Här är kommunen med den mest företagsamma befolkningen i Värmland

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHETEN. Företagsamheten, d v s andelen företagsamma personer, uppgår till 10,8 procent av Värmlands befolkning, vilket är en marginell förbättring jämfört med ifjol. Totalt har företagsamheten ökat i 11 av länets 16 kommuner, samtidigt som det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten, som nu presenteras för tionde året i rad.

Anna Hedberg

Anna Hedberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

Andelen företagsamma människor har ökat svagt under de senaste åren i Värmlands län och årets mätning visar även den en marginell uppgång. Det innebär att länet ligger en bit under rikssnittet och hamnar först på en sextonde plats när det gäller andelen företagsamma personer. Företagsamheten bland unga, mellan 16–34 år, är oförändrad från fg år och hamnar på 4,3 procent, medan det bland länets kvinnor sker en liten förbättring från föregående år till 6,3 procent. Båda noteringarna ligger dock under rikets nivå som för unga företagsamma uppgår till 5,4 procent och för företagsamma kvinnor till 7,8 procent.

Stora skillnader mellan kommunerna i länet
Det finns emellertid stora skillnader när vi jämför länets kommuner. Precis som förra året är andelen företagsamma människor högst i Sunne kommun (16,4%) samtidigt som Filipstad fortsätter att ha den lägsta noteringen (7,3%). Företagsamheten har vuxit mest i Kil jämte Årjäng, Arvika och Eda och totalt ökar företagsamheten i 11 av länets 16 kommuner.

— Värmland behöver fler företagsamma människor och kommunerna måste fortsätta att stärka och utveckla det lokala företagsklimatet. Fokus kan i stor utsträckning läggas på att förbättra kommunernas myndighetsutövning och service. På så sätt kan förutsättningarna förbättras både för befintliga och nya företag och tillåta dem att växa och bidra med fler arbetstillfällen och därmed skattemedel, säger Anna Hedberg projektledare för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Fler kvinnor är företagsamma
Årets undersökning visar att kvinnors företagsamhet ökar något i Värmland. 7,8 procent av kvinnor mellan 16–74 år är nu företagsamma och det är i paritet med snittet för riket. Det är dock fortsatt stor skillnad mellan andelen kvinnor och andelen mäns företagande. Flest företagsamma kvinnor återfinns i Sunne kommun som har undersökningens högsta notering med 9,6 procent och därefter följer Kils kommun med 7,7 procent och Årjäng med 6,9 procent.

Nyföretagsamheten
Värmland som helhet har i genomsnitt 8,3 nyföretagsamma personer per 1 000 invånare, vilket är att jämföra med rikets 10,2. Årjäng och Sunne toppar total nyföretagsamhet bland kommunerna i länet med 10,2 nyföretagsamma per 1 000 invånare. Årjäng har vuxit snabbast med en imponerande ökning på 4,7, medan Sunne samtidigt minskat andelen med 2,2. Mer blygsamt ser det ut i Filipstad med 5,1 nyföretagsamma per 1 000 invånare.

Andelen yngre nyföretagsamma har minskat marginellt från fg år och står sig svagare mot riket: 9,2 personer per 1 000 invånare för Värmland och 11,3 för riket. Det samtidigt som nyföretagsamheten bland kvinnor ökar något, visserligen från en låg nivå (fg år 5,6), och uppgår nu till 6,1 nyföretagsamma kvinnor per 1 000 invånare jämfört med rikets 7,8.

Överlevnadsgrad
I årets upplaga av Företagsamheten har vi även specialstuderat överlevnadsgraden för de nyföretagsamma. I Värmland är ca två tredjedelar av de som var registrerade som nyföretagsamma 2014 fortfarande noterade som aktiva idag, vilket ligger ovanför rikssnittet. Även överlevnadsgraden varierar givetvis mellan kommunerna: Säffles företag har högst överlevnadsgrad på 77,1%, medan Forshagas företag lägst med en överlevnadsgrad på 52,5%. Om vi kopplar på ett inkomstkrav på dessa så når företagsamma i Storfors kravet i störst utsträckning med 52,6 procent tätt följt av Kristinehamn (51,7%) och Kil (50,9%).

— Det är glädjande att företagsamheten bland kvinnor ökar i länet, även om det är från en låg nivå jämfört med övriga riket. En hög överlevnadsgrad för nyföretagsamma som helhet är också en positiv signal då två tredjedelar av de nyföretagsamma från 2014 är fortsatt aktiva. Ungas företagsamhet och nyföretagsamhet behöver dock fortsätta att stärkas för att säkra kommunernas långsiktiga utveckling. Genom att få in entreprenörskapet i skolan kan yngre också våga och välja att bli företagsamma och här har Ung Företagsamhet en oerhört viktig uppgift att fylla, avslutar Anna Hedberg. 

Om undersökningen

En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler patentansökningar, men få varumärkesansökningar

PATENT Värmländska företag ansökte i högre utsträckning om nationella patent under 2018 jämfört med under 2017. Det är dock fortfarande så att Värmland ligger långt under rikssnittet för antal patentansökningar från länet i relation till antalet invånare. Rikssnittet ligger på 17,9 patentansökningar per 100.000 invånare, siffran för Värmland under 2018 är 11,4.
NYHET Publicerad:

Akademi med starkt branschstöd och lokal förankring

SKOLA När Per Johansson, skolchef för ForshagaAkademin år 1997 började arbetet på skolan hade man 16 elever och 3 anställda. Med åren har verksamheten växt till 300 elever och en personalstyrka på 60 stycken. Per är noga med att poängtera vikten av en stark koppling till näringslivet, god relation till kommunen och en familjär miljö.
NYHET Publicerad:

Långsiktiga regelverk kan få fler fartyg att lämna hamn

JOBBSKAPARNA Även om Peter Anderson varit i branschen sedan 1982 har han bara varit VD för Ahlmark Lines i två år. Idag är fokuset på att utveckla detta värmländska företag och navigera i politiskt osäkra vatten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv önskar trevlig sommar

SOMMARKRÖNIKA Värmland lämnar bakom sig en stark vår med rekordmånga kommuner i Värmland som får bra betyg för sitt lokala företagsklimat. När de flesta av oss nu närmar sig semestern hoppas vi att den inte bara ska vara solig, utan även ge kraft att under hösten fortsätta arbetet med att stärka och utveckla det värmländska företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,9 procent finns fortfarande stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Värmland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lokala företagsänglar öppnar porten till arbete

JOBBSKAPARNA Pappersarbete, planering, nätverkande, intervjuer med potentiella medarbetare, personalmöten och till och med några koppar kaffe. Mitt i allt detta är VD Gunilla Eriksson spindeln i nätet vilken vill öppna arbetsmarknaden för samtliga som har rätt engagemang och driv.
NYHET Publicerad:

Förbättrad folkhälsa för företagens, elevernas och samhällets skull

JOBBSKAPARNA Cirka 1000 medlemmar blåser fortfarande liv i IF Göta som är en idrottsförening med anor från tidigt 1900-tal. Man har genom nyfikenhet, samhällsengagemang och samverkan med näringslivet rönt sportsliga framgångar och är en central del av det lokala samhället. Målet är att vara en aktiv samhällspartner och bidra till både ett levande Karlstad och bättre folkhälsa.
NYHET Publicerad:

Delat ledarskap ett medel för bra arbetsmiljön

JOBBSKAPARNA En stor del av dygnets timmar spenderar vi på arbetet. För många kan livspusslet vara svårt att få ihop, särskilt om man har familj och vill prestera bra på jobbet. Om vi frågar ledningen på IP Station i värmländska Hagfors är det självklart att livet ska gå ihop, även om man är som chef.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kommuner I Värmland får bra betyg för företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Rekordmånga kommuner i Värmland får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs nya enkätundersökning med svar från 1500 värmländska företagare.
NYHET Publicerad:

Hur matchar vi inför framtiden?

SKOLA-NÄRINGSLIV Varje år lämnar tusentals ungdomar skolan för att antingen påbörja ett första jobb eller fortsätta i vidare studier. Oavsett vilket de väljer är det långsiktiga målet ett produktivt och framgångsrikt yrkesliv. Hur kan då skolan och näringslivet samverka för att matcha dagens elever för morgondagens efterfrågade arbetskraft? Detta var några av frågorna på den årliga SSA-konferensen.
NYHET Publicerad:

Lillerudsgymnasiet bäst i Sverige på entreprenörskap bland eleverna

UNG FÖRETAGSAMHET Lillerudsgymnasiet i Vålberg utanför Karlstad är bäst i Sverige på att jobba med entreprenörskap bland eleverna. Under tisdagskvällen avgjordes SM i Ung Företagsamhet (UF) på Stockholmsmässan i Älvsjö och skolan fick ta emot Vismas pris Årets UF-skola 2019.
NYHET Publicerad:

Guldregn till Värmland

HALLÅ DÄR Den 6–7 maj hölls nationella finalen för Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi fick en kort pratstund med Anna Forsberg, regionchef Ung Företagsamhet Värmland.
NYHET Publicerad:

Så kan man lyckas med generationsväxling i företaget

JOBBSKAPARNA. Hagfors är kanske allra mest känt för att man är hem åt Uddeholms AB med både huvudkontor och produktion. Men Hagfors är även hem åt det något mindre företaget Autofric som med utmärkelsen Årets företagare är ett bra exempel på framgångsrik generationsväxling.
NYHET Publicerad:

Egendesignad utbildning för att trygga kompetensförsörjningen

JOBBSKAPARNA IP Station i Hagfors arbetar med immaterialrätt och berör frågor så som patent, design och varumärkesskydd. Detta kräver högkvalificerade medarbetare som både kan sina områden men även kan arbeta gentemot kunder. Att designa en egen utbildning blev tillslut vägen framåt för IP Station.
NYHET Publicerad:

Dubblerad omsättning hotas av personalbrist

JOBBSKAPARNA Tamtron AB med huvudkontor i Karlstad är specialiserade och ledande inom vägning för den tunga industrin. Vid många tillfällen, exempelvis då LKAB väger sitt råmaterial vägs det tunga materialet på vågar producerade av Tamtron. Framöver ser VD Thomas Larsson en dubblerad omsättning, förutsatt att de lyckas hitta personal.
NYHET Publicerad:

Forshagas näringslivsutvecklare: ”vi måste visa att vi är på tå”

FÖRETAGSKLIMAT Service, dialog och nulägesanalys är tre viktiga ledord för Forshaga kommun i arbetet om att förbättra det lokala företagsklimatet. Under Svenskt Näringslivs Inspirationsdag berättar Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare, vad kommunens fokuserar på under 2019.
NYHET Publicerad:

Näringslivschefen: ”finns inte i min värld att vi ska luta oss tillbaka”

FÖRETAGSKLIMAT. Det blev en tredje plats i Värmland för Munkfors kommun på 2018 års ranking av företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har träffat turism- och näringslivschefen, Birgitta Svensson, för att höra vad kommunen fokuserar på under året i arbetet för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Affärer med offentlig sektor en stor möjlighet

UPPHANDLING. Drygt 40-talet företagare hade slutit upp vid tisdagens företagarlunch för att lyssna på och ställa frågor till Birgitta Laurent, Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert. Lunchen arrangerades av Svenskt Näringsliv i samverkan med Arvika kommun.
NYHET Publicerad:

Kommunalrådet: "Karlstads kommun ska inte vara en bromskloss"

FÖRETAGSKLIMAT Alexander Torin tog steget in i Moderaterna år 2010 och har sedan valet 2018 varit kommunalråd för Moderaterna i Karlstad. ”Det är genom välmående företag som man kan förbättra servicen och levnadsstandarden för alla kommuninvånare därför är det viktigt att kommunen inte blir en bromskloss”, säger Alexander.