NYHET22 maj 2023

Näringslivet i Värmland försiktigt optimistiska

Näringslivet i Värmland ser mer positivt på framtiden och konjunkturläget stabiliseras. Det visar en ny konjunkturundersökning för andra kvartalet från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Värmland.

Foto: Canva & Ernst Henry Photography

- Svaren i undersökningen visar tydligt ljusare framtidsutsikter bland företagen i Värmland. Länets företagare är bland de mest positiva i landet och kanske är det ett tecken på att företagen ser vändningen i konjunkturen, konstaterar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Under flera kvartal föll prognoserna bland näringslivet i Värmland och undersökningen visar att många företag minskat sin försäljning under det senaste året. Men inom ett år tror många företag på ökad försäljning, investeringar och fler antal anställda.

- Men vi är fortfarande inne i en lågkonjunktur med stor osäkerhet i omvärlden, så krisläget är inte över ännu. Många företagare har det tufft och branscherna drabbas olika hårt. Byggbranschen ser en avmattning där antalet byggstarter sjunker pcj handeln har tuffa utmaningar. Företag inom tillverkning och industri däremot går för fullt och har stor efterfrågan och hög försäljning.

Företagen i Värmland är mer positiva för framtiden än riket i stort. Förväntningar för det kommande året är goda, särskilt när det gäller förväntad försäljning. Fortsatt starkast går tillverkning/industri. Förväntningar för framtida anställningsgrad det närmsta året är positiv och ligger i stort sett på samma nivåer som förra kvartalet.

Investeringsviljan likaså men lite mer avvaktande.

- Inflationen verkar visserligen vara på väg ned, men kostnadsnivåerna är fortfarande höga. Höga kostnadsnivåer och högre räntor påverkar fortfarande och gör att företag och hushåll avvaktar lite och då är det både svårt och osäkert att göra investeringar, avslutar Anna Hedberg.

Om undersökningen

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt tillfrågades 427 företag i Värmland mellan 25 april – 12 maj med svarsfrekvens 41%.

konjunkturFöretagarpanelenLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist