NYHET27 december 2021

Ring ut det gamla och ring in det nya!

Då har vi kommit till den tiden på året då vi brukar tänka tillbaka och sammanfatta den tid som gått. Men också då vi tittar framåt på hur vi hoppas och vill att tiden som kommer ska bli.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Canva

Här är några av mina funderingar…

Företagaråret 2021 var ett år jag tror de flesta av oss hoppades skulle bli något annat än 2020, att pandemin skulle ta slut och vi skulle kunna återgå till det (nya?) normala. Men så blev det ju inte kan vi nu konstatera. Och pandemin håller oss fortfarande i sitt oförutsägbara grepp med en ökad smittspridning och nya restriktioner.

Mina förhoppningar inför nästa år, valåret 2022, är att företagarfrågorna ges större plats i debatten och på beslutsagendan. 
Anna Gillek
Regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län

Under året har vi sett ett antal svårigheter och kriser till följd av pandemins framfart runt jorden; råvarubrist, containerbrist, komponentbrist, kostnadsökningar och en växande kompetensbrist. Och under hösten fortsatte de att hopas; först Cementakris som hotade hela vår samhällsbyggnation. Efter det ett rusande elpris, som inte minst tydligt visade på en stor brist på stabil och säker elproduktion i Sverige. 

När vi tänker tillbaka till 2021 om några år kommer vi säkerligen också att minnas instabiliteten med förändrade spelregler och väntan på beslut och besked. Vare sig det gäller Tillväxtverkets skrämmande långa hantering av företagsstöd eller snabba inrikespolitiska omsvängningar. Tvära kast där vi ibland inte haft en aning om vad som väntar bakom nästa krök.

Men vi kommer förhoppningsvis också komma ihåg att det gick ganska, ja till och med väldig, bra för många företag med positiva nyheter om återhämtning och tillväxt. Många företag i Jönköpings län vågade satsa på nya investeringar, fler medarbetare och visade på stor framtidstro! Även om många branscher inledde året på låga nivåer jämfört med ett normalår.

Det känns fantastiskt att ha fått se hur länets företagare och entreprenörer ständigt lyckats förhålla sig till det mycket osäkra läge som rått, och fortfarande råder, och hur de snabbt ställer om utifrån de oväntade och oförutsägbara förutsättningar som dykt upp längst vägen. Men det är ju själva styrkan i entreprenörskapet: att hitta nya lösningar på de problem man ställs inför.

Mina förhoppningar inför nästa år, valåret 2022, är att företagarfrågorna ges större plats i debatten och på beslutsagendan. För utan företagen så kommer vi inte att klara de många utmaningar som står framför oss.

Utanförskapet är en sådan utmaning. En alltför stor del av Sveriges befolkning är inte självförsörjande. Och det skapar så många och stora problem, både för samhället i stort men också för de personer som hamnar utanför. Detta samtidigt som företagen skriker efter medarbetare med rätt kompetens. Företagens behov måste få styra utbildningssystemets erbjudande.

Klimatfrågorna bör komma högt upp på dagordningen. Men då måste våra beslutsfattare också se företagen som möjliggörare till ett bättre klimat. Lyssna till dem när de berättar vad de kan och vill göra och på vilket sätt, så att regelverken stödjer företagen och inte stjälper dem i det hårda arbete som de är villiga att lägga på att lösa våra gemensamma klimatproblem.

En förutsättning för att kunna göra båda dessa saker är att företagen har tillgång till en fossilfri, leveranssäker och trygg elförsörjning i hela landet. Och det behöver gå snabbt att få den på plats, så tillståndsprocesserna måste kortas ned avsevärt från hur det fungerar idag, så att företagen vågar göra de nödvändiga investeringarna som krävs för framtidens produktion av smarta produkter och tjänster.

Ja önskelistan kan göras mycket längre, men jag slutar här…

Vi kan var och en göra mycket men tillsammans kan vi göra ännu mer. Som avslut skulle jag vilja få ett nyårslöfte från våra politiker: att trots ett parlamentariskt osäkert läge och trots att det är valår, lova se till att komma med, och besluta om, bra och snabba åtgärder för att stödja företagen i deras kontinuerliga arbete för en gemensam bättre framtid!

God Jul och Gott Nytt Företagarår!
Anna Gillek, Regionchef Jönköpings län

krönika
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist