NYHET15 mars 2019

”Företagen måste också bli tydligare”

Att lyssna till framgångsrecept, samtala och lära av andra visade sig vara receptet för att locka representanter för flera av norra regionens kommuner till Umeå i Västerbotten. Detta när Svenskt Näringsliv höll inspirationsdag för ett bättre företagsklimat. ”Vi har en bra dialog med företagarna men ibland måste de också bli tydligare och tala om vad de behöver,” sa Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå.

"Företagen har också ett ansvar att bli tydligare med vad de behöver," sa Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå. Han var en av deltagarna på Svenskt Näringslivs inspirationsdag i Umeå.Foto: Johanna Lindqvist
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå lät sig inspireras. "Det som framkom här är digitaliseringen för snabba handläggning av biståndsärenden, det ska vi rycka tag i"
Foto: Johanna Lindqvist

– Om jag får ge er ett konkret tips så är det detta: Fråga er själva vilket perspektiv ni har.

Först upp på scen att tala under Svenskt Näringslivs inspirationsdag var Cecilia Lejon, som när hon var arbetsmarknadschef i Trelleborg skapade Trelleborgsmodellen. Ett vinnande koncept, visade det sig, när det gällde att få fler människor att gå från försörjningsstöd till anställning.

Något hon poängterade var att vända blicken inåt och fråga sig själv om det arbete kommunen gör hjälper till att få ut människor på olika praktikplatser. Enligt henne bör målet istället vara att ge människor ett fast jobb. Skillnaden är mycket viktig, menar hon, och det var genom detta synsätt som Trelleborg lyckades med sin framgångsmodell och fick fler människor att gå från försörjningsstöd till anställning.

Från Umeå kommun fanns bland andra Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, på plats.

Hur jobbar kommunen för att få fler i arbete?

– Vi i Umeå har jobbat bra med ungdoms- och vuxentorget där vi kopplat ihop olika myndigheter. Med företagen för vi en diskussion om praktikplatser. Behoven är olika då en del behöver praktik och andra terapi. Vi har även kommunala handläggare som besöker företagen. Vi ska också rycka tag i handläggningen och koppla det starkare till arbete. Det som framkom här är digitaliseringen som kan hjälpa oss med snabbare handläggning av biståndsansökningar. Jag låter mig inspireras, säger Hans Lindberg.

Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå menar att företagarna också har en stort ansvar.

– Vi har en bra dialog med företagen, men ibland måste de bli tydligare och tala om vad de behöver. Vi har bra exempel från besöksnäringen där vi kunnat hjälpa till med arbetskraft till städtjänst, säger han.

En annan, ständigt aktuell, fråga som togs upp under dagen var den myndighetsdjungel företagare ofta känner att de ska igenom när det gäller tillstånd, kontroller, avgifter och planer vilka ska godkännas av kommunen.

Martin Clarstedt, miljö- och byggchef i Rättviks kommun och Daniel Andersson, projektledare för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv gick tillsammans med moderator Karina Folkesson igenom de hinder som kan uppstå i kommunernas handläggningsprocesser och vad förbättringar skulle kunna vara.

Lokalt FöretagsklimatInspirationsdag
Skriven avJOHANNA LINDQVIST
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist