NYHET20 januari 2022

Fler och bättre affärer är “win-win” för både näringsliv och kommuner 

Varje år görs många affärer mellan de värmländska kommunerna och näringslivet. I vilken utsträckning som en kommun väljer att handla av näringslivet, och hur man lyckas med inköpsprocessen, spelar stor roll för både ekonomin och den långsiktiga utvecklingen.

Foto: Most Photos & Ernst Henry Photography AB

Varje år görs många affärer mellan de värmländska kommunerna och näringslivet. Det handlar om både varor och tjänster. Allt från vardagliga saker som mjölk till skolmatsalen, till vem som driver äldreboendet eller inköp av avancerade IT-system.

I vilken utsträckning som en kommun väljer att handla av näringslivet, och hur man lyckas med inköpsprocessen, spelar stor roll för både ekonomin och den långsiktiga utvecklingen. När välfärdens finansiering nu blir en allt större utmaning för landets kommuner, måste varje skattekrona oundvikligen användas på ett mer effektivt sätt. Här finns det finns en stor potential i att göra fler och bättre affärer med näringslivet.

Tidigare under veckan presenterade vi på Svenskt Näringsliv en sammanställning, med statistik från SCB, där vi gått igenom hur stor andel av den kommunala verksamheten i Värmland som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Samt hur utvecklingen sett ut sedan 2002.

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Årjäng köper mest med drygt 15 procent av kommunens totala budget, medan motsvarande siffra i Munkfors som köper minst är drygt 3,5 procent.

Trots att andelen ökat rejält sedan 2002, så gör fortfarande kommunerna i länet färre affärer med näringslivet än i andra delar av landet. Detta borde vara en högt prioriterad fråga för många kommunpolitiker under det kommande valåret. Det finns nämligen stora möjligheter i att låta fler företag vara med och bidra till kommunens verksamheter. Det bidrar givetvis till att man kan använda skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt som tidigt som det skapar fler jobb och stärker det lokala näringslivet. En win-win helt enkelt.

Genom att arbeta strategiskt med inköp kan kommunerna spara pengar, utan att det påverkar kvaliteten i verksamheterna negativt. Tvärtom kan fler och bättre affärer med näringslivet utveckla verksamheterna, bidra till innovationer och att vi får mer värde för varje skattekrona.

För att våra kommuner och näringslivet ska dra nytta av varandra krävs smartare upphandlingar med bättre konkurrens. Idag är det alldeles för få företag som är med och tävlar om affärerna. Konkurrens skapar utveckling och vi behöver hjälpas åt att nå en mångfald av leverantörer och öka intresset för att vara med och leverera varor och tjänster. Dessutom behöver kommunerna bättre följa upp varje upphandling så att man verkligen får det man betalar för.

Idag är det många företag som tycker att det är för krångligt att vara med och lämna anbud i offentliga upphandlingar. Vi behöver göra det enklare och mer attraktivt att bli leverantör åt kommunerna. Det tjänar alla på. Bättre affärer ger mer pengar över till annat och leder i förlängningen till ännu bättre kommuner att leva i.

Här kommer några tips på vad kommunerna i Värmland kan göra för att göra fler och bättre affärer med näringslivet:  

  • Sätt upp ett övergripande mål om att antalet anbud ska öka i kommunens upphandlingar varje år och arbeta strategiskt gentemot målet.
  • Gör en genomlysning av kommunens verksamhet och gör en benchmarking med andra kommuner – finns det kommunal verksamhet som kan utföras av företag, föreningar eller stiftelser så att marknaden och affärsmöjligheterna växer för dessa?
  • Gör en “spendanalys” – vad spenderar vi pengar på d v s hur ser egentligen kommunens samlade inköp ut?
  • Nyttja utförarnas kompetens och erfarenhet genom att bjuda in till dialog om upphandling innan upphandlingsprocessen sätter igång
  • Lär av näringslivets inköpsprocesser – inför kategoristyrning med tvärfunktionalitet så att hela den offentliga organisationen involveras
  • Inspireras av andra kommuner och av Svenskt Näringslivs guide om upphandling 

Anna Hedberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Värmlands län

EntreprenaderUpphandling
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist