AB Hilmer Andersson

AB Hilmer Andersson

Sågverket mitt i byn

NYHET Publicerad

JOBBSKAPARNA Det är nu den fjärde generationen som inte bara äger det värmländska företaget AB Hilmer Andersson utan likväl är operativt aktiva. Man är verkligen sågverket mitt i byn men Kari Andersson, VD sedan förra året menar att företagets placering ger fler fördelar än nackdelar.

Åker man genom en av de krokigare landsortsvägarna i utkanten av Eda kommun ser man snart den vita röken och ljudet av trä som kommer från AB Hilmer Anderssons sågverk.Företaget har en relativt hög förädlingsgrad på sina varor och till 75 % utgörs dessa av gran. Årligen sågar man 200 000 kubik färdig vara vilket kräver minst det dubbla i fråga om timmer. Företagets geografiska läge, vilket vissa skulle kunna se som en belastning är snarare en fördel.

— 55 % av det vi producerar går till kunder i Norge. Vi har bra transportmöjligheter för företagets räkning men även för våra anställda finns för privat del goda möjligheter att snabbt ta sig ut i världen genom flyg, bil eller tåg, förklarar VD Kari Andersson.

Företaget har ungefär 65 personer anställda men Kari uppskattar att man totalt sysselsätter uppemot 100 genom underleverantörer, mekaniker och transport. Och även fast inte alla anställda idag arbetar i sågverket från det att de slutar skolan tills att de går i pension finns ändå en speciell relation mellan företaget och de anställda. Ägarfamiljen är mån om att de anställda ska ha det bra och man är exempelvis engagerad i frågan om bevarandet av den lokala skolan.

— Det räcker inte med att man gillar landsbygden, det måste också finnas grundläggande samhällsservice för vår personal och de som vill bo här. Vi bryr oss om de anställda och den lokala bygden, och jag vet att de anställda ställer upp för företaget. Då skapas en känsla av ett gemensamt ansvar och att det vi gör egentligen handlar om lagarbete, säger Kari.

Enligt Kari var det inte en självklarhet från barnsben att vara en del av familjeföretaget utan något hon själv växte in i under studietiden på universitet. Kari är idag VD och ansvarar för framförallt marknad och försäljning. Brodern Nils har titeln produktionschef med primärt ansvar för det tekniska medan brodern Karl är VD på dotterbolaget XL Bygg Hilmer som är bygdens lokala bygghandel.

— Vi har ett stort engagemang i familjen och har hundra procent kontroll från stock till färdig vara. Det är väl också en av de stora fördelarna med att vara ett familjeföretag i att vi har korta beslutsvägar och en organisation som tillåter att vi pratar med varandra. Kunderna ska ha lätt att komma i kontakt med den som bäst kan bistå dem, berättar Kari och poängterar att man idag är ensam kvar vid traditionen av familjeägda sågverk i Värmland.

Under de senaste åren har företaget haft en hög investeringstakt, vilket man hoppas ska bära god frukt. Från tid till en annan har relationen med myndigheter så som länsstyrelsen och Trafikverket kantats av ett fyrkantigt regelverk och långa handläggningstider när man bland annat sökt tillstånd. Men de största utmaningarna är makroekonomiska som exempelvis svängningar i exportmarknaderna, valutakursernas upp och ner och även den pågående Brexit-processen, vilka kan påverka ett företag som Hilmer extra hårt.

— Fördelen med att bo i en liten kommun som Eda är att det är relativt nära till beslutfattarna. Så enkelt är det inte alltid när vi exempelvis söker tillstånd hos länsstyrelsen. Vår bransch påverkas fort av förändringar i det makroekonomiska läget och då är en bra dialog med myndigheter och snabba beslut viktiga så att en investering på flera miljoner inte blir hängandes i ovisshet för att vi inte får ett tillstånd staten kräver. I en byggd som denna skulle det vara en stor förlust.

Text: Simon Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tydligare rutiner och effektivare handläggning

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Även den mest entusiastiske entreprenör kan drabbas av tvivel ifall man råkar snubbla över byråkratiska bygglovsregler. Sedan några år tillbaka försöker handläggarna i kommunerna Forshaga och Munkfors arbeta för att inte bara ge en positiv bild av kommunen utan även för garantera en mer effektiv handläggning när människor söker bygglov.
NYHET Publicerad:

Bättre pejl inför gymnasievalet

UTBILDNING Drygt 3000 niondeklassare i Värmlands län ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa gymnasieväljarna att göra genomtänkta val presenterar Ekonomifakta i samverkan med Svenskt Näringsliv sajten Gymnasiepejl med fakta om alla gymnasieskolor och program i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Efteravgifter och en tydlig kommunikation som ledstjärna

MYNDIGHETSUTÖVNING De senaste åren visar en märkbart positiv trend för företagsklimatet i Kils kommun. Myndighetsutövningen är ett område där man arbetat allra mest och även visat på framgångar. För myndighetschef Alija Tandirovic och hans personal är ledstjärnan efteravgifter och en tydlig kommunikation.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv önskar god jul

KRÖNIKA Vi närmar oss slutet på ett händelserikt år där Värmland presterar med ett företagsklimat på toppnivå. Men efter julledigheten finns fortsatt mycket att göra och vi hoppas på ett företagsamt år 2020.
NYHET Publicerad:

Onödigt regelkrångel gynnar ingen

REGELKRÅNGEL Då effektiva regelverk övergår till regelkrångel hämmas alltid tillväxt och utveckling. Victoria Svanberg är delägare i NWT-gruppen och förklarar hur ett politiskt förslag med i grund och botten goda avsikter kommer få negativa effekter om det genomförs.
NYHET Publicerad:

Haltande kompetensförsörjning sätter krokben för tillväxten

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska företagare är tydliga med att kompetensförsörjningen, eller snarare bristen av den, står i vägen för nyanställningar och expansion. Ett välmående och växande företag som skulle kunna stöta på patrull på grund av detta är Triton Valsteknik i Grums.
NYHET Publicerad:

Företagare mötte riksdagspolitiker för att diskutera näringslivsfrågor

FÖRETAGARDAGEN I Stockholm möttes under veckan 140 företagare och 60-talet riksdagsledamöter för rundabordssamtal i mindre grupper där man kunde diskutera näringslivsrelaterade frågor.
NYHET Publicerad:

Goda relationer viktiga i den byråkratiska djungeln

REGELKRÅNGEL Dagligen möter svenska företagare en tjock regelbok vilken kan ta både tid och energi som annars kunnat läggas på att expandera verksamheten. Husbilslandet är ett av de företag som ändock lyckats väl i den byråkratiska djungeln. 
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste vårda relationen till företagare

FÖRETAGSKLIMAT Patrik Ekman är företagaren och möjliggöraren som byggt en koncern med omsättning på över 100 miljoner kring de värmländska gemenskaperna. Hans budskap till kommunala politiker och tjänstemän är att de måste bli bättre på att vårda relationen till företagare och börja kommunicera proaktivt.
NYHET Publicerad:

Högre energikrav för både privata och offentliga aktörer

JOBBSKAPARE I en bransch som ständigt förändras är VVS Plan en stabil aktör som bistår både företag som söker miljöcertifiering och offentliga förvaltare som vill bygga smartare.
NYHET Publicerad:

Hållbart fiskrökeri investerar för framtiden

HÅLLBARHET Sedan 30 år tillbaka har familjeföretaget Lillängshamnens fiskrökeri varit ett litet men välmående företag. Göran och Krister Fransson har nu lämnat över till Kristers två söner Andreas och Adam vilka vill skapa ett välgenomtänkt varumärke präglat av hållbar produktion och hög kvalité.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företag skapar välfärd

KRÖNIKA Den som har varit uppmärksam på vår facebook-sida den senaste veckan har sett att vi lagt ett stort fokus på att lyfta fram företagens innebörd för vår gemensamma välfärd.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Värmland - så tycker de lokala företagen 

FÖRETAGSKLIMAT  Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen. 
NYHET Publicerad:

Mindre prat och mer verkstad 

REGELKRÅNGEL Hur får man ett företag med mer än 70 år på nacken att växa? Ett första steg kan vara att lyssna till vd:n och delägaren för Filipstads Elbyrå som lyckats med detta. Budskapet till politikerna runt om i landet är att man måste snacka mindre och faktiskt arbeta hårdare för ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Sunne i toppen och Hammarö i botten

FÖRETAGSKLIMAT Värmlands bästa företagsklimat finns återigen i Sunne som hamnar på 20:e plats i landet. Det visar Svenskt Näringslivs nya ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i Värmland är Eda kommun.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 - Vilken kommun har det bästa företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om lokalt företagsklimat i landets kommuner. Snart är det dags för årets ranking. Vilken värmländsk kommun toppar listan och vilken får jumboplatsen? Vilken kommun är årets raket och vilken blir årets sjunkbomb? På tisdag 24 september vet vi - då presenteras årets rankingresultat.
NYHET Publicerad:

Rättviksmodellen ska bli en möjliggörare

FÖRETAGSKLIMAT Frida Pettersson är centerpartistiskt kommunalråd i Karlstad och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott. Som en del av arbetet med att förbättra kommunens företagsklimat har man nu bestämt sig för att pröva vingarna med hjälp av Rättsviksmodellen.
NYHET Publicerad:

Familjärt bageri med kundrelationen i fokus

REGELKRÅNGEL Sedan snart ett år tillbaka är Ronnie och Lotta Dyhr-Nielsen ägare av Swenströmskas Stenugnsbageri, ett lokalt bageri beläget i centrala Karlstad där bakverk tillagas från grunden med råvaror framtagna med noggrann omsorg. Ett år som företagare har gått fort med saker som både överraskat och oroat.
NYHET Publicerad:

Sågverket mitt i byn

JOBBSKAPARNA Det är nu den fjärde generationen som inte bara äger det värmländska företaget AB Hilmer Andersson utan likväl är operativt aktiva. Man är verkligen sågverket mitt i byn men Kari Andersson, VD sedan förra året menar att företagets placering ger fler fördelar än nackdelar.