NYHET12 november 2021

Företagens klimatomställning drabbas av energipolitikens brister

Många företag i Halland står inför stora investeringar och framtidsoptimismen är en av de starkaste i hela Sverige. Förutom tillgång till rätt kompetens att anställa eller till byggbar mark för att kunna växa, så har tillgången till el blivit en påverkande faktor. För de företag som står inför stora klimatinvesteringar blir detta än mer avgörande.

”Det halländska näringslivets investeringar och elektrifieringar ska aldrig behöva bromsas av den svenska energipolitiken. Istället behövs en offensiv långsiktig energipolitik som underlättar och främjar företagens gröna investeringar. Då kan vi prata om klimatpolitik på riktigt”, Kristian Ryberg. Foto: Most Photos & Ernst Henry Photography

Vi har tidigare skrivit om KE’S Bussar i Kungsbacka, där ständiga strömavbrott drabbar verksamheten och där de nya elbussarna helt enkelt inte kan laddas. En stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el, som kan möta näringslivets behov, är helt grundläggande för den halländska tillväxten och för företagens klimatomställning. Så är tyvärr inte fallet idag.

Det behövs en energipolitik som möter upp denna utveckling och återskapar tron till det svenska elsystemets förmåga, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. 
Kristian Ryberg
Regionchef

När vi nyligen gjorde en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland, uppger över hälften av de företag som planerar att göra elkrävande investeringar, att de är oroliga för att tillgången på den el investeringen kräver inte räcker till. Den stora osäkerheten kring elpriserna och elförsörjningen gör det väldigt svårt för företagen att ta investeringsbeslut som innefattar ökad elanvändning. Detta gör att investeringar i bästa fall skjuts på framtiden, i sämsta fall flyttas till andra länder eller helt uteblir. Vi har redan sett halländska kommuner som tvingats tacka nej till etableringsförfrågningar. Effekterna blir inte minst att Halland går miste om företag och arbetstillfällen. Detta kan inte fortgå och får inte normaliseras.

Företagen ligger långt fram i resan mot klimatneutralitet. Men tyvärr går klimatomställningen för långsamt och i dagsläget klarar inte den svenska energipolitiken av att möta företagens behov av en långsiktigt stabil elförsörjning. För att tempot ska kunna öka är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats. Att vi har ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till internationellt konkurrenskraftiga priser.

Nu krävs konkreta åtgärder som motsvarar de klimatpolitiska ambitioner som finns. Politiken behöver förstå tempot på den utveckling sker. Lågt räknat kommer elbehovet fördubblas till 2045 och elektrifieringen inom industrin, transport och fastighetssektorn är bara några exempel där utvecklingen glädjande nog går oerhört fort och där investeringsplanerna är stora. 

Det behövs en energipolitik som möter upp denna utveckling och återskapar tron till det svenska elsystemets förmåga, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Till exempel behöver handläggningstiderna i tillståndsprocesser halveras för att påskynda utbyggnaden av elnätet och målet för elsystemet behöver ändras till 100 procent fossilfritt. Vi behöver säkra att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta och att ny kan skapas. Sist men inte minst behövs ett mål för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet.

Det halländska näringslivets investeringar och elektrifieringar ska aldrig behöva bromsas av den svenska energipolitiken. Istället behövs en offensiv långsiktig energipolitik som underlättar och främjar företagens gröna investeringar. Då kan vi prata om klimatpolitik på riktigt. 

Kristian Ryberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Halland

Elförsörjningkrönika
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist