NYHET22 oktober 2021

Kompetensbristen – en tickande bomb

Coronapandemins effekter på det västsvenska näringslivet börjar avklinga men kompetensbristen är en tickande bomb som oroar företagen. 

”Våra beräkningar visar att Sverige år 2035 kommer att sakna hisnande 300 000 yrkesutbildade. Huvudorsaken är att inte tillräckligt många utbildar sig till den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt för få som väljer att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet, trots att utbildningarna många gånger ger jobb direkt och möjlighet till en bra och inte sällan välavlönad karriär”, skriver Rudolf Antoni. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

Vi ser en återhämtning i näringslivet under hela 2021. Tillväxten i företagen är hög, hushållen ökar sin konsumtion och efterfrågan ökar med släppta restriktioner. Hälften av företagen i Västra Götaland anger att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret och 4 av 10 företag tror på fler anställda det nästkommande halvåret. Det visar resultaten av Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Västra Götaland för september. Men tillväxttakten skapar också utmaningar. Den snabba återhämtningen efter pandemin dämpas av en alarmerande kompetensbrist för hela näringslivet.​

Svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Enligt de tillfrågade företagen är svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens det största tillväxthindret just nu. Tillgången till kompetens är en större utmaning än exempelvis tuff konkurrens, höga skatter, komplicerade regelverk och låg lönsamhet, vilka är andra områden som pekas ut i undersökningen. Redan innan coronakrisen var bristen på kompetens det största tillväxthindret för många av våra lokala företag. Trots pandemin och ett stort antal långtidsarbetslösa – så ser vi att kompetensbristen har tilltagit ytterligare. Framförallt handlar det om att det är svårt att hitta personal med rätt erfarenhet. 
I många branscher som haft det tufft under pandemin, exempelvis transportnäringen, besöksnäringen och delar av handeln, är det många anställda som har sökt sig andra möjligheter och lämnat branschen. Där har nu företagen det extra tufft att hitta personal med den utbildning eller erfarenhet som behövs. Med andra ord är utmaningen med kompetensbrist störst där behovet av återhämtning är som störst.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som genomförs vartannat år är gymnasial yrkeskompetens den utbildningsnivå som flest företag söker. Trots att vi nu har hög och växande arbetslöshet har det alltså blivit allt svårare för svenska företag att rekrytera. Våra beräkningar visar att Sverige år 2035 kommer att sakna hisnande 300 000 yrkesutbildade. Huvudorsaken är att inte tillräckligt många utbildar sig till den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt för få som väljer att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet, trots att utbildningarna många gånger ger jobb direkt och möjlighet till en bra och inte sällan välavlönad karriär.

Vad bör då göras åt problemet? Dessvärre finns det inga enkla och snabba lösningar. Det är inte heller så att en enskild part sitter på hela lösningen. Visst är det viktigt att vi får till stånd ytterligare satsningar på yrkeshögskolan. Det skulle få positiva effekter för många företag i Västra Götaland på längre sikt. Men vi behöver även uppvärdera bilden av yrkesutbildning som karriärväg. Där handlar det i stor utsträckning om att förändra synsätt och attityder i de diskussioner som förs mellan ungdomar och deras föräldrar hemma kring middagsbordet.

Även för dig som företagare är det viktigt att du engagerar dig i kompetensförsörjningsfrågor. Det finns faktiskt en hel del du kan göra. Se tidigt över dina kompetensbehov på längre sikt. Ta kontakt med dina kommunpolitiker och tjänstemän och för fram de behov du ser av yrkesutbildningar i kommunen. Finns det lokala branschråd kan du engagera dig i dessa och om det inte finns kanske du kan initiera ett sådant, så att behoven från flera blir synliggjorda. För att få fler unga att vilja välja att utbilda sig inom din bransch bör du även ställa upp med praktikplatser och åka ut till skolor för att berätta om ditt företag och de möjligheter som finns inom din bransch.

Jag vet att det för de flesta företagare är svårt att hitta tiden för detta. Det är fullt tillräckligt att bara hålla hjulen rullande och driva företagets kärnverksamhet, men på sikt kommer det inte att vara möjligt om man inte även lägger tid och kraft på dessa strategiska och långsiktiga frågor. För fortsatt tillväxt och utveckling för företagen behövs därför att vi alla tar krafttag i frågan för att säkra morgondagens och framtidens kompetensbehov

Rudolf Antoni
Regionchef Västra Götaland

KompetensbristRekryteringkrönika
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist