Årets klättrare tar nya tag

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I Storuman smider man medan järnet är varmt. Företagsklimat är ju också en färskvara med kort bästföredatum. Efter det stora lyftet förbi 48 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rankning så bjuder man direkt in till framtidsdiskussioner redan den 16 oktober. Ett avstamp mot ytterligare förbättringar samtidigt som man satsar brett i tidigare hjulspår men mot tydligare mål.

Hela kommunförvaltningen ska utbildas i hur man jobbar ännu bättre med attityder och service. Dessutom ska kommunen ordna mingelkvällar med företagare inom olika branscher för att de i mindre grupper ska kunna ta upp gemensamma företagsfrågor.

Målsättningen är tydlig. Plats 121 i år bland landets 290 kommuner ska vara åtminstone plats 75 inom tre år. Och där vill man etablera sig.

Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun

Johan Duvdahl

– Visst, det blir en stor utmaning för kommunen och näringslivet tillsammans och det krävs samverkan för att nå målet, poängterar näringslivschefen Johan Duvdahl.

– Vi har sneglat på Timrå som från en rätt dålig position successivt förbättrat företagsklimatet till Norrlands bästa under flera år.

Kommunalrådet Tomas Mörtsell (C) understryker att målet inte primärt varit att rusa uppåt i rankinglistan.

Tomas Mörtsell, kso Storumans kommun

Tomas Mörtsell

– För oss handlar det om ständiga förbättringar och att med dialoger, information och kommunikation kommer fram till vad som kan bli bättre.

– Numera får vi positivare feedback och flera uppskattande kommentarer till vad vi gör. Men det är också viktigt att vi har haft företag som till stor del klarat konjunktursvackor och varit väl rustade när det vänt uppåt igen.

– Däremot är kompetensförsörjningen ett problem samtidigt som allmänhetens attityder till företagande kunde vara bättre. Det kan hänga samman med att vi inte har samma småföretagartradition som exempelvis Småland.

Viktigt att vårda sina framgångar

För några år sedan fanns Storuman ständigt bland landets tio allra sämsta kommuner i rankingen, men senaste åren har det skett en successiv positiv förbättring.

– Samtidigt kan framgången kännas lite skrämmande. Höga lyft kan även leda till bakslag om man inte vårdar det man uppnått, säger Johan Duvdahl.

– Kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande bedöms som klart bättre under senare år. Det beror nog också på att företagare nu upplever bättre ordning och reda och stabilitet i kommunen med en ekonomi i balans.

Peter Persson har varit kommunchef under hela den senaste uppgången då tjänstemännens attityder till företagande successivt förbättrats.

Peter Persson, kommunchef Storuman

Peter Persson

– Vi har pratat ihop oss mer internt om företagens stora betydelse för kommunens utveckling. Att de är kvar eller etablerar sig här är helt avgörande för framtiden. Viktiga faktorer är bättre kommunikation och service med snabbare hanteringar. Ett byggärende hanteras numera på bara någon månad. Träget och långsiktigt jobb är nog förklaringen till att det blivit bättre.

Karin Malmfjord

Karin Malmfjord

– Dialogen mellan företagare och politiker är bättre, känner oppositionsrådet Karn Malmfjord (S).

– Extra viktigt är det att vi kortat ned handläggningstider och inte minst fått snurr på byggärenden.

Dragkamp har bytts mot förståelse

Storuman är en vidsträckt kommun. Det har funnits en viss dragkamp mellan kommundelar, främst mellan Tärna och centralorten.

– Vid kommunsammanslagningen var det två kulturer som slogs ihop. Olika syn på vissa frågor levde också kvar en tid. Ett tag åkte vi nio ledamöter från Tärna i en minibuss till fullmäktige. Ibland gjorde vi upp över partigränserna i bussen. Lite föraktfullt talade man då om oss som Tärnapartiet…

– I dag sägs mer allmänt att det som är bra för Tärna är bra för Storuman och tvärtom”, säger Karin Malmfjord.

Johan Duvdahl håller med.

– I dag är det bättre dialog och kommunikation mellan kommundelarna. Det är inte vi och dom som gäller utan snarare vi och vi!

Tomas Mörtsell pekar även på skillnaderna i näringslivet.

– I Tärna och Hemavan är ju besöksnäringen nu en särskild industri och jag upplever inte längre några direkta motsättningar mellan de olika kommundelarna.

Bosse Östman

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sollentuna vässar sin service

FÖRETAGSKLIMAT En ”walk & talk” för att aktivt lyssna och få förståelse för den andres utgångspunkter. Det var ett tips till Sollentunas tjänstemän som nu utbildar sig för att bli ännu bättre på service och bemötande.
NYHET Publicerad:

Eftersatt administration pressar offentlig vård

VÅRD En orsak till ineffektiviteten i offentlig vård är att administrationen har blivit så eftersatt. Här finns en stor förbättringspotential, enligt Henric Carlsson, vd på Conscriptor. Det handlar inte om att anställa fler och springa fortare utan om att arbeta smartare, mäta och följa upp.
NYHET Publicerad:

Så ska Upplands Väsby lyfta företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Vad kan göras för ett bättre företagsklimat? Det var frågan i fokus när företagare, politiker och tjänstemän i Upplands Väsby träffades på en walk&talk. I Svenskt Näringsliv ranking över det lokala företagsklimatet har kommunen fallit från plats 9 till plats 17 i år.
NYHET Publicerad:

Ekerö kommun har företagen i fokus

HALLÅ DÄR Stefan Pellén, Näringslivschef i Ekerö Kommun. Sedan 2009 har Ekerö haft en positiv trend och klättrat i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Vilka är de främsta orsakerna till den positiva trenden?
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet drog Fibertech till Timrå

FÖRETAGSKLIMAT När Sunds Fibertech bestämde sig för att flytta företaget till Timrå var det många pusselbitar som föll på plats. Inte minst när det handlar om företagsklimatet. "Vi hade hört att kommunledningen i Timrå jobbar nära företagen och det stämmer. Vi har redan haft tre möten där vi diskuterat vårt företags framtid", säger Lars Eklund, vd Sunds Fibertech Group.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet – en fråga om attityd

FÖRETAGSKLIMAT Även om attityden gentemot företag och företagande har förbättrats på många håll finns det fortfarande mycket kvar att göra. Det visade inte minst diskussionerna i samband med Ronneby Näringslivsråds sammanträde.
NYHET Publicerad:

Surahammars företagsprojekt får kritik

FÖRETAGSKLIMAT Tillgängligheten, handläggningen och servicen, allt skulle bli bättre med hjälp av det nya projektet. Men besvikna företagare i Surahammar ser fortfarande inga framsteg efter två år. ”Jag ser inte någon förändringsvilja hos kommunen", säger Eva Lundquist.
NYHET Publicerad:

Kriminella får handlare stänga butiker

TV För andra gången på ett år stängde företagarna i Husby centrum ner sina butiker i protest mot kriminaliteten i området. ”När samhället tappar sina viktigaste funktioner, som butiker och polis, då är det fritt fram för brottslingarna”, menar Salam Kurda, ordförande i Husby Företagarförening.
NYHET Publicerad:

Riksrevisionen sågar Arbetsförmedlingens utbildning

ARBETSMARKNAD Mellan 5 000 och 15 000 kronor – så mycket mindre får de som har gått Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning jämfört med dem som har varit öppet arbetslösa. Det visar Riksrevisionens granskning.
NYHET Publicerad:

Så gick det för Bengtsfors i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Bengtsfors finns ambitioner om att vara en attraktiv kommun att verka i som företagare. Kommunen beslutade därför om att sätta upp ett tydligt mål för näringslivsarbetet. Varje år ska Bengtsfors kommun klättra 20 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Årets klättrare tar nya tag

FÖRETAGSKLIMAT I Storuman smider man medan järnet är varmt. Företagsklimat är ju också en färskvara med kort bästföredatum. Efter det stora lyftet förbi 48 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rankning så bjuder man direkt in till framtidsdiskussioner redan den 16 oktober. Ett avstamp mot ytterligare förbättringar samtidigt som man satsar brett i tidigare hjulspår men mot tydligare mål.
NYHET Publicerad:

Stänger butiken i protest mot kriminaliteten

BROTTSLIGHET På torsdag stänger handlarna butikerna i Husby centrum – igen. Förra årets protest har gett föga effekt. ”Vi vill att samhället håller sitt löfte till oss”, säger Salam Kurda, ordförande i Husby företagarförening.
NYHET Publicerad:

E-handelssystem gör det lätt att göra rätt

UPPHANDLING Att öka användningen av e-handel vid offentlig upphandling är eftersträvansvärt, menar såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Ekonomistyrningsverket. Det ska underlätta för beställare att hitta rätt varor och tjänster samtidigt som uppföljning av inköpen ska bli tydligare. Susanne Afzelius, enhetschef för upphandling och inköp på Uppsala kommun menar att det finn många fördelar med e-handel både för kommunen och leverantörerna.
NYHET Publicerad:

Göteborgsregionen tar nya tag efter svagt enkätresultat

FÖRETAGSKLIMAT Den 26 september släpptes den årliga rankningen för Sveriges företagsklimat, men redan fredagen (22/9) innan bjöd Business Region Göteborg tillsammans med Svenskt Näringsliv in till en workshop. Kommunerna i Göteborgsregionen fick ta del av enkätundersökningen, som ligger till grund för rankingen, för att diskutera hur resultatet kan förbättras och vilka utmaningar som ligger framöver.
NYHET Publicerad:

Högre höjder i Vännäs

FÖRETAGSKLIMAT Vännäs var årets raket i fjolårets kommunranking. Årets resultat visar att kommunen klättrar till plats 77. "Jag är jätteglad och supernöjd", summerar kommunalrådet Johan Söderling.
NYHET Publicerad:

Lokala tävlingar ska locka till praktiska jobb

HALLÅ DÄR Pontus Slättman, vd på Worldskills. Ni har fått er ansökan om projektstöd från Europeiska socialfonden, ESF, godkänd. Hur ska pengarna användas?
NYHET Publicerad:

Ovanåkers företagsklimat lyfter för sjätte året i rad

FÖRETAGSKLIMAT För sjätte året i rad förbättrar Ovanåker sin position i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. "Kontinuerliga kontakter mellan politiker och företagare gör att vi undan för undan kan lösa många problem innan de hinner bli alltför stora. Det pågår en ständig dialog. Det är säkert en förklaring till den långsiktigt positiva utvecklingen av företagsklimatet i Ovanåker", säger Mikael Jonsson.
NYHET Publicerad:

Dialog och sunt förnuft bakom rankinglyftet i Hofors

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Hofors blir bättre och bättre. På bara tre år har kommunen avancerat 165 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. "En ständig dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän är en viktig förklaring till det allt bättre företagsklimatet. Mer av sunt förnuft i kommunens myndighetsutövning är en annan orsak", säger Kjell Johansson, vd för Entré Hofors.
NYHET Publicerad:

Nyköping fortsätter backa i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Fem år i rad har Nyköping backat i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och stannar på plats 130 bland landets 290 kommuner i den alldeles nya mätningen. Kommunen har jobbat mot ett mål om att komma på topp 50 år 2017. Det målet nåddes således inte och nu pågår ett arbete för att identifiera framtida målsättningar. "En nära samverkan mellan kommunen och näringslivet är en tung faktor för att företagsklimatet i Nyköping ska lyfta", säger säger Urban Granström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Segermaskinen Solna åter i topp

WEBB-TV Tio år av oavbruten topplacering. Solna kan än en gång titulera sig mästare i lokalt företagsklimat. Det ger en kommun där företagen trivs och utvecklas, visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige.