LogoLogo
LogoLogo
Nyhet2 juli 2019

Långsiktiga regelverk kan få fler fartyg att lämna hamn

Även om Peter Anderson varit i branschen sedan 1982 har han bara varit VD för Ahlmark Lines i två år. Idag är fokuset på att utveckla detta värmländska företag och navigera i politiskt osäkra vatten.

Ahlmark Lines
Foto: Ahlmark Lines

Ahlmark Lines AB är ett linjerederi och dotterbolag i den värmländska koncernen O.F. Ahlmark & Co Eftr. A.-B. Genom denna koppling spårar man sin historia ända tillbaka till 1847 med grundaren Oscar Ferdinand Ahlmark och är fortsatt idag ett av Värmlands äldsta familjeägda företag. Koncernen som helhet omsätter 3 miljarder kronor och Ahlmark Lines är en central del av denna verksamhet. Idag utgörs huvudmarknaden av norra Europa men framförallt England.

Till den engelska marknaden transporterar vi svenska trävaror och hem tar vi med oss engelskt bränslematerial. 25 % av all svensk export från sågande trävaror går idag via vårt system till England, förklarar Peter.

Att hålla ett företag levande under så lång tid som Ahlmark lyckats kräver en särskild god förmåga att navigera i ett föränderligt samhälle. Den tekniska utvecklingen, förändrade konsumtionsmönster och politiska vindar som blåser kors och tvärs är enbart några av alla faktorer företagsledningen måste ta hänsyn till. Ett exempel i närtid som påverkat Ahlmark Lines är den brittiska processen med att försöka lämna EU.

— I början märkte vi av en väldig rusch att leverera varor till England på grund av osäkerheten kring vad som kan ske efter Brexit. Men som läget är idag påverkas vi inte i någon större grad då britterna fortfarande efterfrågar trävaror. Men vi skulle vara påtagligt beroende om britterna bestämmer sig för att lämna och detta påverkar konsumtionsmönstret i en negativ riktning, menar Peter.

Vad är då det viktiga för att Ahlmark Lines ska kunna växa även i framtiden? Peter lyfter fram den särskilda vikten av stabila och långsiktiga regelverk vilka gynnar lika spelregler och garanterar exportindustrins långsiktiga konkurrenskraft. Desto mer den svenska industrin producerar och därigenom också exporterar ju mer kommer Ahlmark Lines kunna köra.

Vi påverkas av viktiga politiska beslut oavsett om det rör sig om investeringar i infrastruktur eller att politiker skapar rättvisa regelverk som inte missgynnar en enskild näring. Men framförallt behöver den exportberoende industrin goda förutsättningar att utvecklas. Allt på pappret talar för att sjöfarten har en ljus framtid. Nu vill vi se att det blir så.

Text: Simon Sjögren

FöretagsklimatLokalt Företagsklimat
Skriven avUrban Svanberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist