Här är kommunen med den mest företagsamma befolkningen i Värmland

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, d v s andelen företagsamma personer, uppgår till 10,8 procent av Värmlands befolkning, vilket är en marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt har företagsamheten ökat i 11 av länets 16 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som nu presenteras för tionde året i rad.

Anna Hedberg

Anna Hedberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

Andelen företagsamma människor har ökat svagt under de senaste åren i Värmlands län och årets mätning visar även den en marginell uppgång. Det innebär att länet ligger en bit under rikssnittet och hamnar först på en sextonde plats när det gäller andelen företagsamma personer. Företagsamheten bland unga, mellan 16–34 år, är oförändrad från fg år och hamnar på 4,3 procent, medan det bland länets kvinnor sker en liten förbättring från föregående år till 6,3 procent. Båda noteringarna ligger dock under rikets nivå som för unga företagsamma uppgår till 5,4 procent och för företagsamma kvinnor till 7,8 procent.

Stora skillnader mellan kommunerna i länet
Det finns emellertid stora skillnader när vi jämför länets kommuner. Precis som förra året är andelen företagsamma människor högst i Sunne kommun (16,4%) samtidigt som Filipstad fortsätter att ha den lägsta noteringen (7,3%). Företagsamheten har vuxit mest i Kil jämte Årjäng, Arvika och Eda och totalt ökar företagsamheten i 11 av länets 16 kommuner.

— Värmland behöver fler företagsamma människor och kommunerna måste fortsätta att stärka och utveckla det lokala företagsklimatet. Fokus kan i stor utsträckning läggas på att förbättra kommunernas myndighetsutövning och service. På så sätt kan förutsättningarna förbättras både för befintliga och nya företag och tillåta dem att växa och bidra med fler arbetstillfällen och därmed skattemedel, säger Anna Hedberg projektledare för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Fler kvinnor är företagsamma
Årets undersökning visar att kvinnors företagsamhet ökar något i Värmland. 7,8 procent av kvinnor mellan 16–74 år är nu företagsamma och det är i paritet med snittet för riket. Det är dock fortsatt stor skillnad mellan andelen kvinnor och andelen mäns företagande. Flest företagsamma kvinnor återfinns i Sunne kommun som har undersökningens högsta notering med 9,6 procent och därefter följer Kils kommun med 7,7 procent och Årjäng med 6,9 procent.

Nyföretagsamheten
Värmland som helhet har i genomsnitt 8,3 nyföretagsamma personer per 1 000 invånare, vilket är att jämföra med rikets 10,2. Årjäng och Sunne toppar total nyföretagsamhet bland kommunerna i länet med 10,2 nyföretagsamma per 1 000 invånare. Årjäng har vuxit snabbast med en imponerande ökning på 4,7, medan Sunne samtidigt minskat andelen med 2,2. Mer blygsamt ser det ut i Filipstad med 5,1 nyföretagsamma per 1 000 invånare.

Andelen yngre nyföretagsamma har minskat marginellt från fg år och står sig svagare mot riket: 9,2 personer per 1 000 invånare för Värmland och 11,3 för riket. Det samtidigt som nyföretagsamheten bland kvinnor ökar något, visserligen från en låg nivå (fg år 5,6), och uppgår nu till 6,1 nyföretagsamma kvinnor per 1 000 invånare jämfört med rikets 7,8.

Överlevnadsgrad
I årets upplaga av Företagsamheten har vi även specialstuderat överlevnadsgraden för de nyföretagsamma. I Värmland är ca två tredjedelar av de som var registrerade som nyföretagsamma 2014 fortfarande noterade som aktiva idag, vilket ligger ovanför rikssnittet. Även överlevnadsgraden varierar givetvis mellan kommunerna: Säffles företag har högst överlevnadsgrad på 77,1%, medan Forshagas företag lägst med en överlevnadsgrad på 52,5%. Om vi kopplar på ett inkomstkrav på dessa så når företagsamma i Storfors kravet i störst utsträckning med 52,6 procent tätt följt av Kristinehamn (51,7%) och Kil (50,9%).

— Det är glädjande att företagsamheten bland kvinnor ökar i länet, även om det är från en låg nivå jämfört med övriga riket. En hög överlevnadsgrad för nyföretagsamma som helhet är också en positiv signal då två tredjedelar av de nyföretagsamma från 2014 är fortsatt aktiva. Ungas företagsamhet och nyföretagsamhet behöver dock fortsätta att stärkas för att säkra kommunernas långsiktiga utveckling. Genom att få in entreprenörskapet i skolan kan yngre också våga och välja att bli företagsamma och här har Ung Företagsamhet en oerhört viktig uppgift att fylla, avslutar Anna Hedberg. 

Om undersökningen

En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rekordmånga kommuner I Värmland får bra betyg för företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner i Värmland får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs nya enkätundersökning med svar från 1500 värmländska företagare.
NYHET Publicerad:

Hur matchar vi inför framtiden?

SKOLA-NÄRINGSLIV Varje år lämnar tusentals ungdomar skolan för att antingen påbörja ett första jobb eller fortsätta i vidare studier. Oavsett vilket de väljer är det långsiktiga målet ett produktivt och framgångsrikt yrkesliv. Hur kan då skolan och näringslivet samverka för att matcha dagens elever för morgondagens efterfrågade arbetskraft? Detta var några av frågorna på den årliga SSA-konferensen.
NYHET Publicerad:

Lillerudsgymnasiet bäst i Sverige på entreprenörskap bland eleverna

UNG FÖRETAGSAMHET Lillerudsgymnasiet i Vålberg utanför Karlstad är bäst i Sverige på att jobba med entreprenörskap bland eleverna. Under tisdagskvällen avgjordes SM i Ung Företagsamhet (UF) på Stockholmsmässan i Älvsjö och skolan fick ta emot Vismas pris Årets UF-skola 2019.
NYHET Publicerad:

Guldregn till Värmland

HALLÅ DÄR Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi fick en kort pratstund med Anna Forsberg, regionchef Ung Företagsamhet Värmland.
NYHET Publicerad:

Så kan man lyckas med generationsväxling i företaget

JOBBSKAPARNA. Hagfors är kanske allra mest känt för att man är hem åt Uddeholms AB med både huvudkontor och produktion. Men Hagfors är även hem åt det något mindre företaget Autofric som med utmärkelsen Årets företagare är ett bra exempel på framgångsrik generationsväxling.
NYHET Publicerad:

Egendesignad utbildning för att trygga kompetensförsörjningen

JOBBSKAPARNA IP Station i Hagfors arbetar med immaterialrätt och berör frågor så som patent, design och varumärkesskydd. Detta kräver högkvalificerade medarbetare som både kan sina områden men även kan arbeta gentemot kunder. Att designa en egen utbildning blev tillslut vägen framåt för IP Station.
NYHET Publicerad:

Dubblerad omsättning hotas av personalbrist

JOBBSKAPARNA Tamtron AB med huvudkontor i Karlstad är specialiserade och ledande inom vägning för den tunga industrin. Vid många tillfällen, exempelvis då LKAB väger sitt råmaterial vägs det tunga materialet på vågar producerade av Tamtron. Framöver ser VD Thomas Larsson en dubblerad omsättning, förutsatt att de lyckas hitta personal.
NYHET Publicerad:

Forshagas näringslivsutvecklare: ”vi måste visa att vi är på tå”

FÖRETAGSKLIMAT Service, dialog och nulägesanalys är tre viktiga ledord för Forshaga kommun i arbetet om att förbättra det lokala företagsklimatet. Under Svenskt Näringslivs Inspirationsdag berättar Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare, vad kommunens fokuserar på under 2019.
NYHET Publicerad:

Näringslivschefen: ”finns inte i min värld att vi ska luta oss tillbaka”

FÖRETAGSKLIMAT. Det blev en tredje plats i Värmland för Munkfors kommun på 2018 års ranking av företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har träffat turism- och näringslivschefen, Birgitta Svensson, för att höra vad kommunen fokuserar på under året i arbetet för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Affärer med offentlig sektor en stor möjlighet

UPPHANDLING. Drygt 40-talet företagare hade slutit upp vid tisdagens företagarlunch för att lyssna på och ställa frågor till Birgitta Laurent, Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert. Lunchen arrangerades av Svenskt Näringsliv i samverkan med Arvika kommun.
NYHET Publicerad:

Kommunalrådet: "Karlstads kommun ska inte vara en bromskloss"

FÖRETAGSKLIMAT Alexander Torin tog steget in i Moderaterna år 2010 och har sedan valet 2018 varit kommunalråd för Moderaterna i Karlstad. ”Det är genom välmående företag som man kan förbättra servicen och levnadsstandarden för alla kommuninvånare därför är det viktigt att kommunen inte blir en bromskloss”, säger Alexander.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare viktiga i expansiv fas

JOBBSKAPARNA Ninetech är ett värmländskt företag som sedan starten 1993 har haft sitt säte i Karlstad. Företaget, som har en nordisk kundkrets, är mitt i en stark expansionsfas och möjligheten att hitta nya medarbetare är därför extra viktig. Särskilt betydelsefullt i arbetet med att hitta rätt kompetens är samverkan med det offentliga, däribland Karlstads universitet.
NYHET Publicerad:

Gymnasieavhopp är kostsamma både för elev och samhälle

UTBILDNING Nedslående statistik från SCB visar att så många som var tredje elev inte avslutar sin gymnasieutbildning. Något som riskerar att resultera i ökade samhällskostnader och begränsade valmöjligheter för individen. I Karlstad arbetar man aktivt med att öka elevernas kunskap inför gymnasievalet så att det från första början ska kännas rätt.
NYHET Publicerad:

Kortlek och UF gav ögonöppnare

UNG FÖRETAGSAMHET. Mattias Lundgren beskriver sig som skapligt orädd, driven och nyfiken och tillsammans med Sebastian Östh äger han bland annat Spektra Finans & Försäkring. Mattias är UF-alumni och om det var något han tog med sig från tiden i UF var det detta: företagande kan fungera som ett eget karriäsval!
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Allt starkare företagsamhet bland kvinnorna i Värmland

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Värmland uppgår till 6,3 procent vilket innebär att man ligger under rikssnittet, trots ett förbättrat resultat jämfört med ifjol. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Här är kommunen med den mest företagsamma befolkningen i Värmland

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, d v s andelen företagsamma personer, uppgår till 10,8 procent av Värmlands befolkning, vilket är en marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt har företagsamheten ökat i 11 av länets 16 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som nu presenteras för tionde året i rad.
NYHET Publicerad:

Värmland behöver ett slut på hamnkonflikten

DEBATT. Sedan några veckor tillbaka har hamnkonflikten gått in i ett skarpt och låst läge i landets hamnar. Vi ser med stor oro på hur konflikten tagit fart och hur den nu sprider sig till alltmer och leder till en besvärlig situation med komplikationer för många av landets företag.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet ger möjligheten att våga prova företagande

ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN Milton Fast och Maja Persson är klasskamrater från Tingvallagymnasiet i Karlstad och driver tillsammans UF-företaget Fast Management UF. Sedan starten förra hösten har de båda fått utvecklas som företagare, provat på att planera sin vardag och tänka som entreprenörer. Just nu planerar de för fullt för kommande UF-mässa.
NYHET Publicerad:

Värmländska företagen: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST När företagarna i Värmlands län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar ca 30 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.