NYHET8 oktober 2021

Låt inte brott och otrygghet förstöra företagsklimatet

 
I undersökningar av såväl allmänheten som företagare så registreras lag och ordning som en allt viktigare fråga. När vi varje år frågar 60 000 företag om hur det är att driva företag i sin kommun, så sticker frågor om brott och otrygghet ut negativt i många delar av Västra Götaland. Det får nu en allt större påverkan på det lokala företagsklimatet. Den utvecklingen måste brytas, skriver Anton Oskarsson i en fredagskrönika. 

Staten har det största ansvaret för att bekämpa brottsligheten men som kommun måste man göra allt vad man kan, skriver Anton Oskarsson, Näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

Under de senaste åren har trygghetsfrågorna seglat upp som en av de mest prioriterade i våra medlemsundersökningar. Den påverkar nu företag i alla branscher, stora som små. 

Ofta är det den grova brottsligheten som får de stora nyhetsrubrikerna. Medan den lägre prioriterade mängdbrottsligheten, som är utbredd och påverkar våra medlemsföretag i deras vardag, sällan uppmärksammas. 

Enligt en undersökning från HUI uppskattas de svenska företagens direkta kostnader kopplade till brottslighet till 40 miljarder. Det handlar om allt från bedrägerier och cyberbrott till skadegörelse och stölder. Lägger man till de förebyggande åtgärder som företag tvingas vidta, exempelvis vakter och bevakning, så är summan uppe i 100 miljarder per år. Pengar som istället hade kunnat läggas på investeringar, utvecklingar och fler anställda. 

När vi frågar de lokala företagen om hur förutsättningarna att driva företag ser ut, så sticker frågan om påverkan av brott och otrygghet ut som ett stort problem i många av Västra Götalands kommuner. Nästan vart fjärde företag anger att brottslighet och otrygghet påverkar deras verksamhet negativt. 

Brottsligheten är inte bara kostsam för enskilda företagare, den leder också till en allmän oro och otrygghet. Det påverkar bilden av våra kommuner. Vilka effekter det får är svårt att mäta i kronor. Hur ett varumärke uppfattas påverkar dock hur både företag och människor agerar. 

När lokala företag ombeds att peka ut ett område som kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet, är minskad brottslighet och ökad trygghet ett av de områdena som kommer högst på önskelistan. Drygt 4 av 10 företag i länet anger att det är en prioriterad fråga. 

Staten har det största ansvaret för att bekämpa brottsligheten men som kommun måste man göra allt vad man kan. Det finns goda exempel på kommuner som går före. Det handlar bland annat om att kartlägga företagens brottsutsatthet, involvera näringslivet i det förebyggande arbetet och investera i trygghetsskapande åtgärder.  

Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige. Västra Götaland ska inte vara ett undantag, utan länet ska fortsatt vara en del av landet med god tillväxt och bra förutsättningar för företagande. Nu krävs ett ökat fokus på den brottslighet som lokala företag vittnar om och som varje år kostar enorma belopp. Vi får aldrig låta brott och otrygghet förstöra företagsklimatet. 

Anton Oskarsson
Näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

krönikaLokalt Företagsklimat
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist