NYHET30 december 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2023

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Värmland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: MostPhotos

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Beroende på vilken sida av kommungränsen du bor kan det betyda hundralappar mer eller mindre kvar efter skatt.

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regionen. Jämfört med övriga Sverige betalar invånarna i Värmland något högre kommunalskatt. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna.

2022 höjde Arvika, Eda, Filipstad, Grums, Storfors och Hammarö sin skattesats. Inför 2023 så ligger skatten kvar på samma nivå i en majoritet av Värmlands kommuner. Endast Hammarö kommun sänker skatten något efter den historiska höjningen 2022, men kommunen toppar ändå listan för högst kommunalskatt i länet där invånarna betalar 34,60. Lägst är den totala kommunalskatten i Karlstad, där invånarna betalar 32,95.

Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

— Vi kan inte identifiera något direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på mer akuta problem som troligen skulle kunna åtgärdas av effektivitet, prioriteringar och ledarskap istället för att ”bara” höja skatten, menar Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Kommunalskatten har också en större påverkan på det lokala företagsklimatet och kommuners attraktivitet än vad många tycks tro.

- Nästan alla företag uttrycker idag svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Här kan till exempel de olika skattenivåerna ha en inverkan på attraktiviteten för människor att vilja bo, verka och bli skattebetalare i en kommun, menar Anna Hedberg.

Hur mycket betalar du i skatt i din kommun?

Nedan finns en tabell med den kommunala skattesatsen i Värmlands kommuner för 2023.

Lokalt FöretagsklimatSkatter
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist