NYHET21 maj 2024

Ny undersökning: Så nöjda är företagen med företagsklimatet i Värmlands kommuner

Munkfors och Grums är fortfarande de två kommuner i Värmland som får högst betyg av företagen är det gäller lokalt företagsklimat i hemkommunen. Det framgår när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där närmare 32 200 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner i hela landet.  

Totalt förbättrar sig 8 kommuner, 3 får ett oförändrat omdöme från företagen. 5 kommuner får ett försämrat omdöme. Det genomsnittliga sammanfattande omdömet som företagen ger i Värmlands kommuner är 3,7 på en 6-gradig skala, en förbättring från förra årets resultat på 3,6. 

- Enkäten är ett av flera viktiga verktyg när kommunerna jobbar med företagsklimatet. Resultatet visar en riktning inom vilka frågor företagen tycker att kommunen gjort bra insatser eller kan förbättra sig. Trots att några kommuner tappat i betyg så är det generellt sett ganska bra nivå på företagsklimatet i Värmland, säger Anna Hedberg regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.  

Bäst sammanfattande omdöme i Grums och Munkfors

Grums lyfter i år till betyget 4,3 och Munkfors faller tillbaka till samma betyg. Strax därefter kommer Torsby med ett sammanfattande omdöme på 4,1. 
  De kommuner som har förbättrat betyget för det sammanfattande omdömet allra mest är Sunne (+0,5 till 3,9) och Forshaga (+0,4 till 3,9) samt Arvika (+0,3 till 2,9). Länets största kommun Karlstad har en oförändrad nivå för det sammanfattande omdömet (betyg 3,4) och har förbättrat betyget något på 9 av 15 delfrågor. 

Åtgärderna som står högst på företagens önskelista 

När företagen i Värmland får peka ut vilka åtgärder som är viktiga för politikerna att prioritera sticker tre frågor ut. Frågan om bättre infrastruktur, bättre dialog med kommunen och en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.
  - Dialog och förståelse är A och O för att företagsklimatet ska kunna förbättras. Om politiker, tjänstepersoner och företag inte kommunicerar om vad som behövs göras finns det ingen möjlighet att skapa bättre förutsättningar för företagen. Frågorna måste tas på allvar för att kunna skapa ett starkt näringsliv i Värmland, säger Anna Hedberg. 

Om undersökningen

Enkäten genomfördes mellan 1 januari och 31 mars 2024 av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Totalt svarade 32 124 företag i landet på årets enkät. Enkätresultatet utgör 2/3 av den årliga kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar. Vilken placering som kommunerna når i 2024 års ranking presenteras den 25 september. 

Vad tycker företagen i din kommun?  
På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. För fullständiga resultat för respektive kommun, se www.foretagsklimat.se 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist