NYHET4 januari 2019

Tillväxt genom Tillväxtmotorn

Anette Rhudin, skapare av Tillväxtmotorn påpekar att, förutom de konkreta och mätbara resultaten, har en central sak hela tiden varit att projektet hittat den viktiga mellanformen mellan mentorskap och en styrelse. Detta har fått namnet Navigator.

Anette Rhudin, projektledare bakom Tillväxtmotorn menar att man ska skilja på olika stödfunktioner. Å ena sidan finns mentorer vilka helt i början av ett företags resa kan erbjuda konkret rådgivning. I större aktiebolag tar sedan styrelsen platsen som den strategiska ledaren. Men, som Anette resonerar, här emellan måste finnas något för alla de små- och medelstora (SME) företagen. Denna funktion är döpt till navigator.

— En navigator finns till för att vid behov bistå företagaren att navigera i en föränderlig värld. I Tillväxtmotorn var det väldigt viktigt att dessa personer själva gått igenom resan och visste vad det innebar att vara företagare. Att exempelvis varit med om en konkurs kan vara väldigt kunskapsgenerande.

Med vad är Tillväxtmotorn? Tillväxtmotorn är ett projekt som startades av Anette Rhudin och Stiftelsen Inova i Wermland, utifrån en besvikelse över att innovationskraften inte är större i det svenska näringslivet. Trots att både akademi och EU pekar ut SME-företag som navet för Europas tillväxt får dessa företag ytterst sällan det stöd de behöver. Därifrån kom idéen om att starta Tillväxtmotorn för att hjälpa företag som var skalbara att växla upp.

— Projektet består av ett antal tillväxtmotorer som är bemannade med fyra personer samt företagaren. Två kvinnor och två män – med olika profil, kompetens och erfarenhet. Dessa ska sedan ha ett coachande förhållningsätt gentemot den företagare som är med och låta denna själv driva processen genom att hitta mål som man gemensamt kan nå.

Två saker är säkra. För det första lyfter projektet vikten av att omge sig med kompetens. Livet som småföretagare är inte alltid glasklart och ofta finns en möjlighet växla upp. För det andra var tillväxtmotorerna inga typiska styrelser. De deltagande företagarna styrde tillsammans med navigatorerna processen.

— När jag började var jag både student och ny som företagare. Men tack vare detta fick jag rutiner att jobba efter men också någon att fråga även de där jobbiga frågorna. Det gjorde att jag vågade ta nästa steg, berättar Anton Renström som efter sin medverkan i projektet sålde företaget tillsammans med de andra ägarna till Qtym.

Text: Simon Sjögren

jobbskaparna
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist