Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 mars 2021

”Det måste finnas en vilja att upphandla” 

Nordmaling är den kommun i Västerbotten som har ökat andelen offentliga inköp mest i Svenskt Näringslivs undersökning. Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C) säger att det är resultatet av ett medvetet och ideologiskt motiverat arbete. 

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling

År 2002 låg Nordmalings offentliga inköp från privata företag, föreningar och stiftelser på 1,66 procent av den kommunala verksamheten. År 2019 var siffran 12,93 procent – högst i Västerbotten.  

Nordmaling är en kommun med drygt 7 000 invånare och styrs sedan valet av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Madelaine Jakobsson har varit engagerad i politiken sedan 2006 och är kommunstyrelsens ordförande sedan 2014.  

– Även om det finns utmaningar att vara en liten kommun finns det också många fördelar. Den direktkontakt jag kan ha med medborgare och företag är verkligen en styrka, säger hon.  

Klättrat i företagsklimatsrankingen  

Sedan hon tillträdde har kommunen också gjort en stor förbättringsresa vad gäller företagsklimatet. 2014 låg kommunen på plats 267 och 2020 landade kommunen på plats 65.  

– Näringslivsfrågor är prioriterat i mitt politiska arbete. Min uppgift är att se till att vi har en bra kommunal verksamhet. Men vi har ingen sedelpress i källaren och därför måste vi se till att vi har företag som skapar jobb och skatteintäkter. Vi jobbar hårt för att alla ska förstå detta samband, säger hon.  

För närvarande söker kommunen medarbetare inom bygglov- och tillsynsverksamheten – områden där kommunens företag önskar en förbättring.  

– Vi försöker lyssna in företagens önskemål och förbättra de områden som behövs. Bra medarbetare är A och O. När det kommer till utvecklingen av företagsklimatet ska också kommunens näringsutvecklare Conny Nordendahl ha beröm.  

”Kommunen ska inte utföra tjänster som ligger utanför vårt område”  

Madelaine Jakobsson har tydliga uppfattningar om vad som är kommunens ansvarsområde och inte.  

– I vår kommun är tjänstepersonerna medvetna om att kommunen inte ska göra jobb som företagen kan göra. Det är en kultur vi har arbetet medvetet för att skapa. Det måste finnas en vilja till upphandling, annars blir det lätt att kommunen själva anställer personer att utföra uppgifter som företag hade kunnat utföra. 

– Vår inställning är att om vi ska göra något i våra lokaler, eller om snö ska skottas eller någonting byggas så är det inte vi som kommun som ska utföra jobbet. Detta kan göras av privata företag, säger hon.  

En stor del av kommunens verksamhet som ligger på entreprenad är hemtjänst enligt LOV. 

– Detta har vi infört för att skapa en ökad valfrihet för kommunens äldre. Det företag vi har inom hemtjänsten tar fler och fler brukare från kommunen, vilket visar att kommunen inte är bäst på allting. Det är en insikt fler borde ta till sig i kommunsverige.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist