NYHET12 mars 2021

Principiellt viktigt

Som privatpersoner är de flesta av oss vana att köpa en vara eller tjänst och sedan betala efteråt eller möjligen i samband med leveransen. Det kan vara då vi anlitar en hantverkare, går till frisören, äter på restaurang eller behöver investera i en ny tvättmaskin.

Från och med nyårsdagen 2024 blir efterhandsdebiteringen ”default” i alla kommuner. ”Inte en dag för tidigt”, skriver Anna Hedberg i en kommentar. Foto: Canva

Mellan företag är det likadant, i stort sett. Den vanligaste grundsatsen är att leverantören fakturerar kunder efter att leveransen skett. En konsultinsats avslutas och betalas vanligtvis efter genomförda timmar. Principen ger ju dessutom utrymme för att revidera kostnaden om produkten inte håller måttet eller om något fallerat i leveransen.

Mellan kommun och företag är principen i vissa fall den omvända. Som när ett företag behöver livsmedelskontroll i verksamheten och den årliga kontrollavgiften ska tas ut. Företaget får betala kontrollavgift vid livsmedelskontroll innan kontrollen är levererad. Men om kontrollen helt uteblir måste företaget ändå betala – utan att ha fått något för pengarna.

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Nu har regeringen förstått det orimliga i denna omvända princip och nyligen beslutat att efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll blir obligatorisk. Äntligen - oerhört välkommet! Och som vi kämpat för detta! Det är viktigt att kopplingen mellan utförd kontroll och betalning blir tydlig. Då ökar också legitimiteten för själva avgiften och bidrar till att kontrollen i alla fall upplevs mer likvärdig, eller rättvis om man vill uttrycka det så. Förändringen leder troligen till både bättre förståelse och mindre irritation. Företagen får helt enkelt veta vad man betalar för. Myndighetsutövningen i sig påverkas inte, för den måste genomföras, men det positiva är att den logiska principen snart bryter igenom i kommunernas verksamhet.

Dessvärre får vi ge oss lite till tåls, förändringen blir ett obligatorium tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser om årlig avgift även under 2023. Men från och med nyårsdagen 2024 blir efterhandsdebiteringen ”default” – inte en dag för tidigt!  

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist