NYHET18 februari 2015

Fel lägga skulden på Vårdsolen

God vård i livets slutskede är något som vi alla önskar. Ronny Jacobssons mamma fick det, tack vare äldreboendet Hammarhöjd och vårdföretaget Vårdsolen i Bygdeå, Robertsfors kommun.

År 2009 införde Robertsfors i Västerbotten lagen om valfrihet. Tre år senare öppnade företaget Vårdsolen, kommunens första privata initiativ. Vårdsolen blev snabbt populärt bland de äldre i Robertsfors framförallt för att många lovordade företagets och de anställdas engagemang. Vårdsolen har satsat hårt på att engagera pensionärerna. Varje vecka arrangeras exempelvis onsdagsfika kombinerat med frågesport, allsång och teater.

Ronny Jacobssons mamma var en av de som valde Vårdsolens hemtjänst.

Möten och vårdplanering med kommunen och Vårdsolen genomfördes i samförstånd, enligt Ronny och alla var överens om vilken vård som skulle ges. Även läkare och distriktssköterskor var en aktiv del av denna planering.

Förvånad möttes han några månader senare av rubriken i medierna ”En boende spräckte socialbudgeten” där Vårdsolen gavs skulden för de höga kostnaderna. Till saken hör att hans mor krävde mycket omvårdnad den sista tiden på grund av oro och sömnproblem vilket resulterade i att hon ofta nyttjade sitt trygghetslarm.

– Kommunens läkare, distriktssköterskor och vårdplanerare var en aktiv del i planeringen tillsammans med Vårdsolen och oss anhöriga och borde därför också förstått relationen mellan vårdinsats och kostnad. Att i efterhand lägga skulden för en för hög kostnad på Vårdsolen känns verkligen inte rättvist, säger Ronny Jacobsson.

Andra frågor Ronny ställer sig idag är dels hur kommunen hanterar sekretess; Vad säger lagen, vad säger en etisk värdegrund? Kommunen är liten och de allra flesta vet vem de talar om även om hennes namn inte anges. Dels ställer sig Ronny undrande till vilken vård kommunen menar att hans mamma skulle ha haft istället.

– Kostnaderna för mammas vård kan knappast skyllas på Vårdsolen. Trots olika läkemedel och goda kontakter med kommunens läkare och vårdpersonal kunde hennes oro inte dämpas. Mamma hade krävt mycket vård oavsett var hon befunnit sig, säger Ronny.

Nu har Robertsfors sociala utskott tagit beslutet att säga upp kontraktet med Vårdsolen och Robertsfors tappar sitt enda privata vårdalternativ.

– Robertsfors kommun borde vara stolt och glad för att kunna erbjuda ett vårdalternativ som Vårdsolen, älskat och uppskattat av en krets ständigt ökande vårdtagare. Istället för att fokusera på att hitta fel och brister i detta nya företag borde de stötta och hjälpa i att utveckla kostnadsstrukturer och kvalitetskrav i enlighet med invånarnas behov och kommunens regler. En viss ödmjukhet vore kanske också på sin plats när man letar tillkortakommanden. En närmare granskning av kommunens egna vårdalternativ kommer sannolikt att visa på en del brister, avslutar Ronny Jacobsson.

Välfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist