NYHET26 september 2022

Näringslivets framtidstro avtar i Värmland

Företagens förväntningar på framtida försäljning sjunker till samma nivå som januari 2021. Samtidigt tror fler företag på högre antal anställda än tvärtom, d v s en fortsatt ökning av sysselsättningen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturundersökning i Värmlands län.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Värmland genom undersökningen ”Företagarpanelen”. För det tredje kvartalet har 178 företag i Värmland svarat på hur konjunkturutvecklingen ser ut i det egna företagen.

- Företagen pressas nu av skenande elpriser, inflation och osäkerhet i omvärlden. Det gör att många gör försiktiga prognoser inför framtiden. Värmland har ännu inte så kraftig inbromsning som en del andra län, men det är helt klart att försäljningsökningen avstannar, investeringstakten mattas av och oro finns för hur antalet anställda utvecklas. Trots att man på många håll just nu faktiskt har fulla orderböcker, säger Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland.  

Kort om resultatet i Värmland

Försäljning
48 procent av företagen i Värmland har ökat sin försäljningsvolym det senaste året.

Bäst har utvecklingen varit inom industri/tillverkning, handel/besöksnäring och bygg, medan tjänstesektorn har utvecklats lite svagare. Framtidsförväntningarna sjunker dock till samma nivåer som i början av 2021 d v s under den akuta fasen av pandemin. Länets företag ligger ändå över rikssnittet när det gäller tro på försäljningsökning de kommande 12 månaderna.

Investeringar
De förväntade investeringarna, alltså på 12 månaders horisont, sjunker till en väldigt låg nivå, också den tillbaka på nivå i paritet med januari 2021. Givetvis ger osäkerheten i ekonomin, räntor, inflation och elpriser direkta konsekvenser även för investeringarna i Värmland.

Arbetskraft
I konjunkturundersökningen för det tredje kvartalet visar resultatet att relativt många värmländska företag anställt under de senaste sex månaderna, ffa inom tillverkningsindustrin. Förväntningarna på antalet anställda om 12 månader sjunker, men det är fortsatt fler företag som tror på ett ökat anställda än ett minskat antal, även om skillnaden i procentenheter minskar mellan dessa grupper. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har löpande undersökt konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen” sedan 2008. Totalt svarade 174 företag (40 procent svarsfrekvens) i Värmland under perioden 30 augusti till 16 september 2022.

konjunkturLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist