NYHET13 augusti 2019

Politiker på företagsbesök: “Vi är överens om personalliggare inom byggbranschen”

Som verksamma inom byggbranschen välkomnar NaijBygg i Smålandsstenar att man eftersträvar sund konkurrens i branschen. ”Tanken är god men frågan är om detta system gör den nytta som eftersträvas.

Naijföretagen i Smålandsstenar startade som NaijBygg för snart 20 år sedan, och har idag utvecklats till en hel koncern med NaijBygg, NaijBetong, NaijTeknik och NaijFast. En av de stora utmaningarna man står inför är de stora kostnaderna för att bygga. Det handlar dels om vad kunderna kräver och dyr arbetskraft, men även att stora resurser måste läggas på regelkrångel.

Utmaningarna för branschen ligger framför allt inom arbetsmiljö och säkerhet. Regelverket är omspännande men skulle behövas ses över för att bli mer effektivt. Idag blir det både dyrt och tidskrävande att uppfylla alla krav, som ibland kan upplevas som orimliga.

Ett exempel är personalliggarna, och de nya ID06 korten. Tanken var att skapa sund konkurrens genom att ställa krav på att all personal ska vara behörig, något som välkomnas av byggbranschen.

”Vår bransch hade inte överlevt idag utan utländsk arbetskraft, men det måste givetvis ske på rätt sätt”, säger Britt Stenberg.

Hon får medhåll från Helena Bouveng (M), riksdagsledamot för Jönköpings län.

”Personalliggarna är något vi diskuterat i riksdagen, med de berörda parterna. Vi är alla överens om syftet men det krävs mer för att lösa hur det ska gå till” säger hon. ”Det finns en känsla av att systemet med ID06 rullades ut för tidigt, innan det stämts av med företagarna.”

Britt och Helena är båda överens om att personalliggarna är bra för byggbranschen, till skillnad från besöksnäringen där det ofta stjälper snarare än hjälper företagarna. Men även inom byggbranschen kan det slå hårt mot ett företag att göra ett misstag. Om en person glömmer skriva in sig kan det innebära en bot på 10 000 kronor för företaget.

”Vi har även många lärlingar och praktikanter som saknar rutin, ska vi då behöva betala tusentals kronor för att de gör ett misstag? Eller någon som kommer förbi för att lämna av material men glömmer skriva in sig?” säger Britt. ”Systemet är i grund och botten bra, men det måste ses över.”

Text: Mathilda Linnander

jobbskaparnaLokalt FöretagsklimatFöretagsamhetKonkurrensKompetensförsörjning
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist