NYHET23 maj 2023

Ny undersökning: Så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

Totalt förbättras det sammanfattande omdömet i sex av länets kommuner, medan det försämrats eller är oförändrat i 10 kommuner. Det framgår när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där närmare 32 400 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv har undersökt det lokala företagsklimatet årligen sedan 2001. Betygen sätts av företagen på olika frågor på en skala mellan ett och sex, där 3 = godtagbart och 4 = bra. En fråga som ofta väger tungt är det sammanfattande omdömet företagen ger kommunen. I årets enkätundersökning får sex av 16 kommuner i Värmland ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. Resterande tio kommuner försämrar sig eller står kvar på samma nivå som föregående år. Årets rikssnitt ligger på betyget 3,5 och Värmlandssnittet något bättre, på 3,6.

- Givetvis påverkas företagen av osäkerheten i omvärlden samt högt kostnads –och ränteläge, stigande inflation och lågkonjunktur. Det gör att det blir ännu viktigare med bra företagsklimat: myndighetsutövningen måste fungera bra och smidigt, rutiner och processer som påverkar företagen behöver förenklas etc. Det ger stabila och goda förutsättningar för fortsatt utveckling, säger Anna Hedberg som är regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Betyget 4.0 på frågorna betecknas som bra och i år har fyra kommuner lyckats nå den nivån på det sammanfattande omdömet: Munkfors, Säffle, Grums och Torsby. Munkfors kommun behåller fortfarande täten med 4,5 i årets mätning. De kommuner som har förbättrat betyget för det sammanfattande omdömet mest i länet är Eda och Årjäng som båda ökat med 0,4 enheter och nu når betyget 3,5 resp. 3,7.

Länets största kommun Karlstad har tyvärr tappat i betyget för det sammanfattande omdömet något till 3,4 och totalt sett även försämrats på 10 av 15 delfrågor.

— Enkätsvaren ger en vägvisning till kommunerna om vilka områden som företagen anser behöver förbättras. Det kan vara allt från upphandling, service och bemötande till dialog med beslutsfattare eller kompetensförsörjning. Trots att några kommuner fått sänkt betyg på det sammanfattande omdömet så är det fortsatt ganska bra nivå på företagsklimatet i Värmland som helhet. Det ger en stadig grund och samtidigt väldigt viktigt att bygga vidare på för att möjliggöra att fler människor vill starta och driva företag och skapa arbetstillfällen och tillväxt, avslutar Anna Hedberg.

Enkätresultaten utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering på rankingen det blir för de värmländska kommunerna presenteras i höst den 20 september.

Vill du läsa mer om resultatet för din kommun?

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist