Här är kommunen med den mest företagsamma befolkningen i Värmland

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, d v s andelen företagsamma personer, uppgår till 10,8 procent av Värmlands befolkning, vilket är en marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt har företagsamheten ökat i 11 av länets 16 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som nu presenteras för tionde året i rad.

Anna Hedberg

Anna Hedberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

Andelen företagsamma människor har ökat svagt under de senaste åren i Värmlands län och årets mätning visar även den en marginell uppgång. Det innebär att länet ligger en bit under rikssnittet och hamnar först på en sextonde plats när det gäller andelen företagsamma personer. Företagsamheten bland unga, mellan 16–34 år, är oförändrad från fg år och hamnar på 4,3 procent, medan det bland länets kvinnor sker en liten förbättring från föregående år till 6,3 procent. Båda noteringarna ligger dock under rikets nivå som för unga företagsamma uppgår till 5,4 procent och för företagsamma kvinnor till 7,8 procent.

Stora skillnader mellan kommunerna i länet
Det finns emellertid stora skillnader när vi jämför länets kommuner. Precis som förra året är andelen företagsamma människor högst i Sunne kommun (16,4%) samtidigt som Filipstad fortsätter att ha den lägsta noteringen (7,3%). Företagsamheten har vuxit mest i Kil jämte Årjäng, Arvika och Eda och totalt ökar företagsamheten i 11 av länets 16 kommuner.

— Värmland behöver fler företagsamma människor och kommunerna måste fortsätta att stärka och utveckla det lokala företagsklimatet. Fokus kan i stor utsträckning läggas på att förbättra kommunernas myndighetsutövning och service. På så sätt kan förutsättningarna förbättras både för befintliga och nya företag och tillåta dem att växa och bidra med fler arbetstillfällen och därmed skattemedel, säger Anna Hedberg projektledare för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Fler kvinnor är företagsamma
Årets undersökning visar att kvinnors företagsamhet ökar något i Värmland. 7,8 procent av kvinnor mellan 16–74 år är nu företagsamma och det är i paritet med snittet för riket. Det är dock fortsatt stor skillnad mellan andelen kvinnor och andelen mäns företagande. Flest företagsamma kvinnor återfinns i Sunne kommun som har undersökningens högsta notering med 9,6 procent och därefter följer Kils kommun med 7,7 procent och Årjäng med 6,9 procent.

Nyföretagsamheten
Värmland som helhet har i genomsnitt 8,3 nyföretagsamma personer per 1 000 invånare, vilket är att jämföra med rikets 10,2. Årjäng och Sunne toppar total nyföretagsamhet bland kommunerna i länet med 10,2 nyföretagsamma per 1 000 invånare. Årjäng har vuxit snabbast med en imponerande ökning på 4,7, medan Sunne samtidigt minskat andelen med 2,2. Mer blygsamt ser det ut i Filipstad med 5,1 nyföretagsamma per 1 000 invånare.

Andelen yngre nyföretagsamma har minskat marginellt från fg år och står sig svagare mot riket: 9,2 personer per 1 000 invånare för Värmland och 11,3 för riket. Det samtidigt som nyföretagsamheten bland kvinnor ökar något, visserligen från en låg nivå (fg år 5,6), och uppgår nu till 6,1 nyföretagsamma kvinnor per 1 000 invånare jämfört med rikets 7,8.

Överlevnadsgrad
I årets upplaga av Företagsamheten har vi även specialstuderat överlevnadsgraden för de nyföretagsamma. I Värmland är ca två tredjedelar av de som var registrerade som nyföretagsamma 2014 fortfarande noterade som aktiva idag, vilket ligger ovanför rikssnittet. Även överlevnadsgraden varierar givetvis mellan kommunerna: Säffles företag har högst överlevnadsgrad på 77,1%, medan Forshagas företag lägst med en överlevnadsgrad på 52,5%. Om vi kopplar på ett inkomstkrav på dessa så når företagsamma i Storfors kravet i störst utsträckning med 52,6 procent tätt följt av Kristinehamn (51,7%) och Kil (50,9%).

— Det är glädjande att företagsamheten bland kvinnor ökar i länet, även om det är från en låg nivå jämfört med övriga riket. En hög överlevnadsgrad för nyföretagsamma som helhet är också en positiv signal då två tredjedelar av de nyföretagsamma från 2014 är fortsatt aktiva. Ungas företagsamhet och nyföretagsamhet behöver dock fortsätta att stärkas för att säkra kommunernas långsiktiga utveckling. Genom att få in entreprenörskapet i skolan kan yngre också våga och välja att bli företagsamma och här har Ung Företagsamhet en oerhört viktig uppgift att fylla, avslutar Anna Hedberg. 

Om undersökningen

En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tär på den värmländska industrin

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Värmlands län. I alla kommuner i länet utom tre är industriföretag största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Värmland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Värmland

DEBATT Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Värmland

CORONAKRISEN "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader och ökar möjligheten att överleva krisen. Kommunerna visar på handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge företagen befinner sig i."
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för företagen

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet. För många av oss har hjulen saktat ned för att slutligen mer eller mindre stanna av.
NYHET Publicerad:

Näringslivets röst i Europa 

EU Trots att Storbritannien nu lämnat EU går det enligt chefen för Svenskt Näringslivs EU-kontor, Anders Edholm, inte att sitta still i båten. Med frågor så som klimatomställningen, sociala pelaren, industristrategi och geopolitiska utmaningar knackar framtiden på dörren.
NYHET Publicerad:

Teknisk innovation för en levande landsbygd

DIGITALISERING Rikard Ohlin är ICA-handlaren och entreprenören med många bollar i luften. Butiken han driver tillsammans med sin personal tar nu nästa steg i utvecklingen och under en testperiod erbjuder man dramatiskt förbättrade öppettider. 
NYHET Publicerad:

Energifylld och idérik mässa

UF-MÄSSA Så var det då äntligen dags för årets mässa för Entreprenörskap på riktigt, i folkmun även kallad UF-mässan. 270 värmländska UF-företag ställde ut och visade upp vad de presterat hittills under läsåret och det var verkligen imponerade. 
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning kräver aktivt engagemang

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Negativa konsekvenser i form av uteblivna expansioner och missade arbetstillfällen på grund av misslyckade rekryteringar är kännbara. På Munkfors Sawmill Support arbetar man aktivt med att locka ungdomar till industrin och satsar på att lära upp på plats. Men, för att lyckas krävs också vilja från skolan och lokala politiker. 
NYHET Publicerad:

Anna Hedberg – Ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland

NY REGIONCHEF Den 1 mars tillträder Anna Hedberg tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland. Vem är Anna, hur ser hon på Värmland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad hoppas hon uppnå i sin nya roll?
NYHET Publicerad:

Laddat inför inspirerande UF-mässa

UF Den som är i Karlstad den 19/2 gör bäst i att inte missa den regionala UF-mässan som i år samlar imponerande 280 utställande UF-företagare. Ung Företagsamhet (UF) är en viktig del av många värmländska gymnasieungdomars skoltid och för vissa en början på karriären som entreprenör och företagare.