NYHET29 mars 2022

MindDig – ett utvecklings­initiativ som väcker intresse över hela världen 

På bara fyra månader byggdes kompetensdatabasen MindDig, och sedan lanseringen i december har de redan knutit till sig upp emot 30 aktiva aktörer. MindDig är ett bra exempel på när företagsamhet blir en motor som bidrar till samverkan och utveckling mellan samhällsfunktioner och näringsliv. 

Plattformen MindDig har skapats av entreprenörerna Markus Gustafsson och Chana Svensson. Foto: Robert Stjärnström

2019 startades projektet T25 i Luleå, ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och flera stora bolag – som Boliden, LKAB, SSAB, Mobilaris, Skellefteåkraft och Northvolt. Syftet är att öka antalet anställda i bolagen med 25 000 på fem år.  

Ur projektet har plattformen MindDig skapats av entreprenörerna Markus Gustafsson och Chana Svensson. Tanken med MindDig är att få en gemensam databas kring kompetensförsörjning för både den växande gröna industrin och viktiga samhällsfunktioner, något Markus Gustafsson menar är helt unikt. 

– När vi byggde verktyget har vi letat efter exempel på liknande plattformar, men just vår idé om en cirkulär tanke kring resurser och kompetens och kopplingen mellan industrin och övriga samhället har inte gjorts tidigare, säger han.  

Näringslivet drivande 

På kort tid har företaget lyckats knyta till sig flera stora aktörer som utgör stommen i databasen – allt från industrier som SSAB och H2 Green Steel till Trafikverket och Umeå kommun. 

– Att som startup få med sig Trafikverket efter bara några månader har nog aldrig hänt tidigare, säger Gustafsson. 

För att både attrahera talanger och få dem att stanna kvar krävs att alla delar i samhället är involverade, och Markus Gustafsson menar att det måste vara industrin och näringslivet som är drivande i den här typen av gemensam kraftsamling för kompetensförsörjningen. 

– I en landsände som minskat i population sedan andra världskriget finns inte förväntningarna på att politiker ska göra jobbet, jag tror initiativen måste komma från näringslivet. Den här satsningen visar på industrins betydelse som motor för Sverige, säger han. 

Viktigt att landa rätt 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2021 upplever hela 82 procent av företagarna i Norrbottens län och 75 procent av företagarna i Västerbottens län att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera. Det är den högsta siffran i landet och därför är kanske en satsning som MindDig extra betydelsefull just här.  

Markus Gustafsson berättar att intresset för deras plattform har varit otroligt stort, och varje dag registrerar sig nya användare på minddig.com. På sidan hittar användaren inte bara lediga jobb, utan också en mängd information kring hur livet i norra Sverige ser ut. Syftet är att både locka och underlätta för människor att ta steget att flytta hit. 

– Vi pratar om ”soft landing”, att få människor som flyttar hit att landa rätt. Kan vi tidigt hjälpa till med så mycket som möjligt, behöver inte allt ansvar ligga på arbetsgivaren när en person ska anställas. Landar människor rätt från början ökar det också chansen att de blir kvar på lång sikt, säger Marcus Gustafsson.  

Fokus på kvinnor 

Två primära målgrupper har varit i fokus när webbsidan skapats: operatörer samt tjejer med teknikintresse. Att lyckas nå kvinnor menar Markus Gustafsson är helt avgörande. 

– Skulle till exempel Northvolt anställa bara 6 000 män påverkar det ju hela staden negativt. Det är självklart att om regionen ska överleva måste vi locka hit både män och kvinnor, säger han. 

Förhoppningen är att MindDig i Norrbotten ska bli ett framgångsrikt pilotprojekt som sedan sprids över hela världen. Att Markus Gustafsson redan gör intervjuer med tidningar som Financial Times och National Geographic samt har fått förfrågningar om nya lokaliseringar i Nordamerika och södra Afrika talar kanske för att företaget är något på spåren. 

– Norra Sverige är på väg att bli ett superkluster för företag kring grön omställning, vårt löfte är att detta ska spridas så att alla som vill ha ett grönt arbete var som helst i världen ska kunna hitta det hos oss. 

KompetensförsörjningNorthvolt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist