NYHET27 november 2020

”Fortsätt underlätta för företagen”

Anna Hedberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Corona/covid-19 har i sin andra våg tyvärr slagit hårt mot stora delar av näringslivet och konsekvenserna för många företag är omfattande. Det är viktigt att Värmlands kommuner fortsätter göra vad de kan för att mildra effekterna på företagen. 

När den första coronavågen drabbade Sverige i våras var det många företagare som beskrev hur deras verklighet förändrades över en natt. Företagens besparingar är nu använda och nya affärer har inte alltid fyllts på.

Under våren vidtog länets kommuner, region och länsstyrelse på ett imponerande snabbt och flexibelt sätt åtgärder för att stötta företagen. Många åtgärder då var tillfälliga och nu finns ett stort behov av att åter se över vad som kan göras. Flera kommuner, regioner och länsstyrelser har redan kommit igång med detta.

Från Svenskt Näringslivs sida har vi listat ett antal förslag på åtgärder som kan vara relevanta för kommunerna att vidta, delar är också tillämpligt för regionen och länsstyrelsen.

Åtgärder för att öka företagens intäkter

 • Tidigarelägg investeringar och underhåll av kommunala lokaler, miljöer och infrastruktur
 • Ge elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen
 • Låt restaurangernas uteserveringar vara öppna även under vintern och var generös med uteserveringarnas ytor
 • Erbjud restauranger att leverera mat till kommunens mottagningskök och/eller i de matlådor etc som kommunen levererar inom ramen för sin hemtjänstverksamhet
 • Erbjud butiker att flytta ut försäljning på gatan under vintern utan avgift
 • Underlätta kortare parkering intill butiker och restauranger för att hämta upp varor och takeaway

Åtgärder för att minska företagens kostnader

 • Tillfällig avgiftsbefrielse för bland annat livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter
 • Avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för uteserveringar och torghandel
 • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet
 • Återbetalning av avgifter för livsmedelskontroll, serveringstillstånd, markupplåtelse för uteserveringar, brandskydd etc, framför allt för särskilt utsatta branscher, restauranger, hotell och andra serveringsställen
 • Tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall/renhållning
 • Tidsbestämda hyressänkningar till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag och tillhör utsatta branscher
 • Tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät
 • Ingen fakturering av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag och centrumbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall
 • Bidra med stöd kring de statliga stödåtgärderna genom lotsfunktionen 

Åtgärder för att underlätta företagens omställning

 • Ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, livsmedelstillsyn och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra snabba verksamhetsförändringar i ett exceptionellt läge
 • Arbeta med råd och vägledning gentemot omställande företag för att göra det lätt för dem att göra rätt från början
 • Var i planering av tillsyn varsam med företagarnas tid i ett läge där de är under fortsatt stor press på grund av krisen
 • Erbjud företagare kompetensutveckling utifrån förändrade förutsättningar under krisen, som exempelvis Företagsmotorn i Skåne
 • Undersök möjligheterna och behovet av att erbjuda kompetensutveckling åt företagsanställda utifrån bland annat en ökad digitalisering, som exempelvis Värnamo och Boden
 • Underlätta återstart av verksamheter genom hänsyn till situationen före krisen vid tillståndsprövningar. En ny tillståndsprövning bör ha som utgångspunkt att förutsättningarna vid tidigare tillstånd fortfarande gäller

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd och förläng betalningstider till utsatta företag vid begäran, såväl inom kommunen som kommunala bolag
 • Korta ner betalningstider till leverantörer

Åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar

 • För dialog med kommunens leverantörer. Företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite
 • Använd vid behov bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser
 • Anpassa de ratingkrav och liknande som ställs vid upphandlingar, så att företag som fått en tillfälligt försvagad ekonomi på grund av krisen inte exkluderas från kommunens upphandlingar

Generella förhållningssätt

 • Visa ert engagemang. Ring upp företagare, fråga hur deras situation är och visa stöd i en oerhört tuff situation
 • Kommunicera kommunens och ert personliga engagemang på hemsidor, sociala medier och liknande
 • Vi befinner oss i ett exceptionellt läge där det är viktigare att agera och att göra det snabbt för att hantera nästa vecka, månad och kvartal, än att alla åtgärder är perfekt utformade och långsiktigt relevanta
 • Prata med företagen för att se hur ni kan avlasta dem effektivast och var flexibla utifrån att företagens behov skiljer sig åt
 • Kommunicera vilka stöd ni erbjuder. Säkerställ att alla möjligheter som kommunen erbjuder näringslivet också når ut
 • Förbered även åtgärder för att återstarten ska gå snabbare när krisen väl ebbar ut. Åtgärder kan ta tid att få på plats och det är därför hög tid att inleda arbetet. Svenskt Näringsliv bistår gärna med idéer i det arbetet
CoronaStödåtgärder
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist