NYHET12 december 2022

Ny Företagarpanel: stark produktion men tuffa och osäkra tider väntar

Produktion och försäljning är på hög nivå för många företag i Värmland, men kostnadsökningar och högre räntor påverkar och vi står nu på tröskeln till lågkonjunkturen. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för det fjärde kvartalet.

Foto: Canva
Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga, vilket minskar den privata konsumtionen. Det vi noterar nu är alltså att även företagen ser alltmer dystert på framtiden.
Anna Hedberg
Regionchef Svenskt Näringsliv

Den ekonomiska uppgången efter pandemin har mattats av och nu står vi på tröskeln till lågkonjunkturen. Hur lång och djup den blir är osäkert eftersom hela världsekonomin bromsar in.

- Företagen i Värmland verkar i dagsläget inte vara lika pessimistiska som övriga landet, men sett framåt är det mer dystert. Det viktiga nu är att få ned inflationen eftersom det påverkar både företag och konsumenter negativt, säger Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv Värmland.

Värmländska företag har en mer positiv uppfattning om produktion och försäljning i dagsläget än övriga riket. 44 procent av företagen anger att de har högre försäljningsvolym idag än för tolv månader sedan, medan 22 procent anger lägre försäljningsvolym. Det gör att värmländska företags uppfattning om denna parameter i konjunkturen är på topp i landet. När vi frågade om förväntningarna ett år framåt så är företagens svar mer dämpade och Värmland faller tillbaka till betydligt lägre nivåer både jämfört med Värmlands genomsnittsnivå och riket som helhet.

Företagens uppfattning om investeringar kommande 12 månader är inte heller dock inte fullt så glädjande. Värmländska företag signalerar ett betydligt mer dystert läge kommande 12 månader. Förväntningen på investeringar det kommande året når minusnivåer (-1%), vilket är anmärkningsvärt lågt. Det innebär att andelen företag som minskar investeringarna är större än andelen företag som tror sig kunna öka sina investeringar.

- Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga, vilket minskar den privata konsumtionen. Det vi noterar nu är alltså att även företagen ser alltmer dystert på framtiden. Många avvaktar med investeringar eftersom osäkerheten är stor om vart allt ska ta vägen, konstaterar Anna Hedberg.

I Värmland uppger 17 procent av företagen att de har färre antal anställda än för 12 månader sedan. Samtidigt anger 19 procent att de räknar med ännu färre anställda på tolv månaders sikt, 22 procent tror på fler anställda medan större delen, 58 procent förutser en oförändrad nivå.

Det finns dock ljusglimtar i ekonomin; trycket i leverantörskedjorna lättar något och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt.

- Vi kommer att få leva med en hög prisnivå, men ökningstakten, det vill säga inflationen, kan minska kraftigt nästa år. Att i nuläget försöka kompensera för inflationen med kraftiga löneökningar riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation.

FöretagarpanelenLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist