Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Företagsklimatet i Västerbotten

1253 svarande företagare i länet har lämnat sitt betyg på det lokala företagsklimatet i årets undersökning. Länet som helhet förbättrar sig i frågan kring det sammanfattande omdömet i kommunerna och höjer snittbetyget till 3,5.

Den största förbättringen ser vi i Malå kommun, en ökning med 0,5 till betyget 3,6 och det högsta betyget 4,03 på det sammanfattande omdömet ger företagen Nordmaling.
Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Även om det är positiva signaler i årets undersökning, där 6 av 15 kommuner får ett högre betyg på frågan om det sammanfattande omdömet, finns det stor potential för kommunerna att förbättra sig, säger Mats Andersson regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten.

– På frågan om kommunens upphandlingar når ingen av kommunerna upp till ett godkänt betyg 4,0 (bra). 12 av 15 kommuner har ett betyg som inte når fram till 3,0 (godtagbart). Norsjö står för en stark förbättring med 0,7 till 3,28 i snittbetyg och är en av kommunerna som starkt förbättrar sig, vilket jag tror är ett resultat av genomförda dialogmöten med näringslivet och en tydligare hemsida med enkel och tydlig information kring upphandlingar, säger han.

– På frågan om tillgång till arbetskraft är det en utmaning för alla kommuner i Västerbotten, där ingen av kommunerna får betyget godkänt och bara två kommuner, Bjurholm och Umeå, når över betyget godtagbart. Det här kommer att vara en extra viktig fråga för kommunerna att lösa tillsammans med näringslivet med tanke på de stora investeringar som görs i regionen och alla nya arbetstillfällen som skapas.

– 9 av 15 kommuner får ett bättre betyg på skolans kontakt med det lokala näringslivet, men ingen av kommunerna når upp till betyget 4,0 (bra). Den största förbättringen finner vi i kommunerna Malå, Vännäs, Bjurholm och Robertsfors i undersökningen. Här finns det mer att önska om vi ska lyckas attrahera och behålla den kompetens som växer upp i länet, avslutar Mats Andersson

Alla enkätsvar och presentationer på kommunal och länsnivå finns att läsa på: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist