NYHET23 februari 2022

Stark framtidstro – men allt sämre förtroende för energipolitiken

De värmländska företagen ser ljust på framtiden. Både när det gäller produktion/försäljning, investeringar och anställda, enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel för första kvartalet. Men elförsörjningen oroar och förtroendet för den svenska energipolitiken fortsätter att minska. 

Foto: MostPhotos, Ernst Henry Photography

I Svenskt Näringslivs första regionala konjunkturundersökning för 2022, så ger de värmländska företagen generellt en mycket positiv bild på utvecklingen. Betydligt fler företag anger att produktion, tillsammans med investeringar och antalet anställda förväntas öka kommande halvår. Förväntningarna i Värmland ligger över rikssnittet avseende produktion och investeringar, men dock något lägre än riket när det gäller antal arbetstillfällen.

- Givetvis dämpar pandemin utvecklingen i näringslivet något; fortsatt höga sjuktal, höjda kostnader och brist på vissa insatsvaror. Men utvecklingen framåt ser riktigt positiv ut. Andelen värmländska företag som väntar sig att produktion, investeringar och arbetstillfällen ökar är betydligt större än de som tror på en minskning för det kommande halvåret. Det är ett styrkebesked och en bra framtidstro, vilket är glädjande, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

I samband med konjunkturundersökningen ställdes också ett antal frågor kring företagens syn på elförsörjningen. Jämfört med en liknande undersökning i november har förtroendet för regeringens energipolitik dessvärre minskat ytterligare och sjunkit med hela 10 procentenheter. 8 av 10 företag har nu inget eller mycket litet förtroende för den förda energipolitiken.

- Ett tydligt ställningstagande, men inte alls bra. Dels att så många saknar förtroende, dels att den negativa trenden fortsätter. Om många företag ligger i startgroparna för att investera och viljan generellt är hög för att ställa om, så måste man kunna lita på att elen kommer finnas där till en rimlig och någotsånär planerbar kostnad, fortsätter Anna Hedberg.

Enligt andra undersökningar från Svenskt Näringsliv kommer elförbrukningen minst att fördubblas till 2045, vilket i sig är en utmaning för politiken att möjliggöra den omställningen.

Frågan är då vilken energipolitik som krävs för att nå detta. Svenskt Näringsliv har tagit fram en policyrapport kring vad som behövs för en stabil energipolitik och för att näringslivet fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftigt:  

  • Främja all fossilfri elproduktion och ta bort målsättningen om att fasa ut kärnkraften. 
  • Halvera tiden för tillståndsprocesser. 
  • Bygg ut och förstärk elnäten. 
  • Låt det löna sig för elproducenter att tillföra stabilitet i elsystemet. 
  • För en energipolitik som bygger på fakta och konsekvensanalys. 

- Alla punkter är viktiga för att få långsiktighet och rätt förståelse för vilka förutsättningar som behövs för att kunna ställa om. Politiken måste skapa resultat som bygger förtroende. Det gäller inte minst energipolitiken som ju i stort sett alla företag och hela samhället är beroende av, avslutar Anna Hedberg. 

Fördjupa dig nedan
Värmland Q1 2022.pdf
Lokalt FöretagsklimatElförsörjning
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist