NYHET27 december 2021

Året 2021, en oförutsägbar berg- och dalbana

Strax stundar ett nytt år. Det börjar bli dags att summera det gamla och ta sats för ett kliv in på det nya.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

Näringslivsåret 2021 kan nog, i likhet med 2020, liknas vid en ganska lång och ostadig berg-och-dal-bane-färd. Pandemin är ständigt närvarande och många av årets kriser är just ett resultat av dess påverkan i världen: containerbrist, komponentbrist, kostnadsökningar och inte minst en ökande kompetensbrist.

Dessvärre har också årets sista veckor haft en oroande utveckling. Återigen en ökande osäkerhet med tilltagande smittspridning och förnyade restriktioner.

Våra värmländska företagare och entreprenörer har ständigt lyckats parera och ställa om utifrån de mest oväntade och oförutsägbara förutsättningar
Anna Hedberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Under hösten avlöste kriserna varandra. Cementakrisen som riskerade att kullkasta inte bara byggnation av bostäder och infrastruktur, utan hela landets samhällsbygge. Eller elkrisen under novemberkylan med ständigt återkommande prisrekord för elförbrukningen – ett gissel för elintensiva företag, men även för svenska konsumenter.  

Vi kommer också att minnas årets instabilitet med förändrade spelregler och väntan på beslut eller besked. Vare sig det gäller Tillväxtverkets oerhört långa hantering av företagsstöden eller politiska omsvängningar inrikespolitiskt. Tvära kast där vi ibland inte haft en aning om vad som väntar bakom nästa krök. Blir det en högersväng, vänstergir eller något mittemellan?

Men det har ändå gått ganska bra för många företag med positiva nyheter om återhämtning och tillväxt. Flera goda besked om investeringar och satsningar i det värmländska näringslivet har avlöst varandra under året. Både nationellt och regionalt har vi efter sommaren sett en positiv utveckling av försäljning, investeringar och arbetstillfällen. För utvecklingen har faktiskt gått uppåt, även om vi inledde året på låga nivåer. Men givetvis har uppgången varit väldigt varierande beroende på bransch. I takt med att coronarestriktionerna succesivt lyfts har oddsen ökat för fler och fler. Först på sensommaren/hösten kunde vi äntligen träffas under mer ”normala” former; gå på restaurang, resa, bo på hotell. Något som vi tvingats avhålla oss ifrån i pandemins mest aktiva skede.

Våra värmländska företagare och entreprenörer har ständigt lyckats parera och ställa om utifrån de mest oväntade och oförutsägbara förutsättningar. Jag tänker då framförallt på företag i besöksnäringen som ju bygger på mänsklig kontakt och socialt utbyte. Men det är ju själva styrkan i entreprenörskapet: att hitta nya lösningar på de problem man ställs inför.

Förhoppningen inför nästa år, valåret 2022, är att företagarfrågorna lyfts till ett högre plan. Klimatfrågorna bör komma högt upp på dagordningen – både klimatet för vår jord och klimatet för företagen. För båda är avgörande för utveckling och överlevnad. Vi behöver säkerställa en fossilfri, leveranssäker och trygg elförsörjning i hela landet med kortare tillståndsprocesser och säkrad planerbar elproduktion.

Att framtidssäkra kompetensen till företagen är ett annat måste. Det är av yttersta vikt att företagens behov får styra och utveckla utbildningssystemet på flera nivåer,  samt att matchningen behöver förbättras. Det är avgörande för att företagen ska kunna behålla internationell konkurrenskraft.

Att bistå företagare att lättare göra rätt behöver inte heller vara något särskilt komplicerat. Servicenivå, rådgivning och gott bemötande för myndighetsutövningen i landets kommuner behöver göras bättre och mer lättarbetat. En god start som så småningom ger effekt är att sätta höga mål och träna på att vara mer ”service-minded”.

Vi kan var och en göra mycket och tillsammans ännu mer. En fundamental förutsättning är dock att pandemin lossar sitt grepp så att företagen får möjlighet att nå sin fulla potential, utvecklas och skapa fler arbetstillfällen och välfärd. Att vi slipper ryckigheten och kan utveckla våra företag utmed en lugnare väg med bättre möjligheter till att gasa och bromsa i egen takt, utifrån egna förutsättningar.

God Jul och Gott Nytt Företagarår!
Anna Hedberg, Regionchef Värmland

krönika
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist