Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

NYHET Publicerad

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.

Åke Larsson, vd för Special-Elektronik.

Åke Larssons, vd för Special-Elektronik.

Den 1 juli inför regeringen en kemikalieskatt på elektronik och vitvaror. Åke Larsson, vd för Special-Elektronik fick nyligen, under ett informationsmöte, ett bryskt uppvaknande kring hur skatten kommer att slå mot företaget och branschen. Special-Elektronik är en grossist som importerar elektronik från både Europa, USA och Asien. Kunderna är till största del installationsföretag i Sverige och Skandinavien. Företaget har drygt 40 anställda och omsätter nästan 300 miljoner kronor.

– Vi hade missat detta helt. Det var först när några av våra större partners började fråga om skatten som vi insåg att detta kommer att innebära en hel del utmaningar för oss, säger Åke Larsson.

Den nya punktskatten gäller för elektronik och vitvaror som innehåller flamskyddsmedel och baseras på en varas vikt. För slutkonsument kommer detta att innebära en prishöjning på upp till 400 kronor per produkt ute i butik eller vid en installation. Regeringen räknar med att få in omkring 2 miljarder kronor om året på kemikalieskatten. 

– Det här är ingen miljöskatt utan ett förtäckt sätt för att få in skattepengar. Det sätt regeringen väljer genom att lägga ansvaret på oss företag att beskatta halterna av olika kemikalier i varor som vi inte ens producerar är omständligt.

Han uppmanar politikerna att höja blicken och sätta standarder för kemikalier på minst EU-nivå.

– Vill man verkligen göra skillnad för miljön så ska man se till att förbjuda farliga ämnen i hela Europa. Mest retsamt är att politikerna kan klappa sig själv på axeln för att ha gjort en insats för miljön. Men i själva verket har de bara ökat den administrativa bördan och kostnaderna för oss företagare och samtidigt gjort oss i Sverige mindre konkurrenskraftiga. Riktigt kontraproduktivt.

För att bringa klarhet i hur Special-Elektronik ska hantera skatten, inom lagens ramar, har Åke Larsson satt personal på att utreda hur de ska bygga upp ett system för att administrera kemikalieskatten i praktiken. De har även påbörjat arbetet med att kontakta sina leverantörer för att be om vikt och innehållsdeklarationer för alla varor. Dessutom måste de kontakta sina  återförsäljare för att ta reda på vilka som kommer att registrera sig för att administrera skatten.

– Det här är verkligen snårigt. Ingen har någon riktig koll – inte ens Skatteverket har kunnat svara på våra frågor. Att vi dessutom blir den dåliga budbäraren, när vi ringer upp våra kunder och förklarar att vi tänker ta ut en skatt från dom, känns både konstigt och jobbigt.

Åke Larsson påpekar att beslutet att inte inkludera internethandeln i kemikalieskatten innebär ett hårt slag mot den redan extremt konkurrens utsatta elektronikbranschen som dras med låga marginaler och pressade priser.

– Det är så galet! Hur kan man inför en sådan här skatt som bara gäller i Sverige? I praktiken innebär ju detta att folk kan köpa samma elektronik billigare från e-handlare i Tyskland eller Danmark. För mig är det obegripligt hur man kan införa regler som göra att man inte kan konkurrera på lika villkor.

Förutom det otydliga regelverket kring kemikalieskatten är Åke Larsson kritisk till att det inte finns någon information om hur man ska kontrollera att företagen faktiskt efterföljer de nya reglerna.

– När inte ens Skatteverket verkar veta vad som gäller, hur ska de då kunna bedriva kontroll av branschen. Jag tror tyvärr att detta kan leda till att många mindre företag helt enkelt struntar i att ta hänsyn till kemikalieskatten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.