NYHET3 januari 2024

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2024

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Värmland? Har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: MostPhotos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar: kommunal skattesats och regional skattesats. Nu är det 2024 och sett till hela landet blir årets skattehöjning den högsta på nio år.

- I debatten kan det låta som att en låg kommunal skattesats skulle innebära en sämre kvalitet i välfärden, men det är snarare tvärtom. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som faktiskt skulle behöva mer och kanske andra insatser, prioriteringar och handlingskraft, menar Anna Hedberg som är regionchef på Svenskt Näringsliv.

Anna Hedberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Den kommunala skattesatsen sänks i 23 av Sveriges 290 kommuner i år. I Värmland är Sunne den enda kommun som sänker skatten. Samtidigt höjs den kommunala skatten i 13 av landets kommuner, varav två i Värmland, Kil och Forshaga.

Högre skatt i Värmland

I samtliga av Värmlands 16 kommuner är skattesatserna högre än genomsnittet 32,37 kr för landet. Men det skiljer sig givetvis ändå mellan de olika kommunerna. Högst är den totala skattesatsen i Hammarö där kommuninvånarna betalar 34,60 i skatt per hundralapp. Lägst är den i Karlstad där invånarna betalar 32,95.

De flesta kommuner i Värmland har behållit sin skattesats oförändrad. Endast två kommuner; Forshaga och Kil, kommer att höja skatten under 2024. Sunne kommer som enda värmländska kommun att sänka sin skattesats under 2024. Under de senaste 10 åren är det bara Sunne som sänkt skatten i Värmland. 8 kommuner har i stället höjt den.

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem med låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.

- Kommunalskatten har faktiskt en ganska stark inverkan på det lokala företagsklimatet. För näringslivet är det givetvis viktigt att den lokala köpkraften är så stark som möjligt. Med en låg kommunalskatt blir dessutom kommunen ännu mer attraktiv för inflyttare och det i sin tur påverkar företagens möjlighet att säkerställa kompetensen, avslutar Anna Hedberg.

Inget behov av skattehöjningar enligt kartläggning 

En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att effektiviseringspotentialen i Sveriges kommuner är stor. Det finns tydliga exempel på kommuner som lyckas kombinera hushållning med skattemedel och välfärd av hög kvalitet.

Totalt handlar det om minst 40 miljarder som skulle kunna frigöras för att anställa mera personal, genomföra investeringar eller sänka skatterna. Oavsett användningsområde bör en smartare organiserad välfärd ligga närmast till hands för kommuner med ansträngda budgetar nu och framöver, snarare än att reflexmässigt höja skatten eller ropa efter ökade statsbidrag.

Hur mycket betalar du i skatt i din kommun?

Nedan visas en tabell med den totala kommunala skattesatsen i Värmlands kommuner för 2024 jämfört med 10 år sedan, 2015. Tabellen redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till regionen.

Kommuner som har sänkt sin skattesats från 2015 till 2024: 

  • Sunne: Skattesatsen sänktes från 33.35 till 33.30%. 

Kommuner som har höjt sin skattesats från 2015 till 2024: 

  • Arvika: Skatten har höjts från 32,10% till 33,43%
  • Hammarö: Skatten har höjts från 33,30% till 34,60% 
  • Filipstad: Skatten har höjts från 33,20% till 33,95% 
  • Storfors: Skatten har höjts från 33,70% till 34,38% 
  • Eda: Skatten har höjts från 33,45% till 33,95% 
  • Kil: Skatten har höjts från 33,55% till 34,03% 
  • Forshaga: Skatten har höjts från 33,55% till 34,03% 
  • Grums: Skatten har höjts från 33,70% till 34,18% 

Sju kommuner har behållit sin skattesats oförändrad under denna period.  

Lokalt FöretagsklimatSkatter
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist