NYHET13 september 2021

Sunne är redo för nya tag för att förbättra företagsklimatet 

I Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram får utvalda kommuner lära sig av varandra och utveckla sitt arbete med det lokala näringslivet. I utvecklingsprogrammet ges under ett år stöd till kommuner som bestämt sig för att stärka företagsklimatet.  

Det finns en stor vilja och drivkraft i kommunen att göra det bättre och möjliggöra en starkare samverkan med näringslivet, berättar Per Branzén, Näringslivschef Sunne kommun

Årets program gick av stapeln i början på september och löper fram till sommaren nästa år. Genom föreläsningar och med praktiska exempel ska kommunerna få inspiration och verktyg som kan bidra till bättre villkor för företagande. Programmet varvar utbildningspass med erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna och de kommer även erbjudas mentorskap där kommunstyrelsens ordförande får en mentor som kan fungera som bollplank för politiken. Mentorn är en person som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i en kommun som jobbat framgångsrikt med att stärka företagsklimatet. Svenskt Näringslivs regionkontor kommer även att stötta kommunen i arbetet. 

Vi arbetar för att möjliggöra för att våra befintliga företag ska växa och för att nya företag ska etablera sig här så att vi kan fortsätta utveckla både näringsliv och samhällsliv
Per Branzén, Näringslivschef Sunne kommun

– En av grunderna för att få delta i programmet är att företagsklimatet är en prioriterad fråga i kommunen och att det finns ett stort intresse i kommunledningen för att driva näringslivsfrågor. Den inställningen finns sedan länge i Sunne och det ska bli intressant att se kommunen vässa sig och utvecklas ännu mer framöver, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland. 

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner hamnade Sunne förra året på plats 42 av 290 kommuner, ett tapp på 22 placeringar i jämförelse med mätningen år 2019. Historiskt har kommunen pendlat mellan plats 20 och 30, men fick alltså 2020 sin lägsta placering. Näringslivschef Per Branzén ser allvarligt på tappet och menar att de ser utvecklingsprogrammet som en nystart och vill engagera de lokala företagen för att förbättra situationen.  

- Sunne har en hög ambitionsnivå för företagsklimatet och politiker och tjänstemän är överens om att det är en prioriterad fråga för hela kommunen. I 2020 års ranking tappade vi många placeringar. Vi har tillsammans i Näringslivsrådet identifierat förbättringsområden och arbetar tillsammans såklart för att det ska bli mycket bättre, säger Per Branzén.

Det finns en stor vilja och drivkraft i kommunen att göra det bättre och möjliggöra en starkare samverkan med näringslivet. Kommunen driver bland annat en omstart av näringslivsrådet och har en företagscoach som hjälper företagare eller den som vill starta eget. De har en ny näringslivsplan och arbetar med något de kallar för möjliggörande myndighetsutövning där företagare lättare kan få hjälp och där steget till kommunen ska vara kortare. Per Branzén lyfter speciellt serviceinriktat företagsklimat som extra viktigt för en bra samverkan.  

- Vi har många viktiga verksamheter i Sunne och det finns många företag som flyttat hit och sett möjligheter med att starta företag. Vi arbetar för att möjliggöra för att våra befintliga företag ska växa och för att nya företag ska etablera sig här så att vi kan fortsätta utveckla både näringsliv och samhällsliv. Målet är att Sunne ska ha ett sammanfattande omdöme över fyra i företagsklimat.

Förutom Sunne deltar åtta andra kommuner från hela landet.  

Deltagande kommuner

Sunne

Håbo

Eslöv

Eksjö

Motala

Lycksele

Malung Sälen

Bromölla

Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringslivs utvecklingsprogram
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist