Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 juli 2021

”Om vi inte sänker kostnaderna att anställa - då kommer vi att misslyckas”

Under coronakrisen har långtidsarbetslösheten ökat och många fått svårare att komma in på arbetsmarknaden. I Värmland lever var sjunde vuxen på sociala ersättningar och utanförskapet beräknas till över 20 000 personer. ”Det är som att se ett skenande tåg som är på väg utför ett stup”, säger Sven-Olov Daunfeldt, nationalekonom, i en intervju med Näringslivspodden. 

Foto: Sören Andersson

Trots ambitionen om att nå EU:s lägsta arbetslöshet har Sverige under lång tid haft ett större arbetslöshetsgap mellan inrikes och utrikes födda än de flesta länder. På senare år har gapet ökat ytterligare. I en intervju med Näringslivspodden konstaterar Sven-Olov Daunfeldt, nationalekonom och forskningschef på Handelns forskningsinstitut, att det inte är något nytt problem.

– Det är som att se ett skenande tåg som är på väg utför ett stup. Det finns givetvis inte en enkel förklaring till det här, utan det är ett myller av olika faktorer som tillsammans bidrar till att vi har ett stort utanförskap, koncentrerat till utrikesfödda och lågutbildade. Det hade vi även innan pandemin, menar Sven-Olov.

Finns det några politiska verktyg för att vända utvecklingen?

– I Sverige har vi satsat på i huvudsak två saker. Det ena är utbildning och behovet av bra skolor. Det har vi pratat om länge. Och det är ju inte så att vi inte har satsat på utbildning. Vi har haft kompetenslyft, enorma utbildningssatsningar och så vidare. 

– Problemet är att få personer med låg utbildningsnivå att anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden. Framförallt tar det extremt lång tid, vilket gör det väldigt dyrt.

Den andra åtgärden som Sven-Olov Daunfeldt pekar ut är olika arbetsmarknadspolitiska program. Dessa har enligt Daunfeldt oftast inte fungerat, då arbetsgivarna har tyckt att det har varit för mycket byråkrati och regelkrångel.

– Även om kostnaderna varit låga har man därför inte varit villig att anställa. Det skapar inte riktiga jobb, helt enkelt.

Vad finns det för andra åtgärder som man i Sverige varit restriktiva med som enligt dig skulle kunna göra skillnad ?

– Det som ofta diskuteras är att öka arbetsutbudet, incitamenten till arbete genom exempelvis minskade bidrag. Det är bra och viktigt. Men det kommer inte ha någon effekt om det fortfarande är så att arbetsgivarna inte vill anställa till rådande ingångslöner. Just den frågan är alldeles för många ovilliga att diskutera.

Enligt Sven-Olov är ett av huvudproblemen att det i Sverige bedrivits en ineffektiv arbetsmarknads- och näringslivspolitik under lång tid. Med en rad olika spretiga satsningar som inte givit önskat resultat.

– Dessa borde vi fokusera på att ta bort. Om vi inte sänker kostnaderna för företag som vill anställa. Då kommer vi att misslyckas, avslutar Sven-Olov Daunfeldt.

Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist