Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2021

Företagen i Värmland tror inte att elen kommer räcka till 

Elbristen blir ett allt större problem för företagen i Värmland. En dryg majoritet av företagen som står inför kommande investeringar, med behov av elkraft, är oroliga för att elen inte kommer att räcka till. Samtidigt är förtroendet för den nationella energipolitiken i botten, visar siffror från en ny undersökning av Svenskt Näringsliv. 

Försämrad konkurrenskraft, stagnering av företagets produktion och ett försvårat klimatarbete är tre av de största orosmolnen som företagen tror kan komma som en konsekvens av den uteblivna elkraften.Foto: Most Photos

Nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att elbristen blir ett allt större problem för de lokala företagen. I Värmland svarade en majoritet av företagen att de är oroliga över att den efterfrågade elkraften inte kommer kunna levereras.

Enligt undersökningen står nästan 4 av 10 värmländska företag inför investeringar som kräver mer elkraft under de kommande tre åren. Försämrad konkurrenskraft, stagnering av företagets produktion och ett försvårat klimatarbete är tre av de största orosmolnen som företagen tror kan komma som en konsekvens av den uteblivna elkraften.

- Det finns en överhängande risk att företag blir mer försiktiga med investeringar eftersom elförsörjningen är så osäker. Signaler om att viktiga investeringar bromsas eller kanske helt uteblir är väldigt alarmerande, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.

Svenska företag ligger i framkant vad gäller omställningen från fossila bränslen till förmån för el och svensk export skapar en stor klimatnytta. Om inte företagens elförsörjning tillgodoses kan investeringarna flyttas till andra länder eller helt utebli, något som varken gynnar klimatet eller svenskt företagande. 

- Det råder en politisk osäkerhet kring förutsättningarna för planerbar el, vilket är tvärtemot vad företagen önskar. Regeringen har agerat för långsamt och försummat en viktig konkurrensfaktor: tillgång till billig fossil fri el i Sverige, fortsätter Anna Hedberg. 

Undersökningen visar även att nästan 7 av 10 företag inte har förtroende för att energipolitiken kan bemöta den framtida efterfrågan på el. 

- Det är ganska bråttom att visa att energipolitiken möter efterfrågan och behov. Fokus från politiken måste ligga på snabb utbyggnad av elnätet och byggnation av ny planerbar elproduktion och dessutom en höjning av det energipolitiska målet till 100 procent fossilfritt. Utan dessa insatser blir det svårt att uppnå satta klimatmål och att förse värmländska och svenska företag med den energi som behövs för fortsatt konkurrenskraft, avslutar Anna Hedberg.   

ElförsörjningLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist