NYHET28 november 2018

Tidigare samverkan om kompetensförsörjningen

Sedan Lena Jonsson beslutade sig för att starta företaget WermKon har utvecklingen varit snabb. Idag har man 20 anställda och planerna på expansion är stora. Men om det finns ett hinder som står i vägen för företagets expansion är det kompetensförsörjningen och Lena menar att företagare behöver bli mer aktiva. ”Vårt mål är att om tio år vara fem gånger större än vad vi är idag”, förklarar Lena.

WermKon startades 2015 efter att Lenas tidigare arbetsgivare valde att centralisera sin verksamhet till större orter. Men Lena, som precis flyttat till Karlstad från Göteborg, hade ingen önskan om att flytta igen. Därför startade hon företaget WermKon som arbetar inom HES. Vilket på svenska kan översättas till hälsa, miljö och säkerhet. Man arbetar framförallt med större industribyggen och vid större fastighetsbyggnationer.
— Arbetsmiljöplan, riskanalys, kontroller av underleverantörer och lyftplaner. Det finns många regler som företag, och oftast då platschefer under tidspressade situationer ska uppfylla. Där kommer WermKon in som ett komplement vilket kan se till att detta uppfylls, berättar Lena då hon beskriver företagets verksamhet. Man har hela Sverige som marknad och är mitt i planerna med att öppna ett kontor i Norrland.

Lena har en bakgrund som ingenjör med ett stort intresse för ekonomi. Hon har även gedigen erfarenhet från att vara projektledare med ansvar för större projekt. Erfarenheterna som projektledare kunde hon ta med sig när hon tog klivet till att bli företagare 2015. Vikten av att ha sunda finanser har hela tiden varit vägledande och redan tidigt fick affärerna en bra start.

— För mig var det viktigt att vi kunde leva på våra egna pengar och att kompetensen fanns i företaget. Våra stora kunder var från början nöjda och det spred sig som ringar på vattnet. Det är först nu som vi har en anställt någon som aktivt arbetar med marknadsföring, förklarar Lena.

Även om planerna på expansion är stora finns hinder längs vägen. Kompetensförsörjningen är en utmaning och här menar Lena att ansvaret vilar på både akademin och näringslivet. Oftast räcker det inte enbart med att personalen har med sig en teoretisk förståelse, utan den praktiska kunskapen för yrket måste också finnas. Därför behöver företag tidigt öppna sina dörrar för skolan och samverka med akademin.

— Idag har vi bra personal där de yngre har utbildningen och de äldre har erfarenheten. Dessa bistår sedan varandra. Men vi från näringslivet måste tydligare tala om vad vi vill ha så att kopplingen teori och praktik lättare sammanfaller. Enbart för att man har gått ut sin utbildning är man inte nödvändigt klar. Erfarenheterna som man kan få genom lärlingskap och tidig kontakt med arbetsgivare är centralt för kompetensen, menar Lena som eftersöker ett tätare och tidigare samarbete mellan det offentliga och näringslivet ifråga om kompetensförsörjningen.

Text: Simon Sjögren

jobbskaparna
Skriven avUrban Svanberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist