LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 december 2020

2020 – ett krisår man aldrig kommer glömma

Ska man sammanfatta året som varit kan man blygsamt säga att alla dagar inte har varit glass och ballonger. Året började med nyheter om att ett virus från Kina var i rörelse, att det fanns risk att det skulle nå Sverige.

Arbetslösheten var 6,7 procent och vi läste om pågående investeringar och nya projekt i tidningarna. Northvolt, Komatsu forest, SCA, Rototillt är bara några av de fantastiska satsningar som nu görs i regionen, vilka tillsammans kommer att säkra och skapa fortsatta förutsättningar för vår välfärd. Där och då var man helt oförstående av de kommande konsekvenserna för näringslivet, människor och samhället som ett virus kan skapa.  

Aldrig tidigare tror jag att det varit så tydligt vilken roll företagen har för vårt samhälle och vår välfärd. 

Samtalen kring osund konkurrens, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och upphandling byttes snabbt till krissamtal med drabbade företagare och dialogmöten med kommuner och politiker hur de på bästa sätt kan stötta näringslivet och ekonomiska rapporter kring näringslivets utveckling. Stöden har inte träffat alla men de har hjälpt många företag och dess anställda. Stöden måste fortsätta så länge som pandemin påverkar och skapar restriktioner som begränsar  företagens möjligheter att verka och även en tid därefter.  

I dag kan vi se att det är fler arbetande som omfattas av korttidsarbete ärn de som är öppet inskrivna arbetslösa i länet. Utan stöden riskerade vi en fördubbling av inskrivna arbetslösa. Företag kämpar, biter ihop och ställer om men vi ser också att varslen ökar när fler väljer att stänga ner sina verksamheter eller går i konkurs eller rekonstruktion. Aldrig tidigare tror jag att det varit så tydligt vilken roll företagen har för vårt samhälle och vår välfärd. Det kommer bli en ökad rörelse på arbetsmarknaden som en direkt effekt av pandemin så det är glädjande att vi har en historisk uppgörelse om LAS undertecknad. Den kommer ge förutsättningar för ökad flexibilitet och omställning på arbetsmarknaden vilket är en nyckel för framgång.  

Tekniksprånget inom digitaliseringen av skolan kom nästan över en natt med hemundervisningen, så även hemarbetet med nästan 100 procent digitala möten. Saknaden är stor efter handslagen, kramarna och det fysiska mötet där man kan få mimik och kroppsspråk med dem man samtalar med.  

Lyfter jag blicken mot 2021 har jag som alla andra en enorm längan efter att vaccinet ska hjälpa världen att åter hamna i ett nytt normalläge där vi kan börja på att förverkliga alla fysiska träffar och resor som vi inte kunnat genomföra. Jag hoppas att 2021 blir ett år där politikerna lägger fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett växande näringsliv i Västerbotten så att vi kan få fler betydande investeringar och arbetstillfällen. Det omfattar alltifrån lösningsorienterad myndighetsutövning i världsklass, att hela tiden jobba för ett bättre företagsklimat samt erbjuda ett  utbildningssystem som matchar näringslivets behov. Här har Ung Företagsamhet en nyckelroll där alla barn från grundskola till gymnasium har möjlighet att på olika sätt träna sina entreprenöriella förmågor.  

Näringslivets konkurrenskraft måste stå i centrum för politiken. Politiken skapar spelreglerna. Besöksnäring, restaurang, handel, hotell och transport med flera vet jag kommer att fylla människors liv med energi och laddade batterier genom fantastiska upplevelser i framtiden speciellt här i Västerbotten.  

Jag önskar er alla ett gott slut och ett Gott nytt år!  

krönikaMats Andersson
Skriven avMats Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist