NYHET12 november 2021

Energipolitiken får inte bromsa västsvenska investeringar

Det går bra för det västsvenska näringslivet. Här finns växande företag med en stark framtidsanda och optimismen och investeringsviljan är högre än i många andra delar av landet. Men för att investeringsplanerna ska kunna bli till verklig tillväxt, fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen krävs en stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som kan möta näringslivets behov.  

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

Idag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet och behoven ökar ständigt. I en nyligen genomförd undersökning bland våra medlemsföretag i Västra Götaland angav 52 procent av de som planerade elkrävande investeringar under de kommande tre åren, att de var oroliga för att elen inte ska räcka till. Det är en osäkerhet som inte bara hotar nya gröna investeringar, utan som är helt avgörande för att skapa nya arbetstillfällen i vår region. 

För att öka tempot är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats
Anton Oskarsson
Svenskt Näringsliv

Tyvärr går klimatomställningen för långsamt, vilket har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden. Det beror i huvudsak inte på företagen. I dagsläget klarar inte den svenska energipolitiken av att möta näringslivets behov av en långsiktig stabil elförsörjning i takt med att behovet växer. När vi frågar våra västsvenska medlemsföretag svarar sju av tio att de har lågt eller inget förtroende alls för den svenska energipolitiken. Det skapar en osäkerhet som måste tas på allvar. Annars riskerar den att bromsa viktiga investeringar.

För att öka tempot är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats. Företagen behöver tydliga besked och det räcker inte längre med höga klimatambitioner - nu krävs konkreta åtgärder. 

Dagens långa handläggningstider för tillståndsprocesser måste halveras. Det måste gå snabbare att möjliggöra gröna investeringar. Vi behöver också säkra att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta och samtidigt skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i Sverige. I det arbetet behöver också målet för elsystemet ändras till 100 procent fossilfritt.

Historiskt har det funnits många goda skäl att driva företag i just Sverige. Det faktum att vi haft en energiförsörjning som lyckats kombinera konkurrenskraftiga priser på el, stor miljöhänsyn och stabil leveranssäkerhet – har varit några av de stora fördelarna när våra företag har tävlat mot konkurrenter från andra delar av världen. 

Näringslivets gröna investeringar ska inte behöva bromsas av den svenska energipolitiken. Nu behövs modiga och framsynta politiker som kan ta beslut som säkerställer en koldioxidfri elproduktion och ger förutsättningar för ett växande näringsliv. 

Anton Oskarsson
Näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Elförsörjningkrönika
Skriven avAnton Bichler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist