Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 februari 2021

”Värmland får inte halka efter”

Optimismen stiger visserligen något bland företagen i Värmland, men konjunkturen mätt som sysselsättning, investeringar och produktion i näringslivet är fortsatt mycket låg. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturundersökning ”Företagarpanelen” för årets första kvartal med svar från 169 värmländska företag. 

En avgörande faktor för hela samhällets framtidstro är vad som händer med det nu inledda vaccinationsprogrammet. Det är av yttersta vikt att leveranser och tidsplaner håller så att restriktionerna successivt kan lyftas, säger Anna Hedberg, regionchef i Värmland.

46 procent av företagen i Värmland har en lägre försäljning eller produktion jämfört med för ett halvår sedan. Detta trots att konjunkturläget redan då var på låga nivåer. För 33 procent av företagen är läget oförändrat medan 20 procent istället kunnat ökat sin produktion och försäljning.   


När det gäller investeringar och antalet anställda så har de allra flesta värmländska företag redan bromsat in. En stor andel har nu dragit ytterligare i handbromsen och fått sänka investeringstakten och göra sig av med personal jämfört med för ett halvår sedan.  

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB


— Man ska komma ihåg att det fortsatt finns stora skillnader mellan olika branscher i det värmländska näringslivet. Läget är alltjämt tufft för företag som bygger på social kontakt likt exempelvis hotell, restaurang och upplevelser. Företag inom tillverkning tuffar dock på ganska bra, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv. 


Jämfört med motsvarande undersökning för det fjärde kvartalet 2020 så ökar de värmländska företagens optimism inför framtiden marginellt. Bland företagen som svarat på undersökningen tror 2 av 10 på en ökad försäljning och ökade investeringar och knappt 2 av 10 på fler anställda om sex månader. Siffror som dock är lägre än rikssnitten.  


  — En avgörande faktor för framtidstro för hela samhället, näringslivet och jobben är vad som händer med det nu inledda vaccinationsprogrammet. Det är av yttersta vikt att leveranser och tidsplaner håller så att restriktionerna successivt kan lyftas. Värmland och Sverige får inte halka efter på detta område, konstaterar Anna Hedberg.  


— Företagens tilltro och framtidsoptimism beror också mycket på hanteringen av de olika nationella krisstöd som företag kunnat söka. Tyvärr får vi fortfarande signaler från många frustrerade medlemsföretag, som varken får besked eller pengar i tid, fortsätter Anna Hedberg. 

Kritik mot myndigheternas hantering av krisåtgärder 

I undersökningen ställer sig många företag i Värmland kritiska till flera myndigheters hantering av krisstöden. Av de som ansökt om stöd är 27 procent missnöjda eller mycket missnöjda med utformningen av ansökningsprocessen och 22 procent missnöjda/mycket missnöjda av tiden till utbetalning, vilket är på tok för mycket. Långa handläggningstider kan få stora konsekvenser för många företag. 


— Flertalet företag är emellertid relativt nöjda med stödens ersättningsnivåer. De medel som betalats ut har varit helt avgörande för företagens överlevnad. Men, det tar alldeles för lång tid innan hjälpen når företaget och är ofta krångligt. Pengarna måste ut i betydligt snabbare takt för att vi inte ska förlora fler värmländska företag och jobb innan sommaren kommer, avslutar Anna Hedberg.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 169 företag (46% svarsfrekvens) på undersökningen för det första kvartalet 2021, under perioden 19 januari till 5 februari.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist