Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 mars 2021

”Ett steg i rätt riktning”  

Skellefteå kommun meddelar att kommunstyrelsen är positiv till att införa en e-tjänst där företag ska kunna larma om osund konkurrens.

 ”Det är positivt att något äntligen händer”, säger Mats Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Foto: Ernst Henry Photography AB

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå som har behandlat en motion om osund konkurrens från Alliansen i Skellefteå. Efter att ha utrett frågan och tittat på andra kommuner föreslås att kommunen ska inrätta en e-tjänst på kommunens hemsida, där den som vill ska kunna anmäla ett ärende för utredning. Tanken är att ärendet därefter ska utredas av kommunen och slutligen bedömas av näringslivsrådet. 

Enligt Norran råder en bred politisk samsyn i frågan och kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman säger att ”alla är överens om att det är en bra idé”. Mats Andersson som är regionchef på Svenskt Näringsliv i Västerbotten ser positivt på Lorents Burmans uttalande.  

– Det är positivt att frågan tas på allvar och att det finns en bred politisk samsyn där alla är överens om att det är en bra idé. Nu hoppas jag att den nya funktionen inrättas och snabbt kommer på plats, säger han.  

– Det är också väldigt glädjande att Lorents Burman är så tydlig med att en kommun inte ska bedriva osund konkurrens, fortsätter han.  

Mats Andersson föreslår också att kommunen på egen hand utan föregående anmälan också borde inventera sina säljverksamheter.  

– Om kommunen skulle göra detta skulle den förmodligen kunna hitta en del verksamheter som ligger nära eller över gränsen för osund konkurrens. Det är bra att företag kan anmäla, men det bästa är om kommunen på eget initiativ regelbundet ser över sin verksamhet för att garantera att den inte konkurrerar med det privata näringslivet, avslutar Mats Andersson.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist