NYHET27 augusti 2019

Sågverket mitt i byn

Det är nu den fjärde generationen som inte bara äger det värmländska företaget AB Hilmer Andersson utan likväl är operativt aktiva. Man är verkligen sågverket mitt i byn men Kari Andersson, VD sedan förra året menar att företagets placering ger fler fördelar än nackdelar.

Åker man genom en av de krokigare landsortsvägarna i utkanten av Eda kommun ser man snart den vita röken och ljudet av trä som kommer från AB Hilmer Anderssons sågverk.Företaget har en relativt hög förädlingsgrad på sina varor och till 75 % utgörs dessa av gran. Årligen sågar man 200 000 kubik färdig vara vilket kräver minst det dubbla i fråga om timmer. Företagets geografiska läge, vilket vissa skulle kunna se som en belastning är snarare en fördel.

— 55 % av det vi producerar går till kunder i Norge. Vi har bra transportmöjligheter för företagets räkning men även för våra anställda finns för privat del goda möjligheter att snabbt ta sig ut i världen genom flyg, bil eller tåg, förklarar VD Kari Andersson.

Företaget har ungefär 65 personer anställda men Kari uppskattar att man totalt sysselsätter uppemot 100 genom underleverantörer, mekaniker och transport. Och även fast inte alla anställda idag arbetar i sågverket från det att de slutar skolan tills att de går i pension finns ändå en speciell relation mellan företaget och de anställda. Ägarfamiljen är mån om att de anställda ska ha det bra och man är exempelvis engagerad i frågan om bevarandet av den lokala skolan.

— Det räcker inte med att man gillar landsbygden, det måste också finnas grundläggande samhällsservice för vår personal och de som vill bo här. Vi bryr oss om de anställda och den lokala bygden, och jag vet att de anställda ställer upp för företaget. Då skapas en känsla av ett gemensamt ansvar och att det vi gör egentligen handlar om lagarbete, säger Kari.

Enligt Kari var det inte en självklarhet från barnsben att vara en del av familjeföretaget utan något hon själv växte in i under studietiden på universitet. Kari är idag VD och ansvarar för framförallt marknad och försäljning. Brodern Nils har titeln produktionschef med primärt ansvar för det tekniska medan brodern Karl är VD på dotterbolaget XL Bygg Hilmer som är bygdens lokala bygghandel.

— Vi har ett stort engagemang i familjen och har hundra procent kontroll från stock till färdig vara. Det är väl också en av de stora fördelarna med att vara ett familjeföretag i att vi har korta beslutsvägar och en organisation som tillåter att vi pratar med varandra. Kunderna ska ha lätt att komma i kontakt med den som bäst kan bistå dem, berättar Kari och poängterar att man idag är ensam kvar vid traditionen av familjeägda sågverk i Värmland.

Under de senaste åren har företaget haft en hög investeringstakt, vilket man hoppas ska bära god frukt. Från tid till en annan har relationen med myndigheter så som länsstyrelsen och Trafikverket kantats av ett fyrkantigt regelverk och långa handläggningstider när man bland annat sökt tillstånd. Men de största utmaningarna är makroekonomiska som exempelvis svängningar i exportmarknaderna, valutakursernas upp och ner och även den pågående Brexit-processen, vilka kan påverka ett företag som Hilmer extra hårt.

— Fördelen med att bo i en liten kommun som Eda är att det är relativt nära till beslutfattarna. Så enkelt är det inte alltid när vi exempelvis söker tillstånd hos länsstyrelsen. Vår bransch påverkas fort av förändringar i det makroekonomiska läget och då är en bra dialog med myndigheter och snabba beslut viktiga så att en investering på flera miljoner inte blir hängandes i ovisshet för att vi inte får ett tillstånd staten kräver. I en byggd som denna skulle det vara en stor förlust.

Text: Simon Sjögren

Lokalt FöretagsklimatjobbskaparnaFöretagsamhet
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist