Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2021

”Vi kan inte ta långsiktiga beslut om vi knappt vet hur högt elpriserna ligger en vecka framåt” 

Sju av tio företagare har ett lågt förtroende för den nuvarande energipolitiken och ett av dem företagen är pappersmassabruket Rottneros. ”Vi behöver en långsiktighet i politiska beslut och en prognos på framtiden”, konstaterar Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt på Rottneros. 

Lennart Eberleh, VD Rottneros och Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt på Rottneros.Foto: Värmland

Konkurrenskraftigt prissatt el är en förutsättning för svenska företags vilja att investera för tillväxt och klimatomställning. Nya siffror från Svenskt Näringslivs nationella företagarpanel visar att sju av tio företag känner lågt eller inget förtroende för den nuvarande energipolitiken.

Vi har pratat med Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt och Lennart Eberleh, VD på Rottneros, som delar det låga förtroende som rapporten visar. Rottneros består bland annat av två pappersmassabruk; ett mekaniskt och ett kemiskt. Den mekaniska metoden återfinns på bruket i Sunne och används för att tillverka pappersmassa för kartongtillverkning. Nästan hela trädet används, omkring 95 till 97 procent. Trädet mals sedan i raffinaderier, där stora flöden av el är en förutsättning.

- Till den mekaniska massan måste stora mängder el köpas in. Svajande eller kraftigt stigande elpriser blir därför en konkurrensnackdel, berättar Nils Hauri.

I den mekaniska metoden binds koldioxid från atmosfären i material som kunderna kan använda på långlivade produkter. Bruket har på så vis en positiv klimatpåverkan. Men för resan mot ett ännu bättre klimatarbete krävs det att allt hänger ihop hela vägen. Lennart framhåller att konkurrensen kan bli förödande om elpriserna är för höga. Det är en stor oro.

- Vi behöver en långsiktighet i politiska beslut och en prognos för framtiden. Det blir ett vägval för oss i vilka investeringar som ska göras. Idag fladdrar den politiska debatten åt olika håll gällande vilka lösningar som är hållbara för framtidens energisituation. Vi kan inte ta långsiktiga beslut om vi knappt vet hur högt elpriserna ligger en vecka framåt, konstaterar Nils Hauri.

Undersökningen visar även att drygt hälften av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar är oroade för att elen inte kommer att räcka till. Rottneros har investerat stora summor för att göra produktionen fossilfri och för att kunna behålla konkurrenskraften.

- Situationen vi befinner oss i idag hade vi kunnat förutspå. Vi behöver bygga ut elnätet och framförallt öka överföringskapaciteten. Det verkar politiken åsidosätta helt. I Norden har vi förutsättningar att ställa om, men vilja och beslutsförmåga verkar saknas i de byråkratiska processerna. Något måste hända för att inte den verksamhet som vi byggt upp under hundra år raderas ut helt, avslutar Lennart Eberleh. 

Text: Annie Hilmersson

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist