NYHET8 juni 2022

Betyget på företags­klimatet fortsätter uppåt för Umeå

För tredje året i rad förbättrar Umeå kommun sitt företagsklimat. Företagarråd, en ny tjänst för konkurrensprövning och utveckling av bygglovsprocessen är några av de saker kommunen jobbar med för att den positiva trenden ska hålla i sig.

Att Umeå fortsätter förbättra sig i enkäten för lokalt företagsklimat tycker Peter Juneblad är glädjande, Foto: Umeå kommun

Umeå har blivit bättre på nästan alla punkter jämfört med förra årets enkät. En fråga som sticker ut lite extra är bland annat den om hur företagen upplever konkurrens från kommunens egna verksamheter.

Näringslivschef Peter Juneblad berättar att det också är något kommunen jobbat för att förbättra på flera olika sätt. Bland annat har en ny tjänst inrättats som jobbar med konkurrensprövning.

– Om du som företagare upplever att kommunen konkurrerar kan du anmäla det till oss och då gör vi en utredning. Vi vill uppmana företagare att reagera och anmäla om de tycker att ett område måste konkurrensprövas, säger han.

Ny mötesplats

Att Umeå fortsätter förbättra sig i enkäten för lokalt företagsklimat tycker Peter Juneblad är glädjande, men det innebär inte att de kan lägga skorna på hyllan. Enligt honom måste företagsklimat vara en ständigt prioriterad fråga och det finns alltid saker att utveckla. Att skapa mötesplatser för dialog och samtal mellan kommun och näringsliv är en grundförutsättning för ett långsiktigt arbete med företagsklimatet.

– Dialog och samverkan är förstås grunden i allt, och att vi lyckas skapa en kommunorganisation som är anpassad efter företagens villkor och gör det så enkelt som möjligt att driva företag här, säger han.

Som exempel på mötesplats har kommunen bland annat startat ett företagarråd tillsammans med näringslivet och flera företagarorganisationer.

– Det är ett forum på företagens villkor där vi försöker jobba strukturerat och på flera olika nivåer, säger Peter Juneblad.

Rune Brandt
Foto: Håkan Göransson

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef, var med på ett av mötena som hölls i maj och ser att den här typen av plattformar är viktiga.

– Det är en plats där vi kan lära känna varandra och lära oss av våra olika perspektiv, säger han.

Få kompletta bygglov

På förvaltningen samhällsbyggnad hanteras bland annat bygglov, en för många företagare viktig fråga och som därför i stor grad kan påverka upplevelsen av företagsklimatet.

Rune Brandt berättar att kommunen jobbar för att bli ännu bättre på processen kring bygglovshandlingar och att ett viktigt mål är att öka antalet fullständiga ansökningar som lämnas in. Idag är bara 19 procent av de ansökningar som lämnas in kompletta.

– Bland annat är vi ute och besöker företagare som har många bygglovsansökningar och informerar så att fler ska kunna skicka in kompletta från början, säger han.

Även en handlingsplan har tagits fram för att förbättra hur förvaltningen arbetar kring bygglov och ett nytt digitalt ärendehanteringssystem har införts.

Peter Juneblad menar att kommunen har en viktig uppgift att stötta och underlätta för företagarna så att det blir rätt.

– Oavsett om det handlar om bygglov eller något annat så måste vi se till att det blir så enkelt som möjligt och så långt det går även rätt från början. Kan vi hjälpa till så att saker blir rätt från början kortar det även ned handläggningstiderna, säger han.

Långsiktigt arbete med utbildning

Ett av få enkätsvar som visar ett lägre betyg i år jämfört med fjolåret är den om skolans kontakter med näringslivet. Detta trots att kommunen på flera olika plan jobbar med att främja kontakterna mellan skola och näringsliv.

Efter påtryckningar från branschen har bland annat en ny restaurangutbildning kommit till stånd och Peter Juneblad menar att de försöker lyssna in vilka kompetensbehov som finns lokalt och göra vad de kan för att påverka utbildningsutbudet.

– Det är prioriterade frågor, men samtidigt sådant som inte görs över en natt utan det krävs ett långsiktigt arbete, säger han

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist