LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Företagsklimatet 2020 i coronatider

Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken. Lite paradoxalt är detta kärnan i det som kännetecknar ett gott företagsklimat. Lyhördhet, dialog och agerande i företagsvänlig riktning så att företag kan få bra förutsättningar för att driva sina verksamheter. Skapa jobb. Växa. Och genom det skapa intäkter i form av skatter till vår gemensamma välfärd.

Först, en kort reflektion om årets enkätsvar om det lokala företagsklimatet i Västerbotten. Det var i samband med att corona slog till på bred front i Sverige som svarstiden för enkäten avslutades. Nu finns svaren sammanställda och tillgängliga. I länet har 1 455 företag sagt sitt, motsvarande 54 procents svarsfrekvens. Den fråga som väger absolut tyngst i enkäten är den enskilda frågan om ”hur företagen uppfattar det sammanfattande omdömet i sin kommun”. I Dorotea, Lycksele, Robertsfors, Umeå och Åsele ger företagen ett bättre omdöme jämfört med 2019. I Skellefteå, Vilhelmina, Vindeln och Vännäs ger företagen samma omdöme som 2019. Bjurholm, Malå, Nordmaling, Norsjö, Sorsele, Storuman får ett något sämre omdöme jämfört med 2019. Samtliga svar på alla frågor går att ta del av på www.foretagsklimat.se.

Återigen, det här var bilden som gavs innan coronakrisen slog till med full kraft och ingen kan idag säga när krisen kommer att vara över och i vilket skick ekonomin då kommer att vara. Det vi vet med säkerhet är att det kommer fortsättningsvis finnas ett stort behov av att underlätta för företag som vill starta, ställa om eller växa, så att hjulen på nytt kan börja snurra och fler kan komma i arbete.

De senaste månaderna har det varit glädjande och imponerande att se kommunernas lyhördhet, snabbhet och serviceinriktade myndighetsutövning. Många kommuner har vågat släppa den prestige som kan finnas och visat på mod i en svår tid. Hur kommunerna har agerat i denna kris visar också hur de värdesätter sina lokala företag. Glädjande har även varit att se hur samarbetet mellan regionen, kommunerna och Länsstyrelsen blivit tajtare när det gäller företagsfrågor.

En viktig förutsättning för ett gott företagsklimat som har vuxit sig stark under denna kris är just dialogen och välviljan mellan företagen och kommunerna. Det har funnits en vilja och konstruktiv anda från alla håll, med syftet att rädda så många företag och jobb som möjligt. Det har skickat en tydlig signal till företagen om att det inte ska vara på grund av länets kommuner som några företag går i konkurs. Denna anda och goda relation är någonting som jag hoppas fortsätter och växer sig ännu starkare efter krisen.

I den tid som väntar kommer det att vara viktigare än någonsin att alla fortsätter jobba tillsammans för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Att fortsätta lyssna in näringslivets behov och se till att göra återstartsarbetet för företagen en hög politisk prioritet som genomsyrar hela organisationen. Varför inte pröva de krisåtgärder som föredömligt införts? Kanske kan några åtgärder behållas långsiktigt? I skrivande stund har vi ingen deadline på när vi är färdiga med krisen, men att redan nu börja blicka mot tiden efter krisen, tror jag vi alla kan vara överens om är viktigt. Och det gör vi tillsammans.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist