Senaste artiklarna

NYHET — 22 mars 2024

”Vulgärdebatten om friskolor går i skov”

Friskolesystemet har funnits sedan 1990-talet och har under tiden varit ett omdiskuterat bidrag till den svenska skolan. Debatten har stundtals varit hård. Johan Sennerfeldt som driver Älvboda Friskola i Skutskär bjuder i sin krönika in till ett mer nyanserat samtal om friskolorna.
NYHET — 14 juli 2022

Inga vallöften utan växande Västsvenska företag 

Nya satsningar presenteras, det ska ges mer resurser och verksamheter ska lyftas. Men under de kommande månaderna är det värt att påminna både sig själv och sin närmsta politiker om att resurser måste skapas innan de kan fördelas.
NYHET — 3 februari 2022

Äntligen… men hur ser framtiden ut?

Så kom äntligen beskedet om att restriktionerna lyfts. Det är oerhört naivt att tro att de nu helt enkelt kan resa sig, borsta av dammet och sätta igång för fullt.
NYHET — 27 december 2021

Ring ut det gamla och ring in det nya!

Mina förhoppningar inför nästa år, valåret 2022, är att företagarfrågorna ges större plats i debatten och på beslutsagendan. För utan företagen så kommer vi inte att klara de många utmaningar som står framför oss.
NYHET — 27 december 2021

2021, Ett kris- och rekordår

Det finns många företagarfrågor som behöver tas tag i. 2022 är ett valår med allt vad det innebär. Mitt fokus generellt kommer vara att få fler att förstå att näringslivet är lösningen på många av de utmaningar som samhället står inför. Vare sig det handlar om klimat eller utanförskap
NYHET — 27 december 2021

Året 2021, en oförutsägbar berg- och dalbana

Näringslivsåret 2021 kan nog, i likhet med 2020, liknas vid en ganska lång och ostadig berg-och-dal-bane-färd. Pandemin är ständigt närvarande och många av årets kriser är just ett resultat av dess påverkan i världen: containerbrist, komponentbrist, kostnadsökningar och inte minst en ökande kompetensbrist.
NYHET — 12 november 2021

Företagens klimatomställning drabbas av energipolitikens brister

Vi har redan sett halländska kommuner som tvingats tacka nej till etableringsförfrågningar. Effekterna blir inte minst att Halland går miste om företag och arbetstillfällen. Detta kan inte fortgå och får inte normaliseras.
NYHET — 12 november 2021

Energipolitiken får inte bromsa västsvenska investeringar

Om klimatomställningen ska kunna skyndas på är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats. Företagen behöver tydliga besked och det räcker inte längre med höga klimatambitioner - nu krävs konkreta åtgärder.
NYHET — 22 oktober 2021

Kompetensbristen – en tickande bomb

Coronapandemins effekter på det västsvenska näringslivet börjar avklinga men kompetensbristen är en tickande bomb som oroar företagen.
NYHET — 8 oktober 2021

Låt inte brott och otrygghet förstöra företagsklimatet

I undersökningar av såväl allmänheten som företagare så registreras lag och ordning som en allt viktigare fråga. När vi varje år frågar 60 000 företag om hur det är att driva företag i sin kommun, så sticker frågor om brott och otrygghet ut negativt i många delar av Västra Götaland. Det får nu en allt större påverkan på det lokala företagsklimatet. Den utvecklingen måste brytas, skriver Anton Oskarsson i en fredagskrönika.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist