det bara tog fyra snabba dagar. Problemet verkar snarare vara en avsaknad av en kommungenomgripande servicepolicy gentemot de lokala företagarna.

- Mycket fungerar bra, men inte hela vägen. Servicetanken måste finnas på samtliga nivåer och om det gjorde det skulle det göra stor skillnad. Tänk om kommunen kunde se och värdesätta oss som kunder och få en liknande relation som vi har med våra återkommande gäster, säger Lotta som efterfrågar en vi-känsla som kan binda samman kommunen och företagarna.

Text: Simon Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunerna måste vårda relationen till företagare

FÖRETAGSKLIMAT Patrik Ekman är företagaren och möjliggöraren som byggt en koncern med omsättning på över 100 miljoner kring de värmländska gemenskaperna. Hans budskap till kommunala politiker och tjänstemän är att de måste bli bättre på att vårda relationen till företagare och börja kommunicera proaktivt.
NYHET Publicerad:

Högre energikrav för både privata och offentliga aktörer

JOBBSKAPARE I en bransch som ständigt förändras är VVS Plan en stabil aktör som bistår både företag som söker miljöcertifiering och offentliga förvaltare som vill bygga smartare.
NYHET Publicerad:

Hållbart fiskrökeri investerar för framtiden

HÅLLBARHET Sedan 30 år tillbaka har familjeföretaget Lillängshamnens fiskrökeri varit ett litet men välmående företag. Göran och Krister Fransson har nu lämnat över till Kristers två söner Andreas och Adam vilka vill skapa ett välgenomtänkt varumärke präglat av hållbar produktion och hög kvalité.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företag skapar välfärd

KRÖNIKA Den som har varit uppmärksam på vår facebook-sida den senaste veckan har sett att vi lagt ett stort fokus på att lyfta fram företagens innebörd för vår gemensamma välfärd.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Värmland - så tycker de lokala företagen 

FÖRETAGSKLIMAT  Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen. 
NYHET Publicerad:

Mindre prat och mer verkstad 

REGELKRÅNGEL Hur får man ett företag med mer än 70 år på nacken att växa? Ett första steg kan vara att lyssna till vd:n och delägaren för Filipstads Elbyrå som lyckats med detta. Budskapet till politikerna runt om i landet är att man måste snacka mindre och faktiskt arbeta hårdare för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Sunne i toppen och Hammarö i botten

FÖRETAGSKLIMAT Värmlands bästa företagsklimat finns återigen i Sunne som hamnar på 20:e plats i landet. Det visar Svenskt Näringslivs nya ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i Värmland är Eda kommun.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 - Vilken kommun har det bästa företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om lokalt företagsklimat i landets kommuner. Snart är det dags för årets ranking. Vilken värmländsk kommun toppar listan och vilken får jumboplatsen? Vilken kommun är årets raket och vilken blir årets sjunkbomb? På tisdag 24 september vet vi - då presenteras årets rankingresultat.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli en möjliggörare

FÖRETAGSKLIMAT Frida Pettersson är centerpartistiskt kommunalråd i Karlstad och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott. Som en del av arbetet med att förbättra kommunens företagsklimat har man nu bestämt sig för att pröva vingarna med hjälp av Rättsviksmodellen.
NYHET Publicerad:

Familjärt bageri med kundrelationen i fokus

REGELKRÅNGEL Sedan snart ett år tillbaka är Ronnie och Lotta Dyhr-Nielsen ägare av Swenströmskas Stenugnsbageri, ett lokalt bageri beläget i centrala Karlstad där bakverk tillagas från grunden med råvaror framtagna med noggrann omsorg. Ett år som företagare har gått fort med saker som både överraskat och oroat.
NYHET Publicerad:

Sågverket mitt i byn

JOBBSKAPARNA Det är nu den fjärde generationen som inte bara äger det värmländska företaget AB Hilmer Andersson utan likväl är operativt aktiva. Man är verkligen sågverket mitt i byn men Kari Andersson, VD sedan förra året menar att företagets placering ger fler fördelar än nackdelar.
NYHET Publicerad:

Kommunala möjliggörare

FÖRETAGSKLIMAT Forshaga var en av de kommuner som visade på positiv utveckling i Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatundersökning och även om det fortsatt finns utvecklingspotential har man slagit in på rätt väg. Göran Adrian (C) är kommunalråd på deltid med särskilt ansvar för näringsliv och delar här med sig av sina tankar om vad han som politiker kan och vill göra för ett levande företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Valfrihet ger personlig service och stöd

JOBBSKAPARNA Sedan snart ett år tillbaka är Ingrid Hildén VD och ägare för Awilja Management. Företaget erbjuder ett brett utbud av stöd och service och sätter de enskilda människornas behov i fokus. Bakom sig har Ingrid en lång karriär inom den offentliga sektorn och menar att kommunerna har mycket att lära av privata utförare när det gäller bemötande och delaktighet för den som har behov av stöd.
NYHET Publicerad:

Lågt intresse för offentliga upphandlingar oroar

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Fler patentansökningar, men få varumärkesansökningar

PATENT Värmländska företag ansökte i högre utsträckning om nationella patent under 2018 jämfört med under 2017. Det är dock fortfarande så att Värmland ligger långt under rikssnittet för antal patentansökningar från länet i relation till antalet invånare. Rikssnittet ligger på 17,9 patentansökningar per 100.000 invånare, siffran för Värmland under 2018 är 11,4.
NYHET Publicerad:

Akademi med starkt branschstöd och lokal förankring

SKOLA När Per Johansson, skolchef för ForshagaAkademin år 1997 började arbetet på skolan hade man 16 elever och 3 anställda. Med åren har verksamheten växt till 300 elever och en personalstyrka på 60 stycken. Per är noga med att poängtera vikten av en stark koppling till näringslivet, god relation till kommunen och en familjär miljö.
NYHET Publicerad:

Långsiktiga regelverk kan få fler fartyg att lämna hamn

JOBBSKAPARNA Även om Peter Anderson varit i branschen sedan 1982 har han bara varit VD för Ahlmark Lines i två år. Idag är fokuset på att utveckla detta värmländska företag och navigera i politiskt osäkra vatten.