NYHET27 december 2021

2021, Ett kris- och rekordår

Att summera ett år är alltid svårt, men 2021 har varit såpass händelserikt att det kanske bli svårare än någonsin. 

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Canva

Pandemin är fortfarande ständigt närvarande och många av årets kriser är just ett resultat av dess påverkan i världen. Företagen lever och verkar i en stor osäkerhet. I grunden handlar det inte om svängningar i efterfrågan, för den har med vissa undantag varit konstant och ökande.

I vår Företagarpanel, där vi frågat halländska företag om konjunkturläget, har företagen vittnat om en stark regional konjunktur och rekordhög optimism. Orosmolnen har i stället handlat om hur containerbrist, komponentbrist, kostnadsökningar och inte minst en ökande kompetensbrist sätter käppar i hjulen.

Det finns många företagarfrågor som behöver tas tag i. 2022 är ett valår med allt vad det innebär. 
Kristian Ryberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Halland

Dessvärre har också årets sista veckor haft en oroande utveckling med en återgång till ett restriktionspräglat samhällsliv. Branscher som de senaste månaderna med ljus och lykta letat efter personal, tvingas nu från en dag till annan i stället att kortidspermittera. Besöksnäringen, som hade en bra sommar och höst i Halland, får nu återigen tvingas ta flera steg tillbaka. 

Vid sidan av påföljderna av pandemin har kriserna avlöst varandra under hösten. Cementakrisen som riskerade att kullkasta inte bara byggnation av bostäder och infrastruktur, utan hela landets samhällsbygge. Elkrisen med sina ständiga prisrekord för elförbrukningen – ett gissel för elintensiva företag, men även för svenska konsumenter. För ett län som Halland med hög investeringstakt och hög tillväxt har dessa kriser varit extra påtagliga. 

Sett till de utmaningar som finns är behovet av företagens röster från verkligheten kanske viktigare än någonsin. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till dig som medlemsföretagare som engagerat dig på olika sätt. Vare sig du tagit emot politiker på fysiska eller digitala företagsbesök, intervjuats, deltagit på möten med beslutsfattare eller är med och svarar i vår Företagarpanel så ökar vi tillsammans förståelsen för företagandets betydelse och vikten av att värna företagsamheten i Halland. Att du som medlemsföretagare vill medverka i detta arbete är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna göra det ännu bättre, mer lönsamt och roligare att driva företag i Halland.  

Avslutningsvis hoppas jag att vi tillsammans kan lyfta blicken. Det finns många företagarfrågor som behöver tas tag i. 2022 är ett valår med allt vad det innebär. Mitt fokus generellt kommer vara att få fler att förstå att näringslivet är lösningen på många av de utmaningar som samhället står inför. Vare sig det handlar om klimat eller utanförskap. Näringspolitiken måste ges det utrymme det förtjänar och vikten av att ge företagen rätt förutsättningar måste ses i ljuset av detta. Men innan vi tar oss an det nya året, hoppas jag att du får en fin julhelg med nära och kära.

krönika
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist