AB Hilmer Andersson

AB Hilmer Andersson

Sågverket mitt i byn

NYHET Publicerad

JOBBSKAPARNA Det är nu den fjärde generationen som inte bara äger det värmländska företaget AB Hilmer Andersson utan likväl är operativt aktiva. Man är verkligen sågverket mitt i byn men Kari Andersson, VD sedan förra året menar att företagets placering ger fler fördelar än nackdelar.

Åker man genom en av de krokigare landsortsvägarna i utkanten av Eda kommun ser man snart den vita röken och ljudet av trä som kommer från AB Hilmer Anderssons sågverk.Företaget har en relativt hög förädlingsgrad på sina varor och till 75 % utgörs dessa av gran. Årligen sågar man 200 000 kubik färdig vara vilket kräver minst det dubbla i fråga om timmer. Företagets geografiska läge, vilket vissa skulle kunna se som en belastning är snarare en fördel.

— 55 % av det vi producerar går till kunder i Norge. Vi har bra transportmöjligheter för företagets räkning men även för våra anställda finns för privat del goda möjligheter att snabbt ta sig ut i världen genom flyg, bil eller tåg, förklarar VD Kari Andersson.

Företaget har ungefär 65 personer anställda men Kari uppskattar att man totalt sysselsätter uppemot 100 genom underleverantörer, mekaniker och transport. Och även fast inte alla anställda idag arbetar i sågverket från det att de slutar skolan tills att de går i pension finns ändå en speciell relation mellan företaget och de anställda. Ägarfamiljen är mån om att de anställda ska ha det bra och man är exempelvis engagerad i frågan om bevarandet av den lokala skolan.

— Det räcker inte med att man gillar landsbygden, det måste också finnas grundläggande samhällsservice för vår personal och de som vill bo här. Vi bryr oss om de anställda och den lokala bygden, och jag vet att de anställda ställer upp för företaget. Då skapas en känsla av ett gemensamt ansvar och att det vi gör egentligen handlar om lagarbete, säger Kari.

Enligt Kari var det inte en självklarhet från barnsben att vara en del av familjeföretaget utan något hon själv växte in i under studietiden på universitet. Kari är idag VD och ansvarar för framförallt marknad och försäljning. Brodern Nils har titeln produktionschef med primärt ansvar för det tekniska medan brodern Karl är VD på dotterbolaget XL Bygg Hilmer som är bygdens lokala bygghandel.

— Vi har ett stort engagemang i familjen och har hundra procent kontroll från stock till färdig vara. Det är väl också en av de stora fördelarna med att vara ett familjeföretag i att vi har korta beslutsvägar och en organisation som tillåter att vi pratar med varandra. Kunderna ska ha lätt att komma i kontakt med den som bäst kan bistå dem, berättar Kari och poängterar att man idag är ensam kvar vid traditionen av familjeägda sågverk i Värmland.

Under de senaste åren har företaget haft en hög investeringstakt, vilket man hoppas ska bära god frukt. Från tid till en annan har relationen med myndigheter så som länsstyrelsen och Trafikverket kantats av ett fyrkantigt regelverk och långa handläggningstider när man bland annat sökt tillstånd. Men de största utmaningarna är makroekonomiska som exempelvis svängningar i exportmarknaderna, valutakursernas upp och ner och även den pågående Brexit-processen, vilka kan påverka ett företag som Hilmer extra hårt.

— Fördelen med att bo i en liten kommun som Eda är att det är relativt nära till beslutfattarna. Så enkelt är det inte alltid när vi exempelvis söker tillstånd hos länsstyrelsen. Vår bransch påverkas fort av förändringar i det makroekonomiska läget och då är en bra dialog med myndigheter och snabba beslut viktiga så att en investering på flera miljoner inte blir hängandes i ovisshet för att vi inte får ett tillstånd staten kräver. I en byggd som denna skulle det vara en stor förlust.

Text: Simon Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regionen hjälper företagen att navigera rätt

STÖD I spåren av coronavirusets framfart är Region Värmland en av många aktörer som försöker tänka nytt när det kommer till att kroka arm med näringslivet.
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

FÖRETAGSKLIMAT ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Kommunen som går utanför ramarna i coronatider

CORONAKRISEN De flesta av landets kommuner har satt ihop olika åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i spåren av coronaviruset. Munkfors går dock steget längre för att tillsammans med näringslivet rida ut stormen.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Värmland av brott och otrygghet

BROTTSLIGHET Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Värmland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 1556 företag.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

OMSTÄLLNING Jonas Björkman, regionchef för TRR i Värmland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tär på den värmländska industrin

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Värmlands län. I alla kommuner i länet utom tre är industriföretag största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Värmland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Värmland

DEBATT Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Värmland

CORONAKRISEN "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader och ökar möjligheten att överleva krisen. Kommunerna visar på handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge företagen befinner sig i."
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.