NYHET8 juli 2022

Hur mycket skatt betalar du egentligen i din kommun? 

Vad lägger du egentligen mest av din lön på varje månad? Visst går stora delar åt till drivmedel, el, mat och kläder. Men för de allra flesta svenska familjer är det faktiskt kommunalskatten som påverkar lönen allra mest. Och den spelar faktiskt stor roll för både din plånbok, för det lokala företagsklimatet och näringslivets möjligheter att anställa.

Foto: Ernst Henry Photography & MostPhotos

Handen på hjärtat. Har du egentligen koll på hur mycket skatt du betalar jämfört med invånarna i grannkommunerna?

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Beroende på vilken sida av kommungränsen du bor kan det betyda hundralappar mer eller mindre kvar efter skatt.

Trots att kommunalskatten är den enskilt största utgiften för svenska familjer, och att den påverkar alla med en inkomst, så glöms den ofta bort i de kommunala valdebatterna. Faktum är att skatten sedan förra valet har höjts i 5 av Värmlands 16 kommuner. Detta trots att vi sett flera goda år av högkonjunktur och låg arbetslöshet. Borde det då inte vara tvärtom?

Högst är den på Hammarö, där 34:80 kronor per intjänad hundralapp betalas i total kommunalskatt, där både skatt till kommunen och regionen ingår. Lägst är den i Karlstad, där samma inkomst beskattas med 32:95 kronor per hundralapp. För en genomsnittlig familj i de båda kommunerna handlar det om drygt 9000 kronor mer, eller mindre, varje år.

Givetvis skiljer sig kommunernas förutsättningar år, men det handlar också till stor del hur pengarna används. Trots att skattehöjningar och mer resurser ofta är politikers svar på olika samhällsproblem, så finns det inget direkt samband mellan den skatt du betalar och kvaliteten i de kommunala verksamheterna. I debatten kan det låta som att en låg kommunal skattesats skulle innebära en sämre kvalitet i välfärden. Men det är faktiskt precis tvärtom.

Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som kräver betydligt mer politiskt hantverk, prioriteringar och ledarskap än så.

Så hur påverkar det här företagen?  

Kommunalskatten påverkar allas våra plånböcker. Störst betydelse har den för dem som har låga löner och för många småföretagare som tar ut förhållandevis låga löner.

Den har också en större påverkan på det lokala företagsklimatet och kommuners attraktivitet än vad många tycks tro. För många företag är just nu rekryteringssvårigheter den största utmaningen. Såväl i städer som på landsbygden är det svårt att få tag på folk att anställa. Hur hög, eller låg, skatt man betalar i en kommun påverkar självklart också möjligheterna att locka till sig kompetent arbetskraft, som kan bosätta sig i kommunen och bli skattebetalare.

Ska vi klara av framtida utmaningar behöver våra gemensamma skattemedel användas smartare. Vi vill att fler företag och organisationer måste få vara med och utveckla välfärden. Det ökar också din valfrihet och sporrar de kommunala organisationerna att arbeta smartare. Konkurrens är nyckeln till förbättring inom alla områden, så även inom välfärden.

Så glöm nu inte bort kommunalskatten i höstens val. En låg kommunalskatt ger en tydlig indikation på att en kommun sköts effektivt. Ställ dina kommunala politiker till svars, så att fler kommunpolitiker ser värdet av att hålla skatten på en attraktiv nivå. Den påverkar dig och de lokala företagen mer än du tror.  

Så har kommunalskatterna i Värmland utvecklats under mandatperioden dvs sedan valet 2018

Lokalt Företagsklimatvalet 2022
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist