NYHET5 december 2018

SME-företag är framtidens innovations- och konkurrenskraft

99,9 procent av alla svenska företag har mindre än 250 anställda och klassificeras därför som små- och medelstora (SME) företag. Tillsammans utgör dessa inte endast en stor arbetsgivare, utan har även pekats ut av både EU-kommissionen och Europaparlamentet som framtidens tillväxtmöjlighet. Det är också av denna anledning som projektet Tillväxtmotor från Värmland fått ett så pass starkt genomslag.

Foto: Bodaholms gård

2015 skapade 23 miljoner SME-företag i EU sysselsättning för närmare 90 miljoner människor. På grund av bland annat detta har EU:s institutioner slagit fast att segmentet SME-företag är en viktig källa till europeisk innovations- och konkurrenskraft. I ljuset av denna betydelse finns bland annat Småföretagsakten (Small Business Act). Småföretagsakten syftar till att förbättra den övergripande strategin för företagande i EU genom att “tänka småskaligt först” och satsa på SME-företag. Det är precis i detta område som Tillväxtmotorn arbetar och är bland annat anledningen till att man med namnet Business Generator vann 2017 års pris i European Enterprise Promotion Awards.

— Vi har kunnat visa tydliga och bra resultat av projektet. Efter två år i projektet hade de medverkande företagen en ökad omsättning på cirka 53 miljoner och en ökad lönsamhet på 6,8 miljoner, säger Anette Rhudin som är ansvarig för projektet.

Förmågan att utvecklas som företagare var en av de stora vinsterna med projektet. Detta lyfter bland annat Eva Johansson från Deje trä som var en av deltagarna i projektet. Något som hon tagit med sig är framförallt behovet av en tydligare rollfördelning i företaget. Lars Björsell och Åsa Rölin vilka kommer från Bodaholms gård var även de med och fick framförallt hjälp med att bättre förstå och nå nya delar av marknaden. En annan tanke vilken de fick hjälp med var hur man som företagare ska tänka kring generationsskiften. En utmaning bland många mindre företag.
— Vi ligger ganska avlägset och levererar främst till mataffärer. Så vad vi framförallt fick hjälp med var att förstå hur marknaden fungerar och hur vi på ett smart sätt kan nå den. Sedan kunde vi även se till att vår dotter fick upp ögonen för verksamheten och hon flyttade sedan tillbaka till Värmland, förklarar Lars och Åsa vars huvudsakliga produkt är potatis.

Text: Simon Sjögren

jobbskaparna
Skriven avUrban Svanberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist