NYHET15 juni 2021

”Grunden är hjälp, vägledning och korta handläggningstider”

Svenskt Näringsliv mäter årligen det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Säffle har förbättrat sina resultat de senaste åtta åren och i årets mätning var det fortsatt stadigt uppåt när Säffleföretagen fick sätta sina betyg på kommunen. 

Företagen bedömer sin kommun i olika frågor på en sexgradig skala. Ett område där Säffles betyg ökat är det sammanfattande omdömet av det lokala företagsklimatet. ”Sammanfattande omdöme” kan beskrivas som magkänslan företagen har av att driva företag i kommunen. Årets undersökning visar dessutom att Säffle bedöms vara framåt på service och bemötande och att betyget gällande tjänstepersoners attityder till företagande ökar. Betygen landar på 4,0 respektive 4,1 vilket motsvarar nivån bra. 

Pia Proper, Näringslivschef
Foto: ESSfoto

Både attityder och bemötande påverkar upplevelsen en företagare får i kontakt med kommunen för exempelvis tillstånd, tillsyn eller kontroll. Vad är det då som gör Säffle så bra på bemötande och service i sin myndighetsutövning? Kanske har det att göra med att kommunen är mån om att det ska vara lätt att göra rätt som företagare. Vi borrade lite djupare i detta och frågade Pia Proper, Näringslivschef och Peter Pettersson, Förvaltningschef i Säffle kommun hur de jobbar.

— Vi har en bra dialog med företagen och försöker göra det företagen vill att vi ska göra och framförallt vara tydliga i kommunikationen, säger Pia Proper.

— Grunden är att vi ska leverera en myndighetsutövning med bra kvalitet, hjälpa och vägleda sökanden samt ha korta handläggningstider, fortsätter Peter Pettersson.

Peter Pettersson, Förvaltningschef
Foto: ESSfoto

Frågan om service och bemötande kan även delas in i fyra delområden som påverkar helheten nämligen: bemötande, förståelse, handläggningstider och tillgänglighet. Säffle är en av endast 20 kommuner i landet som får högt betyg inom dessa delfrågor.

— Vi har en tydlig målsättning på korta handläggningstider. För exempelvis bygglov är målet 3 respektive 5 veckor för en komplett ansökan (drygt häften av det lagstadgade kravet). Dessa mål följs sedan kontinuerligt upp.

Säffle har under många år jobbat konsekvent för en god relation med näringslivet, bland annat genom att ge tydliga och snabba svar vid frågor. Det ger framgång, men också ett bra samarbete mellan näringsliv och kommun och därmed ett förbättrat lokalt företagsklimat.

Myndighetsutövningen är ett uppdrag som kommunerna måste utföra och som har ett regelverk som måste följas. Men, med rätt förhållningssätt och bemötande gentemot företagen kan kommuner och tjänstepersoner påverka både förståelsen från, och samarbetet med, företagen. 

Anna Hedberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

— De kommuner som jobbar aktivt med dialog, tydlig och snabb information samt uppföljning och återkoppling når ofta goda resultat och framgång. Säffle är ett riktigt bra exempel på detta, avslutar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist