Årets klättrare tar nya tag

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Storuman smider man medan järnet är varmt. Företagsklimat är ju också en färskvara med kort bästföredatum. Efter det stora lyftet förbi 48 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rankning så bjuder man direkt in till framtidsdiskussioner redan den 16 oktober. Ett avstamp mot ytterligare förbättringar samtidigt som man satsar brett i tidigare hjulspår men mot tydligare mål.

Hela kommunförvaltningen ska utbildas i hur man jobbar ännu bättre med attityder och service. Dessutom ska kommunen ordna mingelkvällar med företagare inom olika branscher för att de i mindre grupper ska kunna ta upp gemensamma företagsfrågor.

Målsättningen är tydlig. Plats 121 i år bland landets 290 kommuner ska vara åtminstone plats 75 inom tre år. Och där vill man etablera sig.

Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun

Johan Duvdahl

– Visst, det blir en stor utmaning för kommunen och näringslivet tillsammans och det krävs samverkan för att nå målet, poängterar näringslivschefen Johan Duvdahl.

– Vi har sneglat på Timrå som från en rätt dålig position successivt förbättrat företagsklimatet till Norrlands bästa under flera år.

Kommunalrådet Tomas Mörtsell (C) understryker att målet inte primärt varit att rusa uppåt i rankinglistan.

Tomas Mörtsell, kso Storumans kommun

Tomas Mörtsell

– För oss handlar det om ständiga förbättringar och att med dialoger, information och kommunikation kommer fram till vad som kan bli bättre.

– Numera får vi positivare feedback och flera uppskattande kommentarer till vad vi gör. Men det är också viktigt att vi har haft företag som till stor del klarat konjunktursvackor och varit väl rustade när det vänt uppåt igen.

– Däremot är kompetensförsörjningen ett problem samtidigt som allmänhetens attityder till företagande kunde vara bättre. Det kan hänga samman med att vi inte har samma småföretagartradition som exempelvis Småland.

Viktigt att vårda sina framgångar

För några år sedan fanns Storuman ständigt bland landets tio allra sämsta kommuner i rankingen, men senaste åren har det skett en successiv positiv förbättring.

– Samtidigt kan framgången kännas lite skrämmande. Höga lyft kan även leda till bakslag om man inte vårdar det man uppnått, säger Johan Duvdahl.

– Kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande bedöms som klart bättre under senare år. Det beror nog också på att företagare nu upplever bättre ordning och reda och stabilitet i kommunen med en ekonomi i balans.

Peter Persson har varit kommunchef under hela den senaste uppgången då tjänstemännens attityder till företagande successivt förbättrats.

Peter Persson, kommunchef Storuman

Peter Persson

– Vi har pratat ihop oss mer internt om företagens stora betydelse för kommunens utveckling. Att de är kvar eller etablerar sig här är helt avgörande för framtiden. Viktiga faktorer är bättre kommunikation och service med snabbare hanteringar. Ett byggärende hanteras numera på bara någon månad. Träget och långsiktigt jobb är nog förklaringen till att det blivit bättre.

Karin Malmfjord

Karin Malmfjord

– Dialogen mellan företagare och politiker är bättre, känner oppositionsrådet Karn Malmfjord (S).

– Extra viktigt är det att vi kortat ned handläggningstider och inte minst fått snurr på byggärenden.

Dragkamp har bytts mot förståelse

Storuman är en vidsträckt kommun. Det har funnits en viss dragkamp mellan kommundelar, främst mellan Tärna och centralorten.

– Vid kommunsammanslagningen var det två kulturer som slogs ihop. Olika syn på vissa frågor levde också kvar en tid. Ett tag åkte vi nio ledamöter från Tärna i en minibuss till fullmäktige. Ibland gjorde vi upp över partigränserna i bussen. Lite föraktfullt talade man då om oss som Tärnapartiet…

– I dag sägs mer allmänt att det som är bra för Tärna är bra för Storuman och tvärtom”, säger Karin Malmfjord.

Johan Duvdahl håller med.

– I dag är det bättre dialog och kommunikation mellan kommundelarna. Det är inte vi och dom som gäller utan snarare vi och vi!

Tomas Mörtsell pekar även på skillnaderna i näringslivet.

– I Tärna och Hemavan är ju besöksnäringen nu en särskild industri och jag upplever inte längre några direkta motsättningar mellan de olika kommundelarna.

Bosse Östman

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat bakom valframgång

VALET 2018 Centerpartiet gör ett historiskt val och sitter kvar vid makten i Nordmaling. Ett av huvudskälen till den politiska framgången är en långsiktig satsning på företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen sätter Karlskrona på kartan

DIGITALISERINGEN I grunden handlar det om att åstadkomma bättre service för företag och privatpersoner. Så sammanfattar kommundirektören Carl-Martin Lanér Karlskronas digitaliseringsarbete.
NYHET Publicerad:

Fyra röster inför kommunrankingen

FÖRETAGSKLIMAT Inför 2018 års kommunranking pejlar vi förväntningarna och känslorna hos fyra kommuner runt om i Sverige. Samtliga svarande är kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.
NYHET Publicerad:

Prao kan locka unga till äldreomsorgen

PRAO Arbetsgivare välkomnar att prao blivit obligatoriskt igen. Stockholmsföretagaren Marita Eerola har tidigare försökt få kontakt med skolor för att erbjuda praoplatser men förgäves. "Jag tycker det är jättebra och oerhört viktigt att man tidigt kommer ut och får smaka på arbetslivet", säger hon.
NYHET Publicerad:

VA-prövning sänkte utbyggnad av konstskola för unga

REGELKRÅNGEL Företagarna Marita och Jon Jonsson ville bygga ut sin konstnärsverksamhet på Körsbärsgården på Gotland. Bygglovsansökan mottogs positivt av kommunen, men en VA-prövning drog ut åtta månader på tiden och nu har paret tvingats dra tillbaka ansökan och skrinlägga projektet.
NYHET Publicerad:

Korta vägar mellan kommun och näringsliv i Hofors

FÖRETAGSKLIMAT Resultatet i årets enkät om det lokala företagsklimatet vittnar om att samarbetsandan mellan näringsliv och kommun i Hofors är bra, något som bekräftas av företagaren Johanna Grönlund och kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila, S.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen ett växande problem

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett medelvärde på 2,71 hamnar frågan om tillgång på medarbetare med relevant kompetens längst ned i årets enkät om det lokala företagklimatet. "Det är stora utmaningar att få tag i rätt kompetens", säger Johan Olsson på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommuner konkurrerar ut privata företag

KONKURRENS Nästan 20 procent av företagen svarar ja på frågan om de upplever att kommunen eller kommunens företag driver verksamhet som de själva skulle kunna driva i eget bolag. Samtidigt finns det mycket att göra för att upphandlingsförfarandet ska fungera bättre. "Lösningen är en god dialog", säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Rättviks kommun förstår företagen

ENKÄT Rättvik får högst betyg av alla kommuner på frågan om vägledning vid tillstånd, tillsyn och kontroll. Det är ingen överraskning för företagaren Linda Thorslund Leandersson. "Jag är inte alls förvånad. Kommunen har varit jättestöttande i vårt projekt", säger hon.
NYHET Publicerad:

Munkfors bäst på företagande

ENKÄT Med 4,6 i medelbetyg hamnar Munkfors högst upp i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet. "Alla känner att kommunen bryr sig och uppmärksammar företagen", säger Pernilla Melén, vd på Munkforssågar, ett av ortens större företag.
NYHET Publicerad:

Kommuner måste lyssna på lokala företagare

KOMMENTAR Trenden är tydlig. Det lokala företagsklimatet blir bättre. ”Vårt bästa råd till kommuner som vill fortsätta att utvecklas är att lyssna på företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre", skriver Christer Öhlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Allt bättre företagsklimat

ENKÄT Det lokala företagsklimatet fortsätter att förbättras. I år får rekordmånga kommuner betyget ”bra” i sammanfattande omdöme.  Allra högst betyg får Munkfors i Värmland. "Vi har sett en positiv utveckling under de senaste åren", säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Gilla Jobbskaparna bjöd på företagssafari

FÖRETAGSSAFARI Under april har kampanjen "Gilla Jobbskaparna" drivits av Svenskt Näringsliv runt om i landet. I Lekebergs kommun, Närke, arrangerades företagssafari och flera av kommunens företagare fick chans att visa vad de gör.
NYHET Publicerad:

Företagen står för hälften av Älvdalens intäkter – politiker ser inte sambandet

VÄLFÄRDSAVTRYCK Ett 40-tal företag arbetar gemensamt för att få kommunens politiker att förstå hur viktiga företagen är för Älvdalens välfärd. "Det är frustrerande att de inte förstår, säger Johanna Petersson", initiativtagare och ägare till Backlunds Skor på orten.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Dags att ta temperaturen på företagsklimatet

KOMMUNRANKNING "Företagsklimatet blir gradvis bättre. Vi vill tro att det bland annat är för att Svenskt Näringsliv för upp frågan på den kommunala agendan. Många kommuner sitter på helspänn och inväntar resultatet, säger Annie Widerberg, projektledare.
NYHET Publicerad:

Öppnar ungas ögon för ingenjörsyrket

TEKNIK Under veckan har Högskolan i Skövdes ingenjörsstudenter träffat 1200 åttondeklassare från hela Skaraborg. Möjligheternas Värld har arrangerats för femte året i rad.
NYHET Publicerad:

Brott mot butik var 15:e sekund – Nu ska alla anmälas

BROTT Fyra stölder i minuten. Sex miljarder kronor. För landets handlare har brott blivit vardagsmat – och bara två procent av brotten polisanmäls. Nu uppmanas handlare att anmäla brott under en vecka i april. ”Brottsligheten har ökat och det har blivit ett tuffare klimat”, säger Ica-handlaren Andreas Bylger.
NYHET Publicerad:

"Myndighetsutövningen behöver bli mer rådgivande"

REGELKRÅNGEL ”Om vi vill att fler ska starta verksamheter i Sverige så måste vi göra regelverken mer användarvänliga. Att fortsätta producera blanketter som ska fyllas i kommer inte att ge högre tillväxt”. Det säger Markus Svensson och Martin Clarstedt från Tillväxt & Tillsyn.