Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 oktober 2021

Stark framtidstro bland företagen i Värmland - brist på arbetskraft orosmoln 

Nästan 3 av 10 företag i Värmland tror på fler anställda det nästkommande halvåret. Men svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för Värmland. 

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 73 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal.  Foto: Most Photos

Optimismen är ganska stark bland lokala företag i Värmland. I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen anger nu 4 av 10 företag att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret. 

- Återhämtningen har gått ganska snabbt och varit stark hittills i år och i många branscher är man tillbaka på förkrisnivåer igen, menar Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland.   

Dock finns en del orosmoln som riskerar att bromsa tillväxten.   

Enligt de tillfrågade företagen är svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens det största tillväxthindret just nu. Tillgången till kompetens är därmed en större utmaning än exempelvis tuff konkurrens, höga skatter, komplicerade regelverk och låg lönsamhet som är andra områden som pekas ut i undersökningen.  

- Kompetensbrist har ju länge varit aktuell och ett stort tillväxthinder för näringslivet i Värmland, men nu verkar situationen alltså ha tilltagit, fortsätter Anna Hedberg.  

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 73 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal.  

- Många som förlorat jobbet kan ha bytt bransch eller börjat studera, vilket gör att extra tufft att få tag på personal med yrkeserfarenhet. Värst påverkar det branscher som lidit under pandemin t ex transportnäringen, besöksnäringen och delar av handeln, konstaterar Anna Hedberg.  

Ytterligare faktorer som försvårar möjligheterna att hitta personal är höga löneskatter, höga lönenivåer och arbetsrättsliga regler. 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som genomförs vartannat år var gymnasial yrkeskompetens den utbildningsnivå som flest företag sökte.  

-  Bristen på yrkesutbildad personal behöver dessutom åtgärdas genom att få fler att välja yrkesutbildning på gymnasiet samt satsningar på yrkeshögskolan, avslutar Anna Hedberg. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Urvalet bestod av 144 företag (svarsfrekvensen var 40 procent) i Värmlandsvarade på frågor under perioden 24 augusti – 10 september 2021.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist